AGENDA

INFOFEST 2018

NEDJELJA

30. septembar 2018
…… – 19:30 hoteli Dolazak, registracija, smještaj
20:30-21:30* Avala-plato Svečano otvaranje (koktel, umjetnički program – Slaviša Grubiša, kvartet „Amuletik“)

PONEDJELJAK

1. oktobar 2018
09:30-13:00 Kongresna sala 16. Međunarodna konferencija „Regulatorna djelatost u sektoru elektronskih komunikacija“: Razvoj regulatornog okvira za digitalnu budućnostsesija 1 (Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i Međunarodna unija za telekomunikacije)
10:00-10:30 Staklena sala TeleGroup: HRMS – put od evidencije do upravljanja – Nemanja Jovanović, TeleGroup, CRM Manager
10:45-11:15 Staklena sala S&TDigitalni identitet – Milan Marić, S&T Crna Gora, direktor; Rudi Ponikvar, OSI Slovenija, direktor
11:30-13:00 Staklena sala panel: Future of Public Services and Use of Information Technologies in the Western Balkans Region (Regional School of Public Administration – ReSPA)
13:30-14:00 Staklena sala Fujitsu: Fujitsu u SAP okruženju
14:00-14:30* Aperitiv-bar muzički program: Duša, prsti, zvuk (Mladen Nikčević – gitara)
14:30-17:00 Kongresna sala 16. Međunarodna konferencija „Regulatorna djelatost u sektoru elektronskih komunikacija“: Razvoj regulatornog okvira za digitalnu budućnostsesija 2 (Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i Međunarodna unija za telekomunikacije)
15:00-18:00 Staklena sala panel: ISA² u Crnoj Gori: Interoperabilna rješenja za javnu administraciju (Evropska Komisija – DG DIGIT i Ministarstvo javne uprave Crne Gore)
18:00-18:30 Kongresna sala Ministarstvo javne uprave Crne Gore: Digitalni identitet i Nacionalni identifikacioni dokument (NID) – pitanje slobode i povjerenja – MSc Dejan Abazović, Ministarstvo javne uprave Crne Gore, državni sekretar
18:45-19:15 Kongresna sala Crnogorski Telekom – ekskluzivni učesnik: Budućnost mjerenja medijskih i potrošačkih navika. Simbioza istraživačkog rada i digitalnih tehnologija. Novi proizvod Crnogorskog Telekoma i Ipsosa – Marjan Popović

UTORAK

2. oktobar 2018
09:30-13:00 Kongresna sala 16. Međunarodna konferencija „Regulatorna djelatost u sektoru elektronskih komunikacija“: Razvoj regulatornog okvira za digitalnu budućnostsesija 3 (Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i Međunarodna unija za telekomunikacije)
10:00-10:30 Staklena sala Infostream:  Big Data ELK – primjer business analiza u osiguravajućim društvima
10:45-11:15 Staklena sala Bassilichi CEE: Uticaj „blockchain“ tehnologija na savremeno bankarstvo – Dušan Sikimić, Project Manager
11:30-12:00 Staklena sala E-Smart Systems: Infrastruktura i bezbednost informacionih sistema – pogled ispod haube  – Nemanja Pejić, Head of Infrastructure Team ESS; Nebojša Lazović, Regional Sales Manager Riverbed
12:15-13:45 Staklena sala panel: One-stop-shop u Crnoj Gori – potreba i mogućnosti (Ministarstvo javne uprave Crne Gore)
14:00-14:30* Pivnica muzički program: Sanjarije (Anton Melnikov – saksofon)
16:00-17:30 Kongresna sala Regionalna naučno-stručna konferencija Infofest Pulse 2018: Autorski radovi – sesija 1
17:00-18:30 Staklena sala tribina: Blockchain i budućnost primjene u tehnologiji i društvu
17:45-18:15 Kongresna sala Ministarstvo javne uprave Crne Gore: Elektronska uprava u Crnoj Gori – koncept bilding-blokova – MSc Dejan Abazović, Ministarstvo javne uprave Crne Gore, državni sekretar
21:00-23:30* Aperitiv bar muzičko veče: U smiraj (Marija Božović)

