Infofest 2008

INFOFEST 2008 – STRUKTURA USPJEHA

Petnaesti, jubilarni Festival informatičkih dostignuća –INFOFEST 2008 je održan u Budvi od 28.septembra do 04. oktobra 2008. godine. Festival je otvoren sa nadom da slijede dani dobre i, uspješne poslovne komunikacije, ali i dani lijepog druženja u predivnom budvanskom ambijentu.

XV INFOFEST – u znaku jubileja

Svečano otvaranje proteklo je, kako je to već i uobičajeno, u lijepoj i prijatnoj atmosferi. To je, naravno, sasvim razumljivo, jer su se sreli stari poznanici, prijatelji iz raznih krajeva. Što zbog obaveza, što zbog udaljenosti, INFOFEST postaje mjesto na kojem se ljudi sreću, druže, razmjenjuju poslovne informacije, sklapaju dogovore…

Nekako je to čak postalo uobičajeno da se sastanci sa poslovnim partnerima planiraju baš za vrijeme INFOFESTa, ovdje u Budvi…

U ime grada domaćina, prisutne je pozdravio g. Lazar Rađenović, potpredsjednik opštine Budva, koji je apostrofirao značaj koji INFOFEST ima za ovu turističku metropolu.

„INFOFEST je model savremenog kongresnog okupljanja koje je izašlo iz standardnih klišea i kongresnih sala i čitav grad inkorporiralo u svoj festivalski duh. Zbog toga se svi Budvani osjećaju dijelom INFOFEST-a i sa radošću iščekuju kraj septembra i novo INFOFEST-druženje“ – rekao je potpredsjednik Rađenović.

Na petnaestom INFOFEST-u, u zvaničnom programu su učestvovali:

EKSKLUZIVNI UČESNICI

Informatika MN, ComTrade Group, Cardinfo Montenegro, Čikom, Saga, Crnogorski telekom, MFC – Mikrokomerc, Pošta Crne Gore, Alcatel Lucent, Digit Montenegro.

»INFOFEST predstavlja«

Energoprojekt – Energodata, ASSECO SEE, Promonte, Microsoft, Ericsson Nikola Tesla, Serbian Business Systems – SBS, SRC sistemske integracije, IBM – International Business Machines, M:TEL, Cisco Systems.

Kompanijska izložba

Saga, MFC – Mikrokomerc, Čikom, Informatika Montenegro, Digit Montenegro, Crnogorski telekom, M:TEL, E-Smart Systems, Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Pošta Crne Gore, Energoprojekt-Energodata.

Ostale forme

Agencija za elektronske komunikacije Crne Gore, Zavod za informatiku i statistiku Beograda, IT Excellence, Pexim, Meridian, JISA InfoReview, Logos, Prointer, MD&Profy, Infostream, EMC, InfoBIT, S&T Crna Gora, Oracle, Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore, Hermes SoftLab, TradeCom, Spinnaker, Axis Communications, 3COM Europe, doMEn, ME-Net, Lexmark International.

Ovogodišnja Konferencija telekomunikacionih regulatora regiona, koja se, kao centralni festivalski interacionalni sadržaj, šesti put odvija u okviru INFOFEST programa, bila je povod da Festival ugosti g. Hamedina Ture-a, predsjednika Svjetske telekomunikacione unije (ITU).

Pokrovitelj otvaranja je bila Agencija za telekomunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore, koja je i nosilac VI međunarodne regulatorne konferencije gde je obrađena tema „Regulacija i liberalizovano tržište“.

U ime Upravnog odbora INFOFEST-a i Vlade Crne Gore, na otvaranju je govorio g. Dušan Simonović, sekretar Sekretarijata za razvoj Crne Gore.

„INFOFEST je svih ovih godina znao da odabere ono najvrjednije, da usmjeri tamo gdje se treba zaputiti, da pomogne razumijevanju svega onoga što sobom nosi moderno doba… Duboko vjerujem da je sličan uticaj INFOFEST imao i na druge države u regionu, na šta smo svi mi koji radimo na organizaciji Festivala izuzetno ponosni.

Zbog toga će, siguran sam, i naredni festivalski dani, kao i godine pred nama, proticati u jačanju „Strukture uspjeha“.

