PRIJAVNI USLOVI ZA POJEDINAČNO UČEŠĆE

Kotizacija – učešće bez prevoza i smještaja

Za učesnike koji obezbjeđuju smještaj i prevoz mimo Organizatora, kotizacija iznosi:.

Kotizacija oznaka cijena (EUR)
jednodnevno učešće DN 45,00
učešće do tri dana SAP 85,00
učešće više od tri dana SAC 110,00

Kotizacija uključuje registraciju sa ID karticom, komplet sa Katalogom i ostalim materijalima, kao i pravo učešća u zvaničnim i pratećim (animativnim) programima. Učesničko pravo za učešće na Festivalu stiče se uplatom kotizacije.

Hotelski smještaj

Cijene su navedene po osobi, za jedno noćenje sa doručkom (uključena boravišna taksa i osiguranje).

hotel tip sobe cijena (EUR)
Avala Resort & Villas 1/1 91,50
Avala Resort & Villas 1/2 65,50
Slovenska plaža 4* 1/1 47,00
Slovenska plaža 4* 1/2 38,00

(NAPOMENA: „Hotel Avala Resort&Villas“ raspolaže smeštajem u recepcionoj zgradi i u vilama. Sobe se dodjeljuju prema trenutnoj rapoloživosti, pa Organizator nema mogućnosti garantovanja objekta u kome će se soba nalaziti).

Do tri noćenja, zaračunava se kotizacija SAP (85,00 eur), a za duži boravak – kotizacija SAC (110,00 eur).

Doplata za dopunsku restoransku uslugu (polupansion – HB ili pansion – FB) dnevno, po osobi:

Restoranska usluga polupansion  (HB) pansion (FB)
Avala Resort & Villas 15,00 25,00
Slovenska plaža 4* 4,00 8,00
 1. Doplata za pogled na more (samo za „Avala Resort &Villas“) je 15,00 eura dnevno po sobi (oznaka: SV).
 2. Cijene su iskazane po osobi, u eurima, sa uključenom boravišnom taksom, osiguranjem i porezom.
 3. Cijene smještaja u ostalim hotelima, kao i cijene avionskog prevoza Beograd-Tivat-Beograd i transfera sa/do aerodroma se dobijaju na upit.
 4. Prijava se vrši dostavom PRIJAVNOG LISTA koji je sastavni dio ovog dokumenta na (infofest@com).
  Po prijemu Prijavnog lista, operator Organizatora (agencija BTA) dostavlja instrukciju za plaćanje.
  Rezervacija izvršena prijavom važi samo u roku plaćanja naznačenom na instrukciji za plaćanje. Izostanak uplate u datom roku automatski poništava rezervaciju, pa ju je potrebno obnoviti.
  Registracija učesnika se vrši na INFOFEST – Welcome desku, koji se nalazi u hotelu „Avala Resort & Villas“.
 5. Rok za dostavljanje prijava je 24.09.2019.
 6. Izvršene uplate su neopozive
 7. Za sve dodatne informacije u vezi 26. Festivala informatičkih dostignuća – INFOFEST 2019, možete se obratiti na tel: +381 11 21 21 188 i +381 11 42 81 197, ili e-mail: infofest@infofest.com.