SRIJEDA

3. oktobar 2018
09:00-11:30 Kongresna sala Workshop: Fostering Digital Entrepreneurship and Start-up Ecosystems in Montenegro (International Telecommunication Union)
10:00-10:30 Staklena sala InfoDomDigitalizacija javne uprave i Smart Industry – prof. dr Slavko Vidović, generalni direktor; Goran Marković, direktor razvoja poslovanja
10:45-11:15 Staklena sala Hewlett Packard Enterprise: Digitalna pobeda – na koji način kompanije ostvaruju pun potencijal u vremenima ubrzane transformacije – Duško Milošević, HPE Territory Sales Manager – Public and Telco
11:30-12:00 Staklena sala Oracle – ekskluzivni učesnik: Evolution of Cloud – Oracle Cloud Platform Autonomous Services – Predrag Pečenica, Solution Engineer
11:45-12:15 Kongresna sala Fortinet: Securing Key Attack Vectors Through Advanced Threat Protection –  Tomislav Tucibat, Regional Accounts Manager – Adriatics
12:15-12:45 Staklena sala Prime Zone: Gradovi budućnosti (Smart Cities) – Vojislav Genić, SAP West Balkans
12:30-13:00 Kongresna sala Elektroprivreda Crne Gore: Digitalna strategija u energetskoj kompaniji – Mihailo Gluščević, EPCG – Direkcija za ICT, izvršni rukovodilac
13:00-14:30 Staklena sala panel: Tehnologija, privatnost i politike privatnosti za digitalnu ekonomiju (Ministarstvo javne uprave Crne Gore)
17:45-18:45 Staklena sala predavanje po pozivu: Artificial intelligence – The Future – Dejan Cvetković, Microsoft, CTO Digital Transformation
18:00-18:30 Kongresna sala Ministarstvo javne uprave Crne Gore: Open-Data: život u svijetu kojim upravljaju podaci – Bojana Bajić, Ministarstvo javne uprave crne Gore – Direkcija za elektronske registre, načelnica
18:45-19:15 Kongresna sala Crnogorski Telekom – ekskluzivni učesnik: Smart rješenja Crnogorskog Telekoma – primjeri iz prakse – Vuk Vukašinović, Radovan Vukotić
19:30-20:00 Kongresna sala Čikom – ekskluzivni učesnik: Čikomovih 25 godina informatičke evolucije – Vladan Tabaš, Čikom, generalni direktor
20:00-20:45* Kongresna sala Koncert – klasična gitara: duo Bulatović / Nikčević (Čikomovih dvadesetpet)
21:00-23:30* Avala-terasa Zabavno-muzički program: „Crveno i crno“ (Čikomovih dvadesetpet)

ČETVRTAK

4. oktobar 2018
10:00-10:30 Staklena sala Microsoft: The Microsoft Intelligent Security Graph / Unified Platform for Combatting Cyberthreats Powered by AI and Machine Learning – Dragan Tasić, Microsoft Software, Technology Solutions Professional – Security Solutions
11:00-11:30 Kongresna sala Symantec: Symantec Integrated Cyber Defence – Davor Perat, Symantec, Senior Technology Consultant
10:45-11:15 Staklena sala OSA Računarski inženjering: Upravljajte poslovanjem, poslovnim procesima, dokumentima i podacima kroz integralno DMS&ERP rešenje UniDocs Business Box – Marija Vujić, OSA, rukovodilac prodajnog programa UniDocs
11:45-12:15 Kongresna sala Čikom – ekskluzivni učesnik: Digitalna transformacija lokalnih uprava – Dragoslav Kenjić, Čikom, tehnički direktor
11:30-12:00 Staklena sala Saga – ekskluzivni učesnik: Tehnologija u službi potrošača 4.0 – Vukašin Vlahović, Saga, direktor Sektora prodaje (privatni sektor)
12:30-13:15 Kongresna sala predavanje po pozivu: Unique „Green“ Data Center Lefdal Mine Fabian Schäfer, Rittal GmBH &Co. KG, Group Leader Portfoliomanagement IT System Solutions.
12:15-12:45 Staklena sala Lanaco – ekskluzivni učesnik: Iskustva u SaaS distribuciji softvera – Dragan Ninić, Lanaco, menadžer sektora za razvoj poslovanja
13:00-13:30 Staklena sala Infostream: Digitalizacija poslovnog procesa – registri dozvola i licenci
13:30-14:00* Aperitiv-bar muzički program: Dame Infofestu (Duo violina & viola – Milena Vuković, Anda Buši)
16:00-17.30 Kongresna sala Regionalna naučno-stručna konferencija Infofest Pulse 2018: Autorski radovi – sesija 2
16:00-19:00 Staklena sala savjetovanje: Informatika u savremenom sportu. Tehnologije u prevenciji dopinga (Crnogorski olimpijski komitet)
19:15-19:45 Kongresna sala Pošta Crne Gore – ekskluzivni učesnik: Sve ove godine – Aleksandra Perović, rukovodilac Službe za filateliju i međunarodnu saradnju
21:30-24:00* Terasa „Bruno“ Infofest: Veče prijatelja (zabavno-muzički program: „Beauty & The Beast“)

PETAK

5. oktobar 2018
09:30-12:30 Staklena sala 8. Regionalno savjetovanje „Digitalna teritorija pošte: Poštansko poslovanje: izazovi ere elektronskog poslovanja (Pošta Crne Gore)
10:00-11:30 Kongresna sala prezentacioni program: ICT sektor u Crnoj Gori (Privredna komora Crne Gore)
12:45-13:45 Staklena sala projektna prezentacija Erasmus+: Enhancement of Study Programs in Public Health – Health Information Management
12:00-13:30 Kongresna sala panel: Digitalna ekonomija: sad ili odmah? (Asocijacija menadžera Crne Gore i Privredna komora Crne Gore)
19:30-20:00 Staklena sala Infofest: Dodjela nagrada i priznanja. Zatvaranje Festivala
20:00-20:30* Staklena sala Infofest: Za kraj (Nađa Janković, gitara)

SUBOTA

6. oktobar 2018
…… – 11:00 hoteli Odjava. Odlazak učesnika

NEDJELJA

30. septembar 2018
…… – 19:30 hoteli Dolazak, registracija, smještaj
20:30-21:30* Avala-plato Svečano otvaranje (koktel, umjetnički program – Slaviša Grubiša, kvartet „Amuletik“)

