POČEO HAKATON

Hakaton, kao specifično informatičko takmičenje, prvi put je u programu Infofesta. Organizator je Privredna komora Crne Gore uz asistenciju Ministarstva javne uprave. Takmiči se šest ekipa selektiranih na osnovu Javnog poziva organizatora.

Hakaton je dio projekta “odeon”,  u okviru programa “Mediteran“, čiji je cilj stvaranje novog modela upravljanja na osnovu korišćenja otvorenih podataka, u skladu sa strategijom jedinstvenog digitalnog tržišta.