Infofest 1996

INFOFEST 1996 – PRAVI LJUDI, PRAVO MJESTO, PRAVO VRIJEME

Promjene eksternih okolnosti omogućile su da se INFOFEST ’96 programski obogati internacionalnom komponentom, dakle, da preraste u međunarodni Festival.

Pored toga, uz prisustvo vodecih domaćih informatičkih firmi, renomiranih stručnjaka, predstavnika velikih korisnika informacionih tehnologija i drugih informatičkih autoriteta, INFOFEST je još jednom potvrdio da je centralni informatički dogadjaj na ovim prostorima.

INFOFEST ’96 je održan od 22. do 28. 09. 1996.godine u Budvi. Festival je otvorio Janko Radulović, ministar u Saveznoj vladi. Želeći da svima, na jednak način, ukaže adekvatnu pažnju, direktor Festivala uobičava da u Uvodu INFOFEST Kataloga poželi dobrodošlicu učesnicima Festivala i da na poseban način, u lapidarnom tekstu osobenog stila, najavi festivalska dešavanja u svakom Katalogu pojedinačno.

Direktor Festivala, Milan Mrvaljević, njegov utemeljivač, čovjek koji je najzaslužniji za postojanje INFOFEST-a i koji je, ulažući, bez sumnje, ogroman napor i energiju, uspio da na našim prostorima konsituiše jedan ovakav Festival, kakav nemaju ni mnogo veće zemlje, sa većim tržišnim i drugim potencijalima. Zato i ne čudi navika učesnika Festivala, ali i šire javnosti, da svoju impresioniranost uspjehom INFOFEST-a vezuju za ime Milana Mrvaljevića!

Evo Uvoda koji se odnosi na INFOFEST 96:

Budva će ponovo ovih dana biti mjesto informatičkog hodočašća i centar vrednovanja informatičkog intelekta. Ponovo INFOFEST! Novo, još bogatije druženje, prilika da se sagleda napredak i izmjeri raspoloživi informatički potencijal.

Tri ključna opredjeljenja čine INFOFEST izuzetnim:

 • selekcija kvaliteta po svim festivalskim elementima;
 • integracija tržišnog i stručnog, pojedinačnog i kolektivnog, komercijalnog i naučnog, formalnog i ambijentalnog;
 • stalno mijenjanje i bogaćenje sadržaja.

Na ovim osnovama počiva i koncept trećeg Festivala informatičkih dostignuća. Od početka ove godine, pažljivo se obavlja selekcija i teku organizacione pripreme. Rezultat je pred Vama; najbolje firme i pojedinci, uz organizacionu perfekciju i niz animativnih sadržaja, stvoriće relaksatnu atmosferu u kojoj će svako lakše obaviti svoj zadatak.

Promijenjene političke okolnosti omogućile su da se treći INFOFEST internacionalizuje. Sa nama će biti svjetski informatički lideri, pa ćemo tako osnažiti jugoslovenski link sa informatičkim naprednijim prostorima. I ovaj INFOFEST će puno značiti za unapređenje informatičke kulture u Jugoslaviji.Činjenica da je Festival već institucionalno pozicioniran kao centralni informatički događaj u zemlji, obećava uspjeh, ali i obavezuje sve nas da uložimo napor da se do uspjeha dođe. Samo tako će Infofest ostati sinonim za prave ljude, pravo mjesto i pravo vrijeme.

INFOFEST je 1996. godine dobio značajno priznanje- nagradu DISKOBOLOS. DISKOBOLOS je nagrada koju dodjeljuje JISA- Jugoslovenski informatički savez u više kategorija, a INFOFEST je ovu nagradu dobio kao najveći informatički skup na našim prostorima, održan te godine.

FIRME UČESNICE

 • Bull HN Yugoslavia
 • SBS
 • Meridian
 • Mikronova
 • F&D Lab
 • Digit Company Engineering
 • CMS
 • SDC CIP
 • OSA računarski inženjering
 • Saga
 • Kompani
 • MFC – Mikrokomerc
 • OTC Computers
 • Vidra Info – Arius
 • CAD Proffesional
 • ComNet
 • Energosoft
 • Amber Software
 • Hemofarm Koncern
 • ING PRO
 • Jugobanka ZIS
 • Pošta Crne Gore
 • Novkabel
 • Parallel
 • Vojvođanska banka
 • Informix
 • Oracle
 • Sun Microsystems
 • Beta Systems

INFOFEST 1996 – PROGRAM

Dani najboljih – Poseban izložbeno- prezentacioni oblik predstavljanja domaćih tehnoloških i tržišnih lidera odvijao se kroz festivalsku formu Dani najboljih. Ove godine Stručni odbor je prihvatio kandidature tri firme i to:

 • SBS IMB Alliance, Beograd
 • Digit računarski inžinjering, Beograd
 • Bull Hn IS Yu, Beograd

Svaka firma je imala kompanijski dan kada je na posebnoj plenarnoj prezentaciji predstavila svoju poslovnu politiku, razvojne planove i svoju tržišnu ponudu.
Ove firme su na ekskluzivnim izložbenim prostorima bile prisutne svo vrijeme trajanja Festivala.