PONEDJELJAK

1. oktobar 2018
09:30-13:00 Kongresna sala 16. Međunarodna konferencija „Regulatorna djelatost u sektoru elektronskih komunikacija“: Razvoj regulatornog okvira za digitalnu budućnostsesija 1 (Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i Međunarodna unija za telekomunikacije)
10:00-10:30 Staklena sala TeleGroup: HRMS – put od evidencije do upravljanja – Nemanja Jovanović, TeleGroup, CRM Manager
10:45-11:15 Staklena sala S&TDigitalni identitet – Milan Marić, S&T Crna Gora, direktor; Rudi Ponikvar, OSI Slovenija, direktor
11:30-13:00 Staklena sala panel: Future of Public Services and Use of Information Technologies in the Western Balkans Region (Regional School of Public Administration – ReSPA)
13:30-14:00 Staklena sala Fujitsu: Fujitsu u SAP okruženju
14:00-14:30* Aperitiv-bar muzički program: Duša, prsti, zvuk (Mladen Nikčević – gitara)
14:30-17:00 Kongresna sala 16. Međunarodna konferencija „Regulatorna djelatost u sektoru elektronskih komunikacija“: Razvoj regulatornog okvira za digitalnu budućnostsesija 2 (Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i Međunarodna unija za telekomunikacije)
15:00-18:00 Staklena sala panel: ISA² u Crnoj Gori: Interoperabilna rješenja za javnu administraciju (Evropska Komisija – DG DIGIT i Ministarstvo javne uprave Crne Gore)
18:00-18:30 Kongresna sala Ministarstvo javne uprave Crne Gore: Digitalni identitet i Nacionalni identifikacioni dokument (NID) – pitanje slobode i povjerenja – MSc Dejan Abazović, Ministarstvo javne uprave Crne Gore, državni sekretar
18:45-19:15 Kongresna sala Crnogorski Telekom – ekskluzivni učesnik: Budućnost mjerenja medijskih i potrošačkih navika. Simbioza istraživačkog rada i digitalnih tehnologija. Novi proizvod Crnogorskog Telekoma i Ipsosa – Marjan Popović

UTORAK

2. oktobar 2018
09:30-13:00 Kongresna sala 16. Međunarodna konferencija „Regulatorna djelatost u sektoru elektronskih komunikacija“: Razvoj regulatornog okvira za digitalnu budućnostsesija 3 (Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i Međunarodna unija za telekomunikacije)
10:00-10:30 Staklena sala Infostream:  Big Data ELK – primjer business analiza u osiguravajućim društvima
10:45-11:15 Staklena sala Bassilichi CEE: Uticaj „blockchain“ tehnologija na savremeno bankarstvo – Dušan Sikimić, Project Manager
11:30-12:00 Staklena sala E-Smart Systems: Infrastruktura i bezbednost informacionih sistema – pogled ispod haube  – Nemanja Pejić, Head of Infrastructure Team ESS; Nebojša Lazović, Regional Sales Manager Riverbed
12:15-13:45 Staklena sala panel: One-stop-shop u Crnoj Gori – potreba i mogućnosti (Ministarstvo javne uprave Crne Gore)
14:00-14:30* Pivnica muzički program: Sanjarije (Anton Melnikov – saksofon)
16:00-17:30 Kongresna sala Regionalna naučno-stručna konferencija Infofest Pulse 2018: Autorski radovi – sesija 1
17:00-18:30 Staklena sala tribina: Blockchain i budućnost primjene u tehnologiji i društvu
17:45-18:15 Kongresna sala Ministarstvo javne uprave Crne Gore: Elektronska uprava u Crnoj Gori – koncept bilding-blokova – MSc Dejan Abazović, Ministarstvo javne uprave Crne Gore, državni sekretar
21:00-23:30* Aperitiv bar muzičko veče: U smiraj (Marija Božović)