Poslije ovih riječi, g. Simonović je proglasio otvorenim jubilarni XV INFOFEST. Organizator se potrudio da učesnici u umjetničkom programu budu na nivou jubileja. Čuli smo gudački kvartet škole Andre Navara i fascinantni ženski vokalni sastav „Alata“ iz Podgorice. U takvoj atmosferi, poslužen je i tradicionalno bogat koktel dobrodošlice.

Pored redovnog programskog sadržaja, specifičnost INFOFEST-a čine POSEBNI PROGRAMI

VI međunarodna Konferencija regulatornih tijela u sektoru telekomunikacija

„REGULACIJA I LIBERALIZOVANO TRŽIŠTE“

Agencija za telekomunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore će na INFOFEST- u 2008, već šestu godinu za redom, organizovati međunarodnu konferenciju “Regulatorna djelatnost u sektoru telekomunikacija”. Konferencija će biti održana 29. i 30. septembra 2008. godine.

Dosadašnje teme Konferencije bile su „Iskustva u oblasti regulacije“, „Metodi realizacije univerzalnog servisa“, „Elementi uvođenja liberalizacije“, „Ključni regulatorni izazovi za liberalizaciju tržišta telekomunikacija Jugoistočne Evrope“ i „Neophodni elementi za uvođenje konkurencije u telekomunikacijama“.

Sagledavanjem dostignutog stepena liberalizacije i konkurencije u sektoru telekomunikacija, Organizator je donio odluku da se ovogodišnja Konferencija održi pod nazivom “Regulacija i liberalizovano tržište”.

Na Konfereniji će, kao i do sada, iskustva razmijeniti predstavnici regulatornih tijela, ministarstava i telekomunikacionih operatora iz regiona, reprezenti Međunarodne unije za telekomunikacije, Evropske unije i Evropske komisije i eksperti kompetentnih međunarodnih institucija i univerziteta. Razmjena iskustava o novoj ulozi nacionalnih regulatornih tijela na liberalizovanom tržištu sa uspostavljenom konkurencijom će biti od velike koristi za planiranje budućih aktivnosti regulatornih tijela. Tokom Konferencije će se razmatrati pitanja nezavisnosti regulatornih tijela, barijera na koje nailaze regulatorna tijela, ključnih pravaca regulacije radi veće liberalizacije, odnosa sa resornim ministarstvima u pogledu ovlašćenja i nadležnosti, zainteresovanosti operatora za dobrom regulacijom tržišta, statusa „malih“ operatora, zaštite i informisanosti korisnika, sigurnosti mreža i servisa, novih servisa i druge teme.

Na Konferenciji će učestvovati i generalni sekretar ITU, dr. Hamadoun Touré, što predstavlja još jedno priznanje kvaliteta ove stručne Konferencije koja je, po svom značaju i doprinosu, već odavno prepoznata kao vodeći skup nacionalnih regulatornih tijela u regionu Jugoistočne Evrope.
Pozivno predavanje sa tribinom

„UNESCO I INFORMACIONA EMANCIPACIJA DRUŠTVA“

Abdul Waheed Khan – pomoćnik generalnog direktora UNESCO za ICT

Sektor UNESCO-a za komunikacije i informacije (Communication and Information Sector – CI) je, u današnjoj formi, osnovan još 1990. godine. Sektor se sastoji od tri organizacione cjeline (divisions) – za razvoj komunikacija, za slobodu izražavanja, demokratiju i mir i za informaciono društvo.

Ovaj Sektor je uglavnom fokusiran na razvoj programa informatičkog obrazovanja koji će pomoći u razvoju sposbnosti za prijem, kritičku procjenu i upotrebu informacija u profesionalnom i privatnom životu. UNESCO je, kroz CI Sektor, koncentrisan i na dugoročne obrazovne programe za medije i informacione stručnjake, posebno u zemljama u razvoju.

Druga djelatna oblast sektora je podizanje kapaciteta za primjenu IC tehnologija u obrazovanju, kroz obezbjeđenje obuke za instruktore. U tom domenu, posebna pažnja se pridaje unapređenju kapaciteta kroz sistem elektronske uprave u cilju poboljsanja sitema informisanja i dostupnosti servisa, kako bi se ohrabrili građani da participiraju u procesu odlučivanja i da bi se uticalo na državne organe da povećaju stepen odgovornosti, transparentnosti i efikasnosti.