Kompanijska izložba

Kompanijska izložba predstavljala je i 1996. godine osnovnu nit festivalskih zbivanja. Odabrane firme, svaka na svom izložbenom punktu, operativno su predstavile svoju ponudu, sa akcentom na osnovna, prijavom deklarisana, projektna rješenja koja ulaze u nominaciju za nagrade.
Ove godine učesnicima su se predstavili:

 • CMS, Beograd
 • OTC Computers, Beograd
 • Saga, Beograd
 • SDC CIP, Beograd
 • Energosoft, Novi Sad
 • OSA, Beograd
 • F&D Lab, Podgorica
 • Mikronova, Novi Sad.
 • Prezentacija odabranih rješenja

Tehnološki razvoj opreme i baznih alata nije dovoljna garancija uspješne primjene informatičkih sredstava. Projektni prilaz rješavanju operativnih poslovnih zahtjeva, baziranih na informacionim tehnologijama, predstavlja najsloženiji problemski skup u okviru informatičkog inžinjeringa. Shvatajući ovakve intencije, Organizator je odlučio da jedan od akcenata ovogodišnjeg INFOFEST-a bude upravo primijenjena informatika iskazana kroz Festivalsku formu Prezentacija odabranih rešenja.

Stručni odbor je 1996. godine odabrao:

 • Internet / Intranet – poslovni informacioni sistem na bazi Internet tehnologija (SDC CIP, Beograd)
 • Primjena Oracle metodologije u razvoju informacionih sistema baziranih na CASE alatima (Parallal, Beograd)
 • Platni promet u poslovnim bankama (Jugobanka, Beograd)
 • Pro engineer – automatizacija procesa projektovanja i proizvodnje (CAD Professional, Beograd)
 • MIS – Marketing imformacioni sistem (OTC Compiuters, Beograd)
 • Automacki unos podataka i arhiviranje u funkciji šalterskog poslovanja (Meridian, Beograd)
 • PELEN – Informacioni sistem za prodaju električne energije (Energosoft, Novi Sad)
 • Hafis – Integralni poslovno proizvodni informacioni sistem (Hemofarm, Vršac)
 • Multimedijalni registar pravnih propisa sa integralnim tekstom i sudskom praksom (ING PRO, Beograd)
 • Mreža za prenos podataka sa komutacijom paketa (JP PTT saobraćaja Crne Gore, Podgorica)
 • Praktična primena savremenih tehnologija u Intranet (LAN) i Interworking (MAN/WAN) rešenjima (COMNET, Beograd)
 • Multiprotokolarne mreže zasnovane na UNIX-u, WindowsNT i Novell-u (Novkabel – Elektronski računari, Novi Sad)
 • Novi avizo 2000 (SAGA, Beograd)

Novi INFO-svijet

Relativno mlade, uspješne informatičke kuće, koje su svojom inventivnošću i realizovanim tržišnim prisustvom skrenule pažnju na sebe, predstavile su se učesnicima INFOFESTA-a 96 posebnom zajedničkom izložbom. Bile su to sljedeće firme:

 • Mikrofilm centar Mikromerc,Beograd
 • Export, Požarevac
 • Kompani, Beograd
 • Vidra Info, Beograd

Organizator je, u jednokratnoj plenarnoj formi, predstavio ove firme auditorijumu i omogućio im kratko prezentovanje ciljeva i načina funkcionisanja.

INFOFEST predstavlja

Ova festivalska forma namijenjena je renomiranim inostranim kompanijama koje obnavljaju svoje prisustvo kod nas ili se prvi put pojavljuju na našem tržištu.

Od devet kandidata, Stručni odbor je izabrao:

 • Oracle ECE, Schafhousen, Swiss
 • Informix GmbH, Munchen, Germany
 • BETA System Software, Berlin Germany
 • SUN Microsystems, California, USA

Svaki od učesnika izložio je svoju poslovnu politiku i planove vezane za našu zemlju i prezentirao svoju ponudu na devedesetominutnim prezentacijama u Kongresnoj sali hotela Avala.