SRIJEDA

3. oktobar 2018
09:00-11:30 Kongresna sala Workshop: Fostering Digital Entrepreneurship and Start-up Ecosystems in Montenegro (International Telecommunication Union)
10:00-10:30 Staklena sala InfoDomDigitalizacija javne uprave i Smart Industry – prof. dr Slavko Vidović, generalni direktor; Goran Marković, direktor razvoja poslovanja
10:45-11:15 Staklena sala Hewlett Packard Enterprise: Digitalna pobeda – na koji način kompanije ostvaruju pun potencijal u vremenima ubrzane transformacije – Duško Milošević, HPE Territory Sales Manager – Public and Telco
11:30-12:00 Staklena sala Oracle – ekskluzivni učesnik: Evolution of Cloud – Oracle Cloud Platform Autonomous Services – Predrag Pečenica, Solution Engineer
11:45-12:15 Kongresna sala Fortinet: Securing Key Attack Vectors Through Advanced Threat Protection –  Tomislav Tucibat, Regional Accounts Manager – Adriatics
12:15-12:45 Staklena sala Prime Zone: Gradovi budućnosti (Smart Cities) – Vojislav Genić, SAP West Balkans
12:30-13:00 Kongresna sala Elektroprivreda Crne Gore: Digitalna strategija u energetskoj kompaniji – Mihailo Gluščević, EPCG – Direkcija za ICT, izvršni rukovodilac
13:00-14:30 Staklena sala panel: Tehnologija, privatnost i politike privatnosti za digitalnu ekonomiju (Ministarstvo javne uprave Crne Gore)
17:45-18:45 Staklena sala predavanje po pozivu: Artificial intelligence – The Future – Dejan Cvetković, Microsoft, CTO Digital Transformation
18:00-18:30 Kongresna sala Ministarstvo javne uprave Crne Gore: Open-Data: život u svijetu kojim upravljaju podaci – Bojana Bajić, Ministarstvo javne uprave crne Gore – Direkcija za elektronske registre, načelnica
18:45-19:15 Kongresna sala Crnogorski Telekom – ekskluzivni učesnik: Smart rješenja Crnogorskog Telekoma – primjeri iz prakse – Vuk Vukašinović, Radovan Vukotić
19:30-20:00 Kongresna sala Čikom – ekskluzivni učesnik: Čikomovih 25 godina informatičke evolucije – Vladan Tabaš, Čikom, generalni direktor
20:00-20:45* Kongresna sala Koncert – klasična gitara: duo Bulatović / Nikčević (Čikomovih dvadesetpet)
21:00-23:30* Avala-terasa Zabavno-muzički program: „Crveno i crno“ (Čikomovih dvadesetpet)

ČETVRTAK

4. oktobar 2018
10:00-10:30 Staklena sala Microsoft: The Microsoft Intelligent Security Graph / Unified Platform for Combatting Cyberthreats Powered by AI and Machine Learning – Dragan Tasić, Microsoft Software, Technology Solutions Professional – Security Solutions
11:00-11:30 Kongresna sala Symantec: Symantec Integrated Cyber Defence – Davor Perat, Symantec, Senior Technology Consultant
10:45-11:15 Staklena sala OSA Računarski inženjering: Upravljajte poslovanjem, poslovnim procesima, dokumentima i podacima kroz integralno DMS&ERP rešenje UniDocs Business Box – Marija Vujić, OSA, rukovodilac prodajnog programa UniDocs
11:45-12:15 Kongresna sala Čikom – ekskluzivni učesnik: Digitalna transformacija lokalnih uprava – Dragoslav Kenjić, Čikom, tehnički direktor
11:30-12:00 Staklena sala Saga – ekskluzivni učesnik: Tehnologija u službi potrošača 4.0 – Vukašin Vlahović, Saga, direktor Sektora prodaje (privatni sektor)
12:30-13:15 Kongresna sala predavanje po pozivu: Unique „Green“ Data Center Lefdal Mine Fabian Schäfer, Rittal GmBH &Co. KG, Group Leader Portfoliomanagement IT System Solutions.
12:15-12:45 Staklena sala Lanaco – ekskluzivni učesnik: Iskustva u SaaS distribuciji softvera – Dragan Ninić, Lanaco, menadžer sektora za razvoj poslovanja
13:00-13:30 Staklena sala Infostream: Digitalizacija poslovnog procesa – registri dozvola i licenci
13:30-14:00* Aperitiv-bar muzički program: Dame Infofestu (Duo violina & viola – Milena Vuković, Anda Buši)
16:00-17.30 Kongresna sala Regionalna naučno-stručna konferencija Infofest Pulse 2018: Autorski radovi – sesija 2
16:00-19:00 Staklena sala savjetovanje: Informatika u savremenom sportu. Tehnologije u prevenciji dopinga (Crnogorski olimpijski komitet)
19:15-19:45 Kongresna sala Pošta Crne Gore – ekskluzivni učesnik: Sve ove godine – Aleksandra Perović, rukovodilac Službe za filateliju i međunarodnu saradnju
21:30-24:00* Terasa „Bruno“ Infofest: Veče prijatelja (zabavno-muzički program: „Beauty & The Beast“)

PETAK

5. oktobar 2018
09:30-12:30 Staklena sala 8. Regionalno savjetovanje „Digitalna teritorija pošte: Poštansko poslovanje: izazovi ere elektronskog poslovanja (Pošta Crne Gore)
10:00-11:30 Kongresna sala prezentacioni program: ICT sektor u Crnoj Gori (Privredna komora Crne Gore)
12:45-13:45 Staklena sala projektna prezentacija Erasmus+: Enhancement of Study Programs in Public Health – Health Information Management
12:00-13:30 Kongresna sala panel: Digitalna ekonomija: sad ili odmah? (Asocijacija menadžera Crne Gore i Privredna komora Crne Gore)
19:30-20:00 Staklena sala Infofest: Dodjela nagrada i priznanja. Zatvaranje Festivala
20:00-20:30* Staklena sala Infofest: Za kraj (Nađa Janković, gitara)

SUBOTA

6. oktobar 2018
…… – 11:00 hoteli Odjava. Odlazak učesnika
Kompletan Program

NEDJELJA

30. septembar 2018
…… – 19:30 hoteli Dolazak, registracija, smještaj
20:30-21:30* Avala-plato Svečano otvaranje (koktel, umjetnički program – Slaviša Grubiša, kvartet „Amuletik“)

