Infofest 2004

INFOFEST 2004 – PUT DUG, A KRAĆI

Sjećamo li se djetinjih maštanja o putovanjima u daleke, mistične krajeve, u kojima će izazov nepoznatog dobiti jasne oblike i obogatiti suštinu življenja? U

kom trenutku smo shvatili da je pojam daljine relativan, iako je put do određenog odredišta uvijek jednako dugačak? Daljina je relativizovana sredstvom kojim na put krećemo.

Put do pravih ciljeva je uvijek dugačak. Kada društvo sagleda i profiliše svoje težnje, obično se suoči sa respektom prema dužini tog puta. Što je društvo ozbiljnije, respekt je veći. Što je društvo zrelije, napor da se taj respekt uobliči u akciju je snažniji. Taj napor podrazumijeva i razumijevanje iskustava onih koji su, na željenom putu, već odmakli. Iako paradoksalno zvuči, shvatićemo da, tako radeći dug put možemo učiniti kraćim.

Proces globalizacije usmjeren je ka demokratiji društava i ekonomskom boljitku pojedinaca. Sazrelo je razumijevanje da znanje najbolje uobličava takva stremljenja. Ekonomija znanja gasi eru industrijalizacije kao razvojnog fronta. Prirodni ambijent za ekonomiju znanja je informaciono društvo. U informacionom društvu, pojedinac razumije bolje, zna više, radi efikasnije.

Društvo, kao cjelina, mijenja postojeću tehnološku doktrinu i prilagođava je mogućnostima savremene informacione-komunikacione tehnologije. S druge strane, ta se tehnologija razvija na bazi zahtjeva informacionog društva, a ne na osnovu slučajnog pada jabuke u krilo nekog novog, genijalnog, Njutna.

Globalizacija može, u nekim segmentima i za neke društvene strukture biti, biti sporna. No, potreba transformacije u informaciono društvo, definitivno ne trpi osporavanja. Dakle, šta dalje? Razumijeti, pitati, prilagoditi, aktivirati. (Izmjenimo li ovaj raspored – eto nas na početku.) Riječju, učiniti put kraćim. I dalje će ostati dug, težak i zahtkevan put, ali nas, bar, neće plašiti. A strah nije saveznik.

I zbog ove, naizgled komplikovane, a, u osnovi, potpuno jednostavne priče, ponovo smo u Budvi, na jedanaestom Festivalu ICT dostignuća. Zbog ovakvih poruka, INFOFEST mora biti više od prijatnih, komercijalno izazovnih susreta i reprezentativnih predstavljanja. Zapravo, on to i jeste. Svih ovih godina, pokušavamo da put učinimo kraćim. Ove godine, čini se, bolje razumijemo, koliko je, zapravo, taj put koji smo naumili, dugačak.

Može li, uz našu pomoć, put biti kraći? Može!

Budva, 26.septembar, 2004.
Direktor Festivala,
Milan Mrvaljević

FIRME UČESNICE

 • SBS
 • Energodata
 • Meridian
 • SAGA
 • MFC – Mikrokomerc
 • Oracle
 • Breza
 • Informatika Montenegro
 • Internet Crna Gora
 • Microsoft Software
 • Digit Montenegro
 • Čikom
 • Ericsson Nikola Tesla
 • Sekretarijat za razvoj Crne Gore
 • Cisco Systems
 • Perftech
 • SAP
 • Siemens
 • Allied Telesyn International
 • Alvarion
 • Fotona
 • Monet
 • Telekom Crne Gore
 • Agencija za telekomunikacije i poštansku djelatnost
 • Centrobanka
 • JISA Info
 • Nacionalna štedionica – banka
 • Network Co
 • Telegroup
 • Zavod za zapošljavanje Crne Gore
 • Ecoteh
 • Fujitsu Siemens Computers
 • Gartner Adriatic/Calisto
 • IBM WTC representative office Belgrade
 • Infotehna
 • Ministarstvo prosvjete i nauke Crne Gore
 • Optima Bee Telecom
 • Perihard inženjering
 • Pexim solutions
 • Promonte GSM
 • Sky Express
 • SRC sistemske integracije

