USPJEH „REGULATORNE“ KONFERENCIJE

Trećom programskom sesijom danas je uspješno završena 17-ta Međunarona konferencija regulatora u domenu elektronskih komunikacija „Buduća regulacija za sveobuhvatnu povezanost“.

Treba pomenuti da je, pored ekspertskih izlaganja, ove godine prvi put u program Konferencije bila uključena i prezentacija kompanije Ibis Instruments.

U toku Konferencije, potpisan je i međudržavni sporazum o koordinaciji RF između nadležnih administracija Republike Srbije, Republike Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.