PONEDJELJAK

1. oktobar 2018
09:30-13:00 Kongresna sala 16. Međunarodna konferencija „Regulatorna djelatost u sektoru elektronskih komunikacija“: Razvoj regulatornog okvira za digitalnu budućnostsesija 1 (Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i Međunarodna unija za telekomunikacije)
10:00-10:30 Staklena sala TeleGroup: HRMS – put od evidencije do upravljanja – Nemanja Jovanović, TeleGroup, CRM Manager
10:45-11:15 Staklena sala S&TDigitalni identitet – Milan Marić, S&T Crna Gora, direktor; Rudi Ponikvar, OSI Slovenija, direktor
11:30-13:00 Staklena sala panel: Future of Public Services and Use of Information Technologies in the Western Balkans Region (Regional School of Public Administration – ReSPA)
13:30-14:00 Staklena sala Fujitsu: Fujitsu u SAP okruženju
14:00-14:30* Aperitiv-bar muzički program: Duša, prsti, zvuk (Mladen Nikčević – gitara)
14:30-17:00 Kongresna sala 16. Međunarodna konferencija „Regulatorna djelatost u sektoru elektronskih komunikacija“: Razvoj regulatornog okvira za digitalnu budućnostsesija 2 (Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i Međunarodna unija za telekomunikacije)
15:00-18:00 Staklena sala panel: ISA² u Crnoj Gori: Interoperabilna rješenja za javnu administraciju (Evropska Komisija – DG DIGIT i Ministarstvo javne uprave Crne Gore)
18:00-18:30 Kongresna sala Ministarstvo javne uprave Crne Gore: Digitalni identitet i Nacionalni identifikacioni dokument (NID) – pitanje slobode i povjerenja – MSc Dejan Abazović, Ministarstvo javne uprave Crne Gore, državni sekretar
18:45-19:15 Kongresna sala Crnogorski Telekom – ekskluzivni učesnik: Budućnost mjerenja medijskih i potrošačkih navika. Simbioza istraživačkog rada i digitalnih tehnologija. Novi proizvod Crnogorskog Telekoma i Ipsosa – Marjan Popović

UTORAK

2. oktobar 2018
09:30-13:00 Kongresna sala 16. Međunarodna konferencija „Regulatorna djelatost u sektoru elektronskih komunikacija“: Razvoj regulatornog okvira za digitalnu budućnostsesija 3 (Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i Međunarodna unija za telekomunikacije)
10:00-10:30 Staklena sala Infostream:  Big Data ELK – primjer business analiza u osiguravajućim društvima
10:45-11:15 Staklena sala Bassilichi CEE: Uticaj „blockchain“ tehnologija na savremeno bankarstvo – Dušan Sikimić, Project Manager
11:30-12:00 Staklena sala E-Smart Systems: Infrastruktura i bezbednost informacionih sistema – pogled ispod haube  – Nemanja Pejić, Head of Infrastructure Team ESS; Nebojša Lazović, Regional Sales Manager Riverbed
12:15-13:45 Staklena sala panel: One-stop-shop u Crnoj Gori – potreba i mogućnosti (Ministarstvo javne uprave Crne Gore)
14:00-14:30* Pivnica muzički program: Sanjarije (Anton Melnikov – saksofon)
16:00-17:30 Kongresna sala Regionalna naučno-stručna konferencija Infofest Pulse 2018: Autorski radovi – sesija 1
17:00-18:30 Staklena sala tribina: Blockchain i budućnost primjene u tehnologiji i društvu
17:45-18:15 Kongresna sala Ministarstvo javne uprave Crne Gore: Elektronska uprava u Crnoj Gori – koncept bilding-blokova – MSc Dejan Abazović, Ministarstvo javne uprave Crne Gore, državni sekretar
21:00-23:30* Aperitiv bar muzičko veče: U smiraj (Marija Božović)