Sektorom upravlja indijski ekspert Abdul Wahed Khan, pomoćnik generalnog direktora UNESCO koji će održati uvodno predavanje po pozivu Organizatora INFOFEST-a. Predavanjem „Uloga UNESCO-a u jačanju ICT kapaciteta sa fokusom na edukaciji“ gospodin Khan će dati pregled mogućnosti intenzivnijeg angažovanja ove organizacije u regionu. Predavanje će imati i smisao uvoda za raspravu o pitanjima iz nadležnosti sektora.

Okrugli sto

„RAZVOJ SOFTVERA U FUNKCIJI BANKARSKOG POSLOVANJA“

Agilnost Privredne komore Beograda posebno je vidljiva kroz angažovanje njenih Odbora za informatiku i Odbora za bankarstvo koji, intenzivnom uzajamnog komunikacijom, pronalaze sinergijske efekte informaciono komunikacionih tehnologija i savremenog bankarskog poslovanja. Na toj kolaborativnoj platformi, uz saradnju koordinacionog tijela za unapređenje elektronskog poslovanja, definisana je, i uvrštena u program jubilarnog INFOFEST-a, posebna sesija u formi okruglog stola, na temu „Razvoj softvera u funkciji bankarskog poslovanja“.

Cilj rasprave je da se utvrdi stepen neophodne fleksibilnosti aplikativnog softvera u odnosu na stalne potrebe banaka da inovativno unapređuju svoju ponudu. Uvodna izlaganja imaće vodeći eksperti za bankarski softver čije reference i iskustvo nedvojbeno potvrđuju sa kolikom pažnjom se ova programska sesija priprema.

Medijator okruglog stola je Milan Janković, predsjednik Privredne komore Beograda. Za „Key Notes“ su zaduženi Petar Stefanović (AIK banka), predsjednik Odbora za bankarstvo, Borisav Bojković, predsjednik Odbora za informatiku (General Ekonomik) i Snežana Batev, predsjednik Koordinacionog tijela za unapređenje e-poslovanja (Dunav-osiguranje).

Očekuje se učešće oko 60 predstavnika banaka iz regiona, ali i brojnih predstavnika ponuđača bankarskih ICT rješenja.

Savjetovanje

„ IMPLEMENTACIJA I BUDUĆNOST PUTA U DRUŠTVO ZNANJA“

Crna Gora spada u države koje su, posljednjih godina, radikalno unaprijedile svoj informatički kapacitet, kako u komercijalnom ICT sektoru, tako i u stepenu primjene ovih tehnologija u značajnim javnim i privrednim institucijama. Telekomunikaciona infrastruktura je kvalitetna i stabilna, a nivo opšte informatičke kulture vidno raste iz godine u godinu.

Dokument „Strategija razvoja informacionog društva – Put u društvo znanja“, koju je Crna Gora usvojila prije nekoliko godina, očigledno je doprinio takvom progresu. Međutim, nijedan strateški dokument, posebno onaj koji se odnosi na tako dinamičnu oblast kakva je ICT, ne smije biti tretiran statički. Strategiju, dakle, treba kontinuirano pratiti, modifikovati i dograđivati saglasno iskustvima iz prethodne implementacione faze, promjenama opštih okolnosti i trendovima u razvoju visokih tehnologija.

Upravo ova činjenica bila je motiv da resorno nadležni organi Vlade Crne Gore, u saradnji sa Odborom za informatiku Privredne komore Crne Gore, iniciraju ideju da se, baš na XV INFOFEST-u, održi savjetovanje u okviru koga će se osvijetliti dosadašnji rezultati i iskustva u realizaciji Strategije razvoja informacionog društva i skiciraju dalji pravci djelovanja, kao i eventualne modifikacije same Strategije.

