Utorak, 2. oktobar Infofest 2018.

Danas u 09.30h u Kongresnoj sali hotela Avala Resort and Villas, počela je posljednja sesija 16. Međunarodne konferencije na temu regulatorne djelatnosti u sektoru elektronskih komunikacija. Na konferenciji je bilo riječi o: novim regulatornim alatima za efikasno djelovanje regulatora, uključujući mapiranje infrastrukture, mjerenje kvaliteta usluga i monitoring radio-frekvencijskog spektra. Brojni predstavnici vladinog sektora, kao i drugi učesnici, posjetili su koferenciju.

Nakon toga, nastavljeno je u informatičkom maniru. U 10h u Staklenoj sali hotela Avala Resort and Villas gospodin Igor Jovićević, izvršni direktor i osnivač kompanije Infostream, predstavio je open alat EIK za biznis analizu big data u osiguravajućim društvima. Riječ je generalno bilo o pojmu big data i koristima od njihove analize.

U 10.45h u Staklenoj sali hotela Avala Resort and Villas, gospodin Dušan Sikimić, predstavnik Bassilichi kompanije, govorio je o fenomenu blockchain-a u tehnologiji i predstavio ga je sa apsekta povećane sigurnosti komunikacije mrežama. Definisana je razlika blockchain-a kao univerzalno primjenjive tehnologije i njegove partikularne primjene.

Gospodin Nemanja Pejić u Staklenoj sali hotela Avala Resort and Villas u 11.30h iz kompanija E-Smart System, koja se već 18 godina bavi bezbjednošću informacionih sistema i zaštitom, a od sada i u cloud-u, nam je omogućio „pogled ispod haube“ na alate, pomoću kojih se to realizuje.

Panel One-stop-shop u Crnoj Gori predstavljen od strane Ministarstva javne uprave, počeo je danas u 12.15h u Staklenoj sali hotela Avala Resort and Villas. One-stop-shop je predstavljen kao jedinstven prostor za pružanje usluga javne uprave, koji omogućava građanima Crne Gore da od javne uprave dobiju sve usluge na jednom mjestu.

Nakon programskog djela, učesnici Infofest-a su se u 14h opustili u Pivnici hotela Avala Resort and Villas uz muzički program talentovanog saksofoniste Antona Melnikova.

Regionalna naučno-stručna konferencija Infofest Pulse 2018 počela je danas u Kongresnoj sali u 17h. Radovi su predstavili naučne i stručne rezultate u različitim oblastima.

U 17h u Staklenoj sali hotela Avala Resorts and Villas održana je tribina na temu blochain-a i budućnosti primjena u tehnologiji i društvu. Renomirani eksperti u oblasti blockchain tehnologija: Shaun Kahn (osnivač kompanije Glass Capital), Ivan Bjelajac (predsjednik Blockchain inicijative Srbije i izvršni direktor kompanije MVP Workshop) i Marko Kovačević (predsjednik Odbora direktora MVP Workshop). Generalno je bilo riječi o samoj blockchain tehnolgiji, novoj tehnologiji, koja decentralizovana i omućava jednake šanse svima. Tribina je bila posvećena načinima implementacije blockchain tenologiji u bliskoj budućnosti u zemljama u regionu,

Ministarstvo javne uprave je u 17.45h u Kongresnoj sali održalo prezentaciju na temu elektronske uprave u Crnoj Gori tj. konceptu building blokova. Riječ je bilo o konceptu, koji će omogućiti korisnicima da komuniciraju sa javnom upravom kad god oni žele na način da podaci do uprave dolaze automatski putem sigurne, jedinstvene identifikacije građana u nacionalom okviru interoperabilnosti, koji je usklađen sa Evropskim okvirom za interoperabilnost.

U 21h u Aperitiv baru hotela Avala Resort and Villas muzičkim programom U smiraj renomirane, crnogorske umjetnice Marije Božović zaključen je još jedan uspješan Infofest dan!