SRIJEDA

3. oktobar 2018
09:00-11:30 Kongresna sala Workshop: Fostering Digital Entrepreneurship and Start-up Ecosystems in Montenegro (International Telecommunication Union)
10:00-10:30 Staklena sala InfoDomDigitalizacija javne uprave i Smart Industry – prof. dr Slavko Vidović, generalni direktor; Goran Marković, direktor razvoja poslovanja
10:45-11:15 Staklena sala Hewlett Packard Enterprise: Digitalna pobeda – na koji način kompanije ostvaruju pun potencijal u vremenima ubrzane transformacije – Duško Milošević, HPE Territory Sales Manager – Public and Telco
11:30-12:00 Staklena sala Oracle – ekskluzivni učesnik: Evolution of Cloud – Oracle Cloud Platform Autonomous Services – Predrag Pečenica, Solution Engineer
11:45-12:15 Kongresna sala Fortinet: Securing Key Attack Vectors Through Advanced Threat Protection –  Tomislav Tucibat, Regional Accounts Manager – Adriatics
12:15-12:45 Staklena sala Prime Zone: Gradovi budućnosti (Smart Cities) – Vojislav Genić, SAP West Balkans
12:30-13:00 Kongresna sala Elektroprivreda Crne Gore: Digitalna strategija u energetskoj kompaniji – Mihailo Gluščević, EPCG – Direkcija za ICT, izvršni rukovodilac
13:00-14:30 Staklena sala panel: Tehnologija, privatnost i politike privatnosti za digitalnu ekonomiju (Ministarstvo javne uprave Crne Gore)
17:45-18:45 Staklena sala predavanje po pozivu: Artificial intelligence – The Future – Dejan Cvetković, Microsoft, CTO Digital Transformation
18:00-18:30 Kongresna sala Ministarstvo javne uprave Crne Gore: Open-Data: život u svijetu kojim upravljaju podaci – Bojana Bajić, Ministarstvo javne uprave crne Gore – Direkcija za elektronske registre, načelnica
18:45-19:15 Kongresna sala Crnogorski Telekom – ekskluzivni učesnik: Smart rješenja Crnogorskog Telekoma – primjeri iz prakse – Vuk Vukašinović, Radovan Vukotić
19:30-20:00 Kongresna sala Čikom – ekskluzivni učesnik: Čikomovih 25 godina informatičke evolucije – Vladan Tabaš, Čikom, generalni direktor
20:00-20:45* Kongresna sala Koncert – klasična gitara: duo Bulatović / Nikčević (Čikomovih dvadesetpet)
21:00-23:30* Avala-terasa Zabavno-muzički program: „Crveno i crno“ (Čikomovih dvadesetpet)

ČETVRTAK

4. oktobar 2018
10:00-10:30 Staklena sala Microsoft: The Microsoft Intelligent Security Graph / Unified Platform for Combatting Cyberthreats Powered by AI and Machine Learning – Dragan Tasić, Microsoft Software, Technology Solutions Professional – Security Solutions
11:00-11:30 Kongresna sala Symantec: Symantec Integrated Cyber Defence – Davor Perat, Symantec, Senior Technology Consultant
10:45-11:15 Staklena sala OSA Računarski inženjering: Upravljajte poslovanjem, poslovnim procesima, dokumentima i podacima kroz integralno DMS&ERP rešenje UniDocs Business Box – Marija Vujić, OSA, rukovodilac prodajnog programa UniDocs
11:45-12:15 Kongresna sala Čikom – ekskluzivni učesnik: Digitalna transformacija lokalnih uprava – Dragoslav Kenjić, Čikom, tehnički direktor
11:30-12:00 Staklena sala Saga – ekskluzivni učesnik: Tehnologija u službi potrošača 4.0 – Vukašin Vlahović, Saga, direktor Sektora prodaje (privatni sektor)
12:30-13:15 Kongresna sala predavanje po pozivu: Unique „Green“ Data Center Lefdal Mine Fabian Schäfer, Rittal GmBH &Co. KG, Group Leader Portfoliomanagement IT System Solutions.
12:15-12:45 Staklena sala Lanaco – ekskluzivni učesnik: Iskustva u SaaS distribuciji softvera – Dragan Ninić, Lanaco, menadžer sektora za razvoj poslovanja
13:00-13:30 Staklena sala Infostream: Digitalizacija poslovnog procesa – registri dozvola i licenci
13:30-14:00* Aperitiv-bar muzički program: Dame Infofestu (Duo violina & viola – Milena Vuković, Anda Buši)
16:00-17.30 Kongresna sala Regionalna naučno-stručna konferencija Infofest Pulse 2018: Autorski radovi – sesija 2
16:00-19:00 Staklena sala savjetovanje: Informatika u savremenom sportu. Tehnologije u prevenciji dopinga (Crnogorski olimpijski komitet)
19:15-19:45 Kongresna sala Pošta Crne Gore – ekskluzivni učesnik: Sve ove godine – Aleksandra Perović, rukovodilac Službe za filateliju i međunarodnu saradnju
21:30-24:00* Terasa „Bruno“ Infofest: Veče prijatelja (zabavno-muzički program: „Beauty & The Beast“)

PETAK

5. oktobar 2018
09:30-12:30 Staklena sala 8. Regionalno savjetovanje „Digitalna teritorija pošte: Poštansko poslovanje: izazovi ere elektronskog poslovanja (Pošta Crne Gore)
10:00-11:30 Kongresna sala prezentacioni program: ICT sektor u Crnoj Gori (Privredna komora Crne Gore)
12:45-13:45 Staklena sala projektna prezentacija Erasmus+: Enhancement of Study Programs in Public Health – Health Information Management
12:00-13:30 Kongresna sala panel: Digitalna ekonomija: sad ili odmah? (Asocijacija menadžera Crne Gore i Privredna komora Crne Gore)
19:30-20:00 Staklena sala Infofest: Dodjela nagrada i priznanja. Zatvaranje Festivala
20:00-20:30* Staklena sala Infofest: Za kraj (Nađa Janković, gitara)

SUBOTA

6. oktobar 2018
…… – 11:00 hoteli Odjava. Odlazak učesnika
30. septembar

NEDJELJA

30. septembar 2018
…… – 19:30 hoteli Dolazak, registracija, smještaj
20:30-21:30* Avala-plato Svečano otvaranje (koktel, umjetnički program – Slaviša Grubiša, kvartet „Amuletik“)
1. oktobar