Računarski ambijent

U sklopu INFOFEST-a, na izložbenom prostoru Jadranskog sajma u Budvi, predstavile su se firme – ponuđači opreme i usluga funkcionalno povezanih sa informacionim tehnologijama. Ova izložba obuhvatila je izlaganje:

 • Biro opreme
 • Kancelarijskog namještaja
 • Elektronskih komponenti i sklopova
 • Telekomunikacione oprema
 • Pribor i potrošni materijal

Izložba je počela 24.09. i trajajala je do 27. 09.1996. godine.

INFOFEST tribina

Pored programski definisanih seminara edukativnog tipa, vođenih od strane vrhunskih informatičkih autoriteta, u ovoj festivalskoj formi omogućen je javni nastup svakog zainteresovanog pojedinca ili firme. U okviru tehnički raspoloživih mogućnosti INFOFEST –a 96. Organizator je obezbijedio poseban Internet punkt sa koga učesnici Festivala mogli koristiti sve raspoložive informacije i servise.

Projekat i tehničku realizaciju Internet punkta na INFOFEST-u 96 izveo je konzorcijum u sastavu:

 • Institut Mihajlo Pupin, Beograd
 • Telefonija, Beograd
 • Beobanka, Beograd
 • Amber Software, Novi Sad

Okrugli sto

Kao i na prethodnim Festivalima, i ovaj put razgovori za Okruglim stolom izazvali su veliko interesovanje. Teme su bile:

 • Strane informatičke kompanije i politika nastupa na jugoslovenskom tržištu.
 • Internet – razvoj i domet.
 • Informaciona tehnologija u funkciji ujednačavanja jugoslovenskog platnog prometa sa referentnim rješenjima u Evropskoj zajednici.
 • Informacioni sistem i državne uprave.

Svojom aktuelnošću, nezavisnim i profesionalnim uvodnim izlaganjima, polemičnošću i konstruktivnim zaključivanjem, Okrugli sto predstavljao je problemsku okosnicu INFOFEST-a 96.

INFOFEST 1996 – AUTORSKI RADOVI

Tradicionalna inventivnost informatičkih autora demonstrirala se prezentiranjem najuspješnijih radova. Radovi su svrstani u četiri sekcije:

 • Računarske mreže i komunikacije
 • Razvoj informacionih sistema
 • Ekspertski sistemi
 • Proizvodni sistemi

Pored radova izabranih po konkursu čuli smo i najuspješnije radove sa drugih skupova (YU Info 96, Infoteh 96, INFO TECH ) i najbolje završne radove iz oblasti informatike sa domaćih univerziteta:

 • PRAVNI ASPEKTI UVOĐENJA EDI U PLATNI PROMET (prof. Dr Jelena Vilus i Dubravka Komadinić)
 • ULOGA ZA SIMULANI PRENOS GOVORA I PODATAKA PO STANDARDNIM KOMUTIRANIM TELEFONSKIM KANALIMA (Siniša Perić, Slobodan Nedić, Ljiljana Stanimirović i Nenad Popović)
 • ULOGA ATM MREŽE U MULTIMEDIALNIM KONFERECISKIM SISTEMIMA (Željka Medin, Saša Đelević i Zoran Bojković)
 • METODOLOŠKI STANDARD ZA PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA (Aleksandar Borovski)
 • UPOREDNA ANALIZA CASE ALATA PO PITANJU MODELOVANJA PODATAKA (Igor Uroš i Dragan Novičić)
 • JEDNA ANALIZA STRUKTURE I PONAŠANJA VIRUSNIH PROGRAMA (Mr Željko Milović i Zoran Savić)
 • VIŠEGODIŠNJA ISKUSTVA U RAZVOJU I PRIMENI NOVIH MODELA METODA, INFORMACIONIH I EKSPERTNIH SISTEMA U PROBLEMIMA ISHRANE (prof.dr Jovan Petrić i mr Milan Martić)
 • EKSPERTNI SISTEM ZA PLANIRANJE I ANALIZU VENTILACIJE RUDNIKA (Ranka Stanković, Nikola Lilić i Ivana Obradović)
 • SISTEM ZA PREPOZNAVANJE IZOLOVANO IZGOVORENIH RIJEČI SRPSKOG JEZIKA (Ljiljana Stanimitović, Zoran Ćirović i Milan Savić)
 • TERMINIRANJE PROIZVODNIH AKTIVNOSTI UZ PODRŠKU SIMULACIONOG SOFTVERA (Z Arsovski, S. Arsovski, Z. Mirović i M. Milovanović)
 • RAZVOJ I IMPLEMENTACIJA CIM SISTEMA NA PUTU OD UTOPIJE DO REALNOSTI (Z. Arsovski, S. Arsovski, M. Banković i M. Čomić)
 • SAVREMENE METODE PROJEKTOVANJA I CIM MODELI (dr Ljubomir Lukić, dr Milisav Kalajdžić i dr Žarko Spasić)
 • LOGIČKA SPECIFIKACIJA I LOGIČKA PROTOTIPSKA IMPLEMENTACIJA BAZA PODATAKA I APLIKACIJA (dr Zoran Marjanović)
 • EKSPERTNI SISTEM ZA MODELIRANJE ELEMENATA NOSEĆIH STRUKTURA ALATNIH MAŠINA ZA STATIČKU ANALIZU METODIOM KONAČNIH ELEMENATA (dr Miroslav Trojanović)
 • INTEGRACIJA ŠEMA MODULA BAZA PODATAKA INFORMACIONOG SISTEMA (dr Ivan Luković)
 • FUNKCISKI INTERFEJS KA RELACIONIM BAZAMA PODATAKA I PRIMENA (Nenad Mitić)
 • AUTOMATSKO GENERISANJE OPERACIJA NAD SLOŽENIM BROJEVIMA (mr Ljiljana Kašćelan)
 • STANDARDI U INFORMACIONIM SISTEMIU DRŽAVNIH ORGANA CRNE GORE (Žarko Popović i grupa autora)

INFOFEST 1996 – NAGRADE I PRIZNANJA

Na trećem INFOFEST-u (1996), ponovo je DIGIT imao najbolji kompanijski nastup, a nagrada za najbolje projektno rješenje nije dodijeljena. Pohvaljeni su projekti “PELEN – IS za prodaju električne energije” novosadskog ENERGOSOFT-a i “Mreža za prenos podataka” Javnog preduzeća PTT CRNE GORE. Za iskazan entuzijazam i razvojnu perspektivu priznanje je dodijeljeno firmi Mikrofilm centar “MI-KOMERC” iz Beograda, a SAGA je dobila specijalno priznanje za kvalitet nastupa.

 Pohvaljeni su:

 • Institut M.PUPIN
 • BEOTELNET
 • AMBER Softver i COMNET, za Internet strukturu koja je, po prvi put, bila dostupna na svim punktovima INFOFEST-a.
 • Priznanje je uručeno, sada, na žalost, pokojnom, prof. dr Jovanu Petriću, za prezentirane teorijske i praktične rezultate.

Najbolji rad trećeg INFOFEST-a bio je “Terminiranje proizvodnih aktivnosti uz podršku simulacionog softvera” dr Zore Arsovski.

Bila je to godina zvanične internacionalizacije Festivala, pa se Organizator zahvalio na učešću inostranim firmama:

 • ORACLE
 • INFORMIX
 • SUN MICROSYSTEMS i
 • BETA SOFTWARE

ANIMATIVNI SADRŽAJI

Pored već tradicionalnog teniskog turnira Grand Prix INFOFEST –a i šahovskog meča Korisnici protiv ponuđača, učesnici INFOFEST 96 su imali priliku da uživaju u dvije pozorišne predstave, koncertu na otvaranju i zatvaranju Festivala, a bila je organizovana i velika nagradna igra.

U stalnom nastojanju da doprinosi širenju informatičke kulture, Organizator je između dva INFOFEST-a sproveo nagradnu akciju za učenike osnovnih škola na teritoriji naše zemlje, na temu Moj prijatelj kompjuter , a koja je podrazumijevala izbor najboljih dječijih likovnih radova. Prikupljeno je više od 700 radova, a najbolji među njima dobli su nagrade i predstavljeni su na posebnoj izložbi.

PRESS CLIPPING – INFOFEST 1996

press_cliping

Mediji su nezaobilazni deo logistike INFOFEST-a. Preko dvadeset redakcija štampanih i elektronskih medija prati dešavanja Festivala.

Tokom godina, menjali su se uslovi i mogućnosti saradnje, proširivali se oblici izveštavanja uslovljeni novim tehnološkim mogućnostima, ali srž priče je ostala nepromijenjena. Prava i potpuna informacija!

Ovdje možete preuzeti press clipping INFOFEST 1994.