KAKO IZGLEDA MODERAN DATA CENTAR

Žarko Drobnjak iz Čikoma i Dejan Dokmanović iz kompanije Rittal koja je Čikomov partner na poslovima izgradnje data-centara, održali su zanimljivu prezentaciju o iskustvima i pozitivnim primjerima ovakvih projekata realizovanih u Crnoj Gori.

Svake godine je, bar jedan segment Čikomovog nastupa na Infofestu, posvećen data-centrima.