PONEDJELJAK

1. oktobar 2018
09:30-13:00 Kongresna sala 16. Međunarodna konferencija „Regulatorna djelatost u sektoru elektronskih komunikacija“: Razvoj regulatornog okvira za digitalnu budućnostsesija 1 (Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i Međunarodna unija za telekomunikacije)
10:00-10:30 Staklena sala TeleGroup: HRMS – put od evidencije do upravljanja – Nemanja Jovanović, TeleGroup, CRM Manager
10:45-11:15 Staklena sala S&TDigitalni identitet – Milan Marić, S&T Crna Gora, direktor; Rudi Ponikvar, OSI Slovenija, direktor
11:30-13:00 Staklena sala panel: Future of Public Services and Use of Information Technologies in the Western Balkans Region (Regional School of Public Administration – ReSPA)
13:30-14:00 Staklena sala Fujitsu: Fujitsu u SAP okruženju
14:00-14:30* Aperitiv-bar muzički program: Duša, prsti, zvuk (Mladen Nikčević – gitara)
14:30-17:00 Kongresna sala 16. Međunarodna konferencija „Regulatorna djelatost u sektoru elektronskih komunikacija“: Razvoj regulatornog okvira za digitalnu budućnostsesija 2 (Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i Međunarodna unija za telekomunikacije)
15:00-18:00 Staklena sala panel: ISA² u Crnoj Gori: Interoperabilna rješenja za javnu administraciju (Evropska Komisija – DG DIGIT i Ministarstvo javne uprave Crne Gore)
18:00-18:30 Kongresna sala Ministarstvo javne uprave Crne Gore: Digitalni identitet i Nacionalni identifikacioni dokument (NID) – pitanje slobode i povjerenja – MSc Dejan Abazović, Ministarstvo javne uprave Crne Gore, državni sekretar
18:45-19:15 Kongresna sala Crnogorski Telekom – ekskluzivni učesnik: Budućnost mjerenja medijskih i potrošačkih navika. Simbioza istraživačkog rada i digitalnih tehnologija. Novi proizvod Crnogorskog Telekoma i Ipsosa – Marjan Popović
2. oktobar

UTORAK

2. oktobar 2018
09:30-13:00 Kongresna sala 16. Međunarodna konferencija „Regulatorna djelatost u sektoru elektronskih komunikacija“: Razvoj regulatornog okvira za digitalnu budućnostsesija 3 (Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i Međunarodna unija za telekomunikacije)
10:00-10:30 Staklena sala Infostream:  Big Data ELK – primjer business analiza u osiguravajućim društvima
10:45-11:15 Staklena sala Bassilichi CEE: Uticaj „blockchain“ tehnologija na savremeno bankarstvo – Dušan Sikimić, Project Manager
11:30-12:00 Staklena sala E-Smart Systems: Infrastruktura i bezbednost informacionih sistema – pogled ispod haube  – Nemanja Pejić, Head of Infrastructure Team ESS; Nebojša Lazović, Regional Sales Manager Riverbed
12:15-13:45 Staklena sala panel: One-stop-shop u Crnoj Gori – potreba i mogućnosti (Ministarstvo javne uprave Crne Gore)
14:00-14:30* Pivnica muzički program: Sanjarije (Anton Melnikov – saksofon)
16:00-17:30 Kongresna sala Regionalna naučno-stručna konferencija Infofest Pulse 2018: Autorski radovi – sesija 1
17:00-18:30 Staklena sala tribina: Blockchain i budućnost primjene u tehnologiji i društvu
17:45-18:15 Kongresna sala Ministarstvo javne uprave Crne Gore: Elektronska uprava u Crnoj Gori – koncept bilding-blokova – MSc Dejan Abazović, Ministarstvo javne uprave Crne Gore, državni sekretar
21:00-23:30* Aperitiv bar muzičko veče: U smiraj (Marija Božović)
3. oktobar

SRIJEDA

3. oktobar 2018
09:00-11:30 Kongresna sala Workshop: Fostering Digital Entrepreneurship and Start-up Ecosystems in Montenegro (International Telecommunication Union)
10:00-10:30 Staklena sala InfoDomDigitalizacija javne uprave i Smart Industry – prof. dr Slavko Vidović, generalni direktor; Goran Marković, direktor razvoja poslovanja
10:45-11:15 Staklena sala Hewlett Packard Enterprise: Digitalna pobeda – na koji način kompanije ostvaruju pun potencijal u vremenima ubrzane transformacije – Duško Milošević, HPE Territory Sales Manager – Public and Telco
11:30-12:00 Staklena sala Oracle – ekskluzivni učesnik: Evolution of Cloud – Oracle Cloud Platform Autonomous Services – Predrag Pečenica, Solution Engineer
11:45-12:15 Kongresna sala Fortinet: Securing Key Attack Vectors Through Advanced Threat Protection –  Tomislav Tucibat, Regional Accounts Manager – Adriatics
12:15-12:45 Staklena sala Prime Zone: Gradovi budućnosti (Smart Cities) – Vojislav Genić, SAP West Balkans
12:30-13:00 Kongresna sala Elektroprivreda Crne Gore: Digitalna strategija u energetskoj kompaniji – Mihailo Gluščević, EPCG – Direkcija za ICT, izvršni rukovodilac
13:00-14:30 Staklena sala panel: Tehnologija, privatnost i politike privatnosti za digitalnu ekonomiju (Ministarstvo javne uprave Crne Gore)
17:45-18:45 Staklena sala predavanje po pozivu: Artificial intelligence – The Future – Dejan Cvetković, Microsoft, CTO Digital Transformation
18:00-18:30 Kongresna sala Ministarstvo javne uprave Crne Gore: Open-Data: život u svijetu kojim upravljaju podaci – Bojana Bajić, Ministarstvo javne uprave crne Gore – Direkcija za elektronske registre, načelnica
18:45-19:15 Kongresna sala Crnogorski Telekom – ekskluzivni učesnik: Smart rješenja Crnogorskog Telekoma – primjeri iz prakse – Vuk Vukašinović, Radovan Vukotić
19:30-20:00 Kongresna sala Čikom – ekskluzivni učesnik: Čikomovih 25 godina informatičke evolucije – Vladan Tabaš, Čikom, generalni direktor
20:00-20:45* Kongresna sala Koncert – klasična gitara: duo Bulatović / Nikčević (Čikomovih dvadesetpet)
21:00-23:30* Avala-terasa Zabavno-muzički program: „Crveno i crno“ (Čikomovih dvadesetpet)
4. oktobar