OPŠTA AGENDA

Dolazak i registracija učesnika Avala, Welcome Desk 28.09. do 19.30
Otvaranje Festivala Avala, Terasa 28.09. u 20.30
Prezentacije eksluzivnih učesnika Avala, Kongresna sala 29.09. – 03.10.
Specijalni učesnici – “Infofest predstavlja” Avala, Kongresna sala 29.09. – 03.10.
Infofest-izložba Avala, Mogren 29.09. – 03.10.
Prezentacioni program Avala, Kongresna sala i Mogren, Salon 29.09. – 03.10.
Međunarodna konferencija: “Regulacija i liberalizovano tržište” Mogren, Salon 29 – 30.09.
Pozivno predavanje sa tribinom:”UNESCO i informaciona emancipacija društva” Avala, Kongresna sala 29.09.
Autorski radovi Mogren, Salon 01 – 02.10.
Okrugli sto: “Softver u funkciji bankarskog poslovanja” Mogren, Salon 03.10.
Savjetovanje: “Strategija razvoja informacionog društva u Crnoj Gori – stanje i perspektive domaćeg ICT sektora” Avala, Kongresna sala 03.10.
Uručenje nagrada i zatvaranje Festivala Avala, Kongresna sala 03.10. u 20.00
“Veče s Budvanima” Gradski trg 03.10. u 21.00
Odlazak učesnika 04.09.

PROGRAM

ponedjeljak, 29. septembar

početak završetak mjesto sadržaj
10.00 10.45 Avala, Kongresna sala Ekskluzivni učesnik: MFC – Mikrokomerc – “Spider platforma – Process Designer”
10.00 14.00 Mogren, Salon Konferencija: “Regulacija i liberalizovano tržište” (sesija 1)
11.00 12.30 Avala, Kongresna sala “Infofest predstavlja” / specijalni učesnik Ericsson Nikola Tesla – “Explore the Full Potential of Public & Multimedia Solutions”
13.00 13.45 Avala, Kongresna sala Oracle
14.00 14.30 Avala, Kongresna sala EMC – “Update”
16.15 16.45 Avala, Kongresna sala EMC – “Content Management”
17.00 18.45 Avala, Kongresna sala Panel: “UNESCO i informaciona emancipacija društva”
17.00 20.00 Mogren, Salon Konferencija: “Regulacija i liberalizovano tržište” (sesija 2)
19.00 19.45 Avala, Kongresna sala “Infofest predstavlja” / specijalni učesnik: Microsoft Montenegro

utorak, 30. septembar

početak završetak mjesto sadržaj
10.00 10.45 Avala, Kongresna sala Ekskluzivni učesnik: Saga
10.00 14.00 Mogren, Salon Konferencija: “Regulacija i liberalizovano tržište” (sesija 3)
11.00 11.45 Avala, Kongresna sala “Infofest predstavlja” / specijalni učesnik: Promonte – “Promonte Wireless Broadband”
12.00 12.45 Avala, Kongresna sala Ekskluzivni učesnik: Pošta Crne Gore
13.00 13.45 Avala, Kongresna sala MD&Profy – “Performative Business Intelligence – Sybase Best Practices”
17.00 17.45 Avala, Kongresna sala Ministarstvo finansija Republike Srbije – Uprava za trezor: “IS za centralizovani obračun zarada korisnika budžetskih sredstava – primena u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja”
17.00 17.45 Mogren, Salon Digit Montenegro – “Kaspersky Lab: The Botnet Business”
18.00 18.45 Avala, Kongresna sala “Infofest predstavlja” / specijalni učesnik: M:TEL – “Kompanijsko predstavljanje: Telepresence – nova dimenzija poslovne komunikacije”
18.00 18.30 Mogren, Salon Lexmark
19.00 19.45 Avala, Kongresna sala Ekskluzivni učesnik: Crnogorski Telekom – “T-Com, T-Mobile Crna Gora”
19.00 19.45 Mogren, Salon Workshop: “EMC Dokumentum”

srijeda, 01. oktobar

početak završetak mjesto sadržaj
10.00 10.45 Avala, Kongresna sala “Infofest predstavlja” / specijalni učesnik: Serbian Business Systems – “Tivoli Storage Manager FastBack (FilesX). SBS Backup & Recovery Solution”
10.00 10.30 Mogren, Salon S&T Crna Gora – “Kako napraviti korporativnu upravljivu mrežu korišćenjem naprednih komunikacionih tehnologija? 3G i WiMax projekti u CG”
11.00 11.45 Avala, Kongresna sala Ekskluzivni učesnik: Informatika Montenegro – “Pravi put”
11.00 11.30 Mogren, Salon ME-net
12.00 12.45 Avala, Kongresna sala “Infofest predstavlja” / specijalni učesnik: Energoprojekt-Energodata – “Uvek u Strukturi uspeha”
12.00 12.30 Mogren, Salon InfoBIT: “Promocija časopisa BIT”
13.00 13.45 Avala, Kongresna sala Republički fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore – “Integralni infiormacioni sistem primarne zdravstvene zaštite u Crnoj Gori”
13.00 13.30 Mogren, Salon JISA InfoReview
17.00 17.45 Avala, Kongresna sala Infostream
17.00 20.00 Mogren, Salon Autorski radovi – sesija 1
18.00 18.45 Avala, Kongresna sala Pošta Crne Gore
19.00 19.45 Avala, Kongresna sala Microsoft Montenegro i partneri

