Vizuelizacija izložbe

INFOFEST izložba predstavlja unifikovan projekat, a firme učesnice mogu odabrati formu obrade izložbenog prostora, prema sledećim okvirnim primerima:

Štand VP

 Štand SP

Izložbeni punkt IP

Grafički punkt GP

Grafički pano GB