ČETVRTAK

4. oktobar 2018
10:00-10:30 Staklena sala Microsoft: The Microsoft Intelligent Security Graph / Unified Platform for Combatting Cyberthreats Powered by AI and Machine Learning – Dragan Tasić, Microsoft Software, Technology Solutions Professional – Security Solutions
11:00-11:30 Kongresna sala Symantec: Symantec Integrated Cyber Defence – Davor Perat, Symantec, Senior Technology Consultant
10:45-11:15 Staklena sala OSA Računarski inženjering: Upravljajte poslovanjem, poslovnim procesima, dokumentima i podacima kroz integralno DMS&ERP rešenje UniDocs Business Box – Marija Vujić, OSA, rukovodilac prodajnog programa UniDocs
11:45-12:15 Kongresna sala Čikom – ekskluzivni učesnik: Digitalna transformacija lokalnih uprava – Dragoslav Kenjić, Čikom, tehnički direktor
11:30-12:00 Staklena sala Saga – ekskluzivni učesnik: Tehnologija u službi potrošača 4.0 – Vukašin Vlahović, Saga, direktor Sektora prodaje (privatni sektor)
12:30-13:15 Kongresna sala predavanje po pozivu: Unique „Green“ Data Center Lefdal Mine Fabian Schäfer, Rittal GmBH &Co. KG, Group Leader Portfoliomanagement IT System Solutions.
12:15-12:45 Staklena sala Lanaco – ekskluzivni učesnik: Iskustva u SaaS distribuciji softvera – Dragan Ninić, Lanaco, menadžer sektora za razvoj poslovanja
13:00-13:30 Staklena sala Infostream: Digitalizacija poslovnog procesa – registri dozvola i licenci
13:30-14:00* Aperitiv-bar muzički program: Dame Infofestu (Duo violina & viola – Milena Vuković, Anda Buši)
16:00-17.30 Kongresna sala Regionalna naučno-stručna konferencija Infofest Pulse 2018: Autorski radovi – sesija 2
16:00-19:00 Staklena sala savjetovanje: Informatika u savremenom sportu. Tehnologije u prevenciji dopinga (Crnogorski olimpijski komitet)
19:15-19:45 Kongresna sala Pošta Crne Gore – ekskluzivni učesnik: Sve ove godine – Aleksandra Perović, rukovodilac Službe za filateliju i međunarodnu saradnju
21:30-24:00* Terasa „Bruno“ Infofest: Veče prijatelja (zabavno-muzički program: „Beauty & The Beast“)
5. oktobar

PETAK

5. oktobar 2018
09:30-12:30 Staklena sala 8. Regionalno savjetovanje „Digitalna teritorija pošte: Poštansko poslovanje: izazovi ere elektronskog poslovanja (Pošta Crne Gore)
10:00-11:30 Kongresna sala prezentacioni program: ICT sektor u Crnoj Gori (Privredna komora Crne Gore)
12:45-13:45 Staklena sala projektna prezentacija Erasmus+: Enhancement of Study Programs in Public Health – Health Information Management
12:00-13:30 Kongresna sala panel: Digitalna ekonomija: sad ili odmah? (Asocijacija menadžera Crne Gore i Privredna komora Crne Gore)
19:30-20:00 Staklena sala Infofest: Dodjela nagrada i priznanja. Zatvaranje Festivala
20:00-20:30* Staklena sala Infofest: Za kraj (Nađa Janković, gitara)
6. oktobar

SUBOTA

6. oktobar 2018
…… – 11:00 hoteli Odjava. Odlazak učesnika

INFOFEST 2018 IZLOŽBA

Učesnici

Pošta Crne Gore

Ministarstvo javne uprave

EKIP

ITU

Hewlett Packard Enterprise

NTO Crne Gore

Čikom

E-Smart Systems

ENEL PS

Lanaco

Privredna komora Crne Gore

Oracle

Digit

Crnogorski Telekom