četvrtak, 02. oktobar

početak završetak mjesto sadržaj
10.00 10.45 Avala, Kongresna sala Ekskluzivni učesnik: Čikom
10.00 10.30 Mogren, Salon doMEn – “ME is About YOU!”
11.00 11.45 Avala, Kongresna sala “Infofest predstavlja” / specijalni učesnik: SRC Sistemske Integracije
11.00 11.30 Mogren, Salon Prointer – “Govorite li Vi Bellevue?”
12.00 12.45 Avala, Kongresna sala “Infofest predstavlja” / specijalni učesnik: ASSECO SEE – “Leading alliance”
12.00 14.30 Mogren, Salon Autorski radovi – sesija 2
13.00 13.45 Avala, Kongresna sala Čikom (C)
16.00 16.45 Avala, Kongresna sala “Infofest predstavlja” / specijalni učesnik: IBM – “IBM rešenja za razvoj poslovanja”
17.00 19.45 Avala, Kongresna sala Zavod za informatiku i statistiku Grada Beograda
17.00 20.30 Mogren, Salon Autorski radovi – sesija 3

petak, 03. oktobar

početak završetak mjesto sadržaj
10.00 10.45 Avala, Kongresna sala Ekskluzivni učesnik: Digit Montenegro – “Retrospektiva uspjeha”
10.00 10.45 Mogren, Salon Čikom
11.00 11.45 Avala, Kongresna sala Microsoft Montenegro – “Anti Piracy”
11.00 14.45 Mogren, Salon Okrugli sto: “Softver u funkciji bankarskog poslovanja”
12.00 12.45 Avala, Kongresna sala “Infofest predstavlja” / specijalni učesnik: Cisco Systems – “Cisco rešenja za različite segmente tržišta”
13.00 13.45 Avala, Kongresna sala Ekskluzivni učesnik: ComTrade Group – “3 Continents. 14 Countries. 1 Company. Imagine IT.”
17.00 18.45 Avala, Kongresna sala Savjetovanje: “Strategija razvoja informacionog društva u Crnoj Gori – stanje i perspektive domaćeg ICT sektora”
20.00 20.45 Avala, Kongresna sala Dodjela priznanja i zatvaranje Festivala

AUTORSKI RADOVI

Sesija 1 / srijeda, 01.10.2008. od 17.00 -20.00

 • „Softver za simulaciju tržišta kapitala Srbije“ (Miroslav Minović, Jelena Minović)
 • „IDEF1 – informaciono modelovanje“ (Dževad Alibašić)
 • „ICT servisi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“(mr Milovan Obradović)
 • „Aplikacija za centralizovano praćenje sigurnosti rada administratora sistema i SCADA administratora“ (prof. dr. Salih Sadović, mr. Adis Balota)
 • „Jedno rešenje tehnološkog informacionog sistema“ (Zvonimir Kaprocki i grupa)
 • „Inteligentan telefonski servis u funkciji zaštite šuma od požara“ (Milka Zelić, Gordana Jančić)
 • „Development and Importancy of E-learning Towards Modernization of Learning Towards Modernization of Teaching Process and its Results“ (Nataša Gojgić i grupa)
 • „Upravljanje javnom (uličnom) rasvjetom primjenom PCL tehnologije“ (mr. Srećko Stanković)
 • „Simulacija statičkog rutiranja IP paketa u WAN mreži“ (Nenad Jovanović i grupa)

