PRIJAVNI LIST


Ovim se neopozivo prijavljujem za učešće na INFOFEST-u 2018, prema sledećim naznakama:

1.KOTIZACIJA


2.HOTELSKI SMJEŠTAJ

HOTEL

TIP SOBE
1/1 soba – „single used“u 1/2 soba
PERIOD BORAVKA

Datum Dolaska:
Datum Odlaska:
Noćenja:

RESTORANSKA USLUGA
POGLED: MORE (samo Avala)


3.PREVOZ I TRANSFER

Zainteresovan/a sam za avionski prevozZainteresovan/a sam za transfer sa aerodroma do hotela

4.VALUTA

Rok za dostavu prijava i uplatu je 26.09.2018.