ISTAŽIVANJA O E-UPRAVA

Četvrtak je obilježila još jedna kvalitetna prezentacija predstavnika Ministarstva javne uprave Crne Gore.

Prezentacija se odnosila na rezultate istraživanja o stepenu korišćenja e-usluga za potrebe građana koje je Ministarstvo sprovelo u saradnji sa UNDP. Naime, razvoj e-uprave ne podrazumijeva samo definisanje i kreiranje e-usluga, već i temeljna istraživanja radi identifikovanja stvarnih potreba građana i privrede.