Sesija 2 / četvrtak, 02.10.2008. od 12.00 – 14.30

 • „Izveštaji u aplikaciji „Finansijska realizacija“ u modulu „IRIS+“ informacionog sistema Iritel-a“ (Borjana Stojić)
 • „Ethernet servisi u telekomunikacionim sistemima privrede“ (Miroslav Babić, Vladimir Gačić)
 • „Tehnike filtriranja i validacije ulaznih podataka u PHP aplikacijama“ (Dejan Beljić, Dragan Kvacanović)
 • „ebXL: Globalni standard za poslovanje na Internetu“ (Jelena Lukić)
 • „Primena skladišta podataka u informacionom podsistemu višedimenzionalne analize podataka poslovanja“ (dr Alempije Veljović, Marija Nikolić, Nataša Gojgić)
 • „Web aplikacija za e-prodavnicu“ (Selver Pepić, Borislav Odadžić)
 • „Koncept rekonstrukcije Web Site-a poštanskog operatora na primjeru Pošte Crne Gore“ (Zoran Nedić)
 • „Directory servisi“ (Jelena Lukić, Vladimir Petrović)

Sesija 3 / četvrtak, 02.10.2008. od 17.00 – 20.30

 • „KomBank Trader – Web 2.0 aplikacija za rad sa hartijama od vrednosti“ (Igor Đurić i grupa)
 • „Adaptivni sistem testiranja i jedna njegova realizacija“ (Suzana Marković i grupa)
 • „Primjena modifikovanog Open-Source sistema ZABBIX u nadzoru servisa M-TEL – Telekoma Srpske“ (Siniša Vujčić, Rastko Pavlović)
 • „Anizotropska tehnika za uklanjanje šuma zavisnog od signala sa digitalne slike zasnovana na ICT tehnici“ (Dejan Stanković)
 • „Strategija razvoja CRM-a u pravosuđu“ (mr. Rade Dragović)
 • „Primjena HART protokola za potrebe komunikacija u procesnoj industriji“ (Miroslav Kostadinović)
 • „Razvoj softverskog rješenja za porodičnu medicinu i ljekarsku praksu na J2EE platformi“ (Mladen Vidić, Radomir Jovanović)
 • „Identifikovanje duplih rekorda korišćenjem Tezaurusa“ (Ana Kovačević, Vladan Devedžić)

NAGRADE I PRIZNANJA

U kontekstu kontinuiteta saradnje, a polazeći od izuzetne uloge u progresu regulatorne djelatnosti u oblasti telekomunikacija, Upravni odbor INFOFEST-a dodjeljuje specijalnu zahvalnicu Agenciji za telekomunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore za uspješno organizovanu međunarodnu konferenciju REGULACIJA I LIBERALIZOVANO TRŽIŠTE.

Poštujući kontinuirani kvalitet potvrđen učešćem na svim dosadašnjim Festivalima informatičkih dostignuća, Upravni odbor dodjeljuje plaketu kompaniji Saga iz Beograda.

Na osnovu visokog tržišnog renomea i uspješnosti, sertifikovanog sa 15 učešća na INFOFEST okupljanima, Upravni odbor je dodjelio plaketu kompaniji MFC Mikrokomerc iz Beograda.

Imajući u vidu učešće na svih petnaest dosadašnjih Festivala, Upravni odbor dodjeljuje priznanje za kontinuitet kvaliteta kompaniji Serbian Business Systems- SBS iz Beograda.

Upravni odbor zahvaljuje organizaciji UNESCO, Privrednoj komori Beograda i Odboru za informatičku djelatnost Privredne komore Crne Gore zbog značajnog doprinosa programskom kvalitetu Festivala, iskazanog organizacijom posebnih programa. Upravni odbor nedvojbeno smatra da su sve kompanije i pojedinci koji su učestvovali u zvaničnom programu, neposredno doprinijeli misiji Festivala i daljem podizanju kvaliteta INFOFEST okupljanja.