OPŠTA AGENDA

Dolazak učesnika i registracija Avala, Welcome desk 26.09. do 19.30
Otvaranje Festivala 26.09. u 20.30
Prezentacija eksluzivnih učesnika(Digit Montenegro, Saga, Montora Software, ProMonte, Energodata, MFC Mikrokomerc, Monet, SBS – Serbian Business Systems, Breza Software) Avala, Kongresna sala 27.09. – 01.10.
“Infofest predstavlja” (Siemens, IBM, Microsoft, Ecoteh, Alvarion, Nacionalna štedionica – banka, SAP, Cisco Systems) Avala, Kongresna sala 27.09. – 01.10.
Infofest izložba (Monet, Siemens, Informatika Montenegro, ProMonte, Saga, MFC Mikrokomerc, SAP, Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Breza Software Engineering, Network Co, Nacionalna štedionica – banka, Digit Montenegro) Avala, Mogren 27.09. – 01.10.
Prezentacioni program Avala, Kongresna sala i Žuti salon 27.09. – 01.10.
Autorski radovi Avala, Mali salon 27.09.; 30.09. i 01.10.
Panel: “e-Government – A Reality for SEE Countries?” Avala, Žuti salon 28.09.
Seminar: “Regulatory Activities in Telecommunication Tariff Regulation” Avala, Žuti salon 30.09.
Pozivno predavanje: “Načela zaštite i sigurnosti informacija” (dr B. Rodić) Avala, Kongresna sala 29.09.
Uručenje nagrada i zatvaranje Festivala Avala, Kongresna sala 01.10. u 20.00
“Veče s Budvanima” Mogren terasa 01.10. u 21.00
Odlazak učesnika 02.10.

PROGRAM

ponedjeljak, 27. septembar

početak završetak Mjesto sadržaj
10.00 10.45 Avala, Kongresna sala Ekskluzivni učesnik: DIGIT MONTENEGRO
11.00 11.45 Avala, Kongresna sala Infofest predstavlja: SIEMENS – Prezentacija kompanije
12.00 12.45 Avala, Kongresna sala Ekskluzivni učesnik: MONET
13.00 13.45 Avala, Kongresna sala Ekskluzivni učesnik: MONTORA SOFTWARE – “Simplify IT Management – Quest Software Corporation”
17.00 17.45 Avala, Kongresna sala Infofest predstavlja: ALVARION – “Taking WiMAX to the MAX”
18.00 18.45 Avala, Kongresna sala SRC.SI
19.00 20.00 Avala, Kongresna sala Infofest predstavlja: MICROSOFT
20.00 20.30 Avala, Kongresna sala FUJITSU SIEMENS COMPUTERS – “Strateški pravci: Mobility&Business Critical Computing
10.00 10.45 Avala, Žuti salon TELEGROUP – “Voice over BB Solution”
11.00 11.45 Avala, Žuti salon INFOTEHNA – “Upravljanje dokumentima i procesima – EDMS (Electronic Document Management System)”
12.00 12.45 Avala, Žuti salon PERFTECH – “Upravljanje poslovanjem preduzeća pomoću informacionog sistema Petftech Largo
13.00 13.30 Avala, Žuti salon Gartner Adriatic/Calisto – “25 godina IT preporuka i analiza”
17.00 17.45 Avala, Žuti salon JISA INFO – “Uloga časopisa JISA Info u misiji Jedinstvenog informatičkog saveza SCG”
18.00 18.30 Avala, Žuti salon SAGA: “Nova rešenja u sistemu masovnog opsluživanja. Elektronsko bankarstvo u sistemu Poštanske štedionice”
11.00 14.00 Avala, Mali salon Autorski radovi – Sesija 1
17.00 20.00 Avala, Mali salon Autorski radovi – Sesija 2

utorak, 28. septembar

početak završetak mjesto Sadržaj
10.00 11.00 Avala, Kongresna sala Ekskluzivni učesnik: SAGA – “1111: Petnaest digitalnih godina
11.15 12.15 Avala, Kongresna sala Ekskluzivni učesnik: ENERGODATA – “Unicenter: Managing the Business of IT”
12.30 13.15 Avala, Kongresna sala INFORMATIKA MONTENEGRO – “Svjetski trendovi i kod nas”
13.30 14.15 Avala, Kongresna sala Ekskluzivni učesnik: BREZA SOFTWARE ENG. – “Razvoj IS u Oracle Java XML okruženju – Brezin pristup”(gost: Oracle Corporation)
17.00 17.45 Avala, Kongresna sala PEXIM SOLUTIONS
18.00 18.45 Avala, Kongresna sala INTERNET CRNA GORA
19.00 20.00 Avala, Kongresna sala MONTORA SOFTWARE – “Poslovni uspjeh na Oracle platformi” (gost: Oracle Corporation)
10.00 10.45 Avala, Žuti salon SIEMENS – “Totalno integrisana automatizacija – koncept” (grupacija Automation and Drives – A&D)
11.00 11.45 Avala, Žuti salon SