Infofest 1995

INFOFEST 1995

Prvi Festival informatičkih dostignuća je potvrdio opravdanost polazne ideje i postigao pun uspjeh. Polazeci od tog uspjeha, Organizator se postarao da INFOFEST ’95 bude sadržajno još bogatiji, organizaciono precizniji i značajno medijski prisutniji.

INFOFEST ’95 je održan od 24 – 30. 09. ’95. godine u Budvi. Festival je otvorio Momčilo Dapčević, sekretar Republičkog sekretarijata za razvoj.

FIRME UČESNICE

 • Bull HN Yugoslavia
 • Informatika
 • SBS
 • Energoprojekt Energodata
 • Meridian
 • Mikronova
 • F&D Lab
 • Digit Company Engineering
 • CMS
 • SDC CIP
 • OSA računarski inženjering
 • Saga
 • Biosfera
 • Jugodata
 • Kompani
 • MFC – Mikrokomerc
 • MonMart
 • OTC Computers
 • VG Biroelektronika
 • Vidra Info – Arius

INFOFEST 1995 – PROGRAM

Kompanijski dani bio je, i na ovom INFOFEST-u, poseban oblik predstavljanja firmi tehnoloških i tržišnih lidera u domaćoj informatici. Po odluci Stručnog odbora 1995. godine to su bili:

 • Bull Hn Information Systems, Beograd
 • Digit računarski inžinjering, Beograd
 • Informatika dd, Beograd
 • SBS IBM Aliance, Beograd

Izložba odabranih rješenja

Za INFOFEST ´95, Stručni odbor je odabrao:

 • AMS- Automatska mjerna stanica – CMS Beograd
 • AVIZO – 2000 – Poslovni informacioni sistem – SAGA Beograd
 • ED NET – Mreža za prenos podataka
 • GIS – Informacioni sistem o prostoru – OSA Beograd
 • HIS – Hotelski informacioni sistem – F&D LAB Podgorica
 • MN POS ( point of sale) Mikronova Novi Sad
 • MOZAIKUS Sistem za planiranje i upravljanje poslovnim rešenjima
 • Upravljanje tokovima dokumentacija – Meridian Beograd

Firme u čijim laboratorijama su predmetna rješenja nastala imale su pravo, ali i obavezu da prezentiraju i ostale elemente svoje tržišne ponude.

Novi info svijet

Novi info svijet je bila posebna festivalska forma, organizovana na INFOFEST – u ´95. Radilo se o posebnoj izložbi, koja je bila postavljena u ambijentu Jadranskog sajma u Budvi, a učestvovale su firme čiji je razvoj i stepen prisustva na tržištu u tom trenutku imao uočljiv uzlazni trend. To su bile sljedeće firme:

 • Biosfera – Beograd
 • Datronic – Podgorica
 • Jugodata – Beograd
 • Kompani – Beograd
 • Mikro – film centar Beograd
 • Monmart – Podgorica
 • OTC Computers – Beograd
 • Vidra Info – Beograd

Pored izložbenog nastupa, ove firme bile su promotivno predstavljene učesnicima INFOFEST – a i u plenarnoj formi. Na ovim predstavljanjima čule su se osnove poslovnih strategija i tržišno razvojne namjere ovih kompanija.

Računarski ambijent

Računarski ambijent je bila Festivalska forma preko koje su svoju ponudu prezentirali proizvođači i isporučioci opreme potrebne za funkcionisanje informacionih sistema ( telekomunikaciona oprema, rezervni djelovi, kancelarijski namještaj, namjenska literatura…). U ambijentu Jadranskog sajma učesnici su ponudom Računarskog ambijenta zaokružili kompletno viđenje svih elemenata računarske tehnologije.

Okrugli sto

Okrugli sto, na polemičan način, a polazeći od uvodnih izlaganja eminentnih informatičkih eksperata, obradio je ključne problemske oblasti iz domena informatike, aktuelne u tom trenutku. Pravo učešća imali su svi registrovani učesnici, a posebna izvjestilačka grupa je bila zadužena da formira zaključke po pojedinim temama i da ih dostavi zainteresovanim nadležnim pojedincima i institucijama.

Takođe, teme, uvodničari i osnovne teze uvodnih izlaganja posebno su obrađene u INFOFEST Katalogu.

INFOFEST tribina

Ovom festivalskom formom Organizator je želio da omogući javni nastup svakog zainteresovanog učesnika ili institucije, čime se značajno povećao stepen programske slobode INFOFEST- a. Organizator je u okviru Tribine postavio pitanje daljeg unapređenja INFOFEST- a, kao forme informatičkog komuniciranja, a organizovano je i nekoliko pozivnih predavanja.

INFOFEST 1995 – AUTORSKI RADOVI

I ove godine je Stručni odbor sproveo javni konkurs za odabir najboljih pojedinačnih i grupnih radova iz domena:

 • Primjena informacije i tehnologije u različitim oblastima poslovanja
 • Nove informacione tehnologije
 • Računarske mreže i distribuirano procesiranje
 • Softverski inžinjering
 • Vještačka inteligencija i ekspertni sistemi

Odabrani radovi objavljeni su u Katalogu, a autori su ih prezentirali učesnicima INFOFEST- a u okviru posebne festivalske forme. Prezentirani su sljedeći radovi:

 • Informacioni sistemi održavanja i servisiranja opreme (Slavko Opačić i Jovan Petrić)
 • Empirijska studija softverske metrike u clipper aplikacijama (Mr. Ratko Dejanović i Dr. Krstan Bošnjak)
 • Neka pitanja primjena GIS tehnologije u procesu izrade integralnog informacionog sistema Republike Crne Gore (Prof.Dr. Toša Ninkov, dipl.ing. Aleksandar Gajić, dipl.ing. Zoran Mihajlović, dipl.ing. Ivan Matušić, dipl.ing. Boris Bojanić)
 • Distribuirani sistemi upravljanja udaljenim objektima (Predrag Marić, Biljana Davidović i Dragan Mitić)
 • Implementacija algoritama kompresije digitalnog video signala u multimedijalnim informacionim sistemima (Dragorad Milovanović, Zoran Bojković i Andreja Samcović)
 • Automatizacija promijene režima rada u računarsko-komunikacionoj mreži (Dipl.ing. Nebojša Orlić, Dipl.ing. Olga Pajić, Dipl.ecc. Andrija Zarić)
 • Projektovanje pouzdane mreže (Dipl.ing. Ivana Jovanović i dipl.ing. Nebojša Petrović)
 • Primjena neuronskih mreža u prepoznavanju rukom pisanih brojeva (Dipl.ing. Željko Miletić)
 • EDI-Elektronska komunikacija kroz pravne norme (Prof.dr. Jelena Vilus, Dipl.ing. Dubravka Komanović-Kesler)
 • Učenje strategije rješavanja problema i evalucije heurističkih znanja putem (statističke) teorije prepoznavanja oblika (Dipl.ing. Momcilo Teovanović)
 • PC-PARIS-istraživačko-razvojni interaktivni sistem za statističku analizu i prepoznavanje oblika za personalne računare (Mr. Milan Z. Marković)
 • O ekspertnim sistemima poslednje generacije u matematici (Bratislav Iričanin)
 • Ekspertni sistem za datiranje iskopina-Pandora (Miomir Korać, Zoran Ognjanović i Filip Duganjdžić)

INFOFEST 1995 – NAGRADE I PRIZNANJA

Te 1995. godine, nagrada za najbolji kompanijski nastup dodijeljena je firmi SBS IBM Alliance iz Beograda, a za najbolje projektno rješenje kompaniji SDC CIP za “Mozaikus”.

DIGIT iz Beograda je pohvaljen za kontinuitet kvaliteta i visoke tehnološke domete u primjeni ICT u industrijskim procesima, a INFORMATIKA iz Beograda za kvalitet kompanijske prezentacije i ukupnost komunikacije sa učesnicima.

Grupno priznanje za kvalitet rješenja dodijeljeno je:

 • novosadskoj MIKRONOVI (za projekat MN POS),
 • CMS-u iz Beograda (“Automatska merna stanica”),
 • beogradskoj kompaniji SAGA (AVIZO 2000),
 • ENERGODATI iz Beograda (ED NET),
 • F&D LAB-u (HIS-“Hotelski informacioni sistem”),
 • firmi OSA-Beograd (“Geografski informacioni sistem”),
 • beogradskom MERIDIAN-u (“Upravljanje tokovima dokumentacije”) i
 • BULL-u (ESPRI – Globalno rješenje za zdravstvene ustanove koje je prezentirao BULL HN IS iz Beograda).

U novoj festivalskoj formi “Novi INFO-svijet”, u konkurenciji osam kompanija, najbolji utisak je ostavila JUGODATA, Beograd.
Rad PC PARIS autora dr Milana Milosavljevića i mr Milana Markovića nagrađen je kao najbolji autorski rad na drugom INFOFEST-u.
Pohvaljeni su i autori Miomir Korać i Zoran Ognjanović za efektan prikaz rezultata istraživanja u radu “Ekspertni sistem za datiranje iskopina”.
Za kvalitetno osmišljen i vodjen okrugli sto na temu “Razvoj informacionih sistema, otvoreni sistemi i državna politika”, dodijeljeno je posebno priznanje prof.dr Radivoju Petroviću.

ANIMATIVNI SADRŽAJI

I ove godine čitav niz pratećih sadržaja ( kulturnih, sportskih i turističkih) dali su poseban šarm INFOFEST-u, a učesnicima omogućili neuobičajen i krajnje prijatan radni ambijent.

PRESS CLIPPING – INFOFEST 1995

Mediji su nezaobilazni deo logistike INFOFEST-a. Tradicionalno, veliki broj redakcija štampanih i elektronskih medija prati dešavanja Festivala.

Tokom godina, menjali su se uslovi i mogućnosti saradnje, proširivali se oblici izveštavanja uslovljeni novim tehnološkim mogućnostima, ali srž priče je ostala nepromijenjena. Prava i potpuna informacija!

Ovdje možete preuzeti press clipping INFOFEST 1994.