Na predlog Stručnog odbora, Upravni odbor INFOFEST-a donosi sledeću

ODLUKU

o dodijeli nagrada i priznanja učesnicima XV Festivala informatičkih dostignuća INFOFEST 2008 (Budva, 28.09.-04.10.2008.) kako slijedi:

a) U kategoriji autorskih radova, konstatuje se da, stručnim i naučnim doprinosom, nijedan prezentirani rad nije izdifirencirano bolji od svih ostalih nominovanih radova, pa nagrada za najbolji autorski rad nije dodjeljena.

b) Pohvala za kvalitet autorskog rada dodjeljuje se grupi autora Igor Đurić, Ida Brozović i Dragan Rečević za rad „KomBank Trader – Web 2.0 aplikacija za rad sa hartijama od vrednosti“.

c)Pohvala za kvalitet autorskog rada dodjeljena je autorima Sinišu Vučiću i Rastku Pavloviću za rad „Primjena modifikovanog Open-source sistema ZABBIX u nadzoru servisa M-TEL Telekoma Srpske“.

d )Stručni odbor je odlučio da dodjeli plaketu zahvalnicu kompaniji MD Profy iz Beograda za kvalitet prezentacionog nastupa pod nazivom „Perfomative Business Inteligence – Sybase Best Practices“.

e) Za uspješan debitanstki nastup i nespornu perspektivu, dodjeljuje se priznanje firmi INFOSTREAM iz Podgorice.

f) Za izuzetnu kvalitetnu i sadržajnu komunikaciju sa učesnicima Festivala, dodjeljuje se priznanje kompaniji Energoprojekt-Energodata.

g) Imajući u vidu sliženost i implementacionu kompleksnost projekta „Integralni informacioni sistem primarne zdravstvene zaštite u Crnoj Gori“predstavljenog na INFOFEST-u 2008, dodjeljuje se priznanje Fondu za zdravstveno osiguranje Crne Gore.

h) Konstatovano je da je ugovor o saradnji na projektu Integralnog IS Fonda zdravstvenog osiguranja Crne Gore koji su na INFOFEST-u 2008, potpisale firme Informatika Montenegro iz Podgorice i MFC Mikrokomerc iz Beograda, najznačajnija komercijalna objava ovogodišnjeg Festivala. Upravni i Stručni odbor su odlučili da se ovim kompanijama zahvale zato što su, upravo na jubilarnom INFOFEST-u, formalizovale predmetnu saradnju.

i) Stručni odbor dodjeljuje priznanje kompaniji PROMONTE iz Podgorice za podizanje kvaliteta, razvoj i uvođenje naprednih telekomunikacionih servisa, posebno za prezentirani projekat „Promonte Wireless Broadband“ koji matična grupacija Telenor egzamplarno realizuje upravo u Crnoj Gori.

j) Za uspješnu transmisiju složenih informatičkih rješenja na lokalno tržište, dodjeljuje se priznanje kompaniji Serbian Business Systems iz Beograda.

k) Za demonstraciju sofisticiranih projektnih rješenja na INFOFEST-u 2008 i višegodišnju tržišnu referentnost, dodjeljuje se priznanje kompaniji E-Smart Systems iz Beograda.

l) Za kompleksnost projekata iz klase elektronske uprave i način njihovog prezentiranja, dodjeljuje se specijalno priznanje Zavodu za informatiku i statistiku Grada Beograda.

m) Za izuzetno visok nivo oslanjanja poslovanja na savremene informaciono-komunikacione tehnologije, dodjeljuje se specijalno priznanje Pošti Crne Gore.

n) Zbog tehnološkog nivoa, obuhvatnosti ponude, prezentacionog kvaliteta i osmišljenog nastupa na INFOFEST-u 2008, dodjeljuje se priznanje kompanijiDigit Montenegro iz Podgorice.

o)Za doprinos globalnom tehnološkom progresu i za prezentirani kompanijski kvalitet i tržišni renome, dodjeljuje se specijalna nagrada kompaniji Informatika Montenegro iz Podgorice.

p) Stručni i Upravni odbor smatraju da je nastup kompanije Saga iz Beograda, i ove godine potvrdilo da ova firma ima nespornu poziciju jednog od regionalnih tehnoloških lidera, pa joj, saglasno tome, dodjeljuje specijalnu nagradu.

q) Nagrada za najbolji kompanijski nastup na Festivalu informatičkih dostignuća 2008 dodjeljuje se firmi ČIKOM iz Podgorice.

PRESS CLIPPING – INFOFEST 2008

Mediji su nezaobilazni deo logistike INFOFEST-a. Tradicionalno, veliki broj redakcija štampanih i elektronskih medija prati dešavanja Festivala.

Tokom godina, menjali su se uslovi i mogućnosti saradnje, proširivali se oblici izveštavanja uslovljeni novim tehnološkim mogućnostima, ali srž priče je ostala nepromijenjena. Prava i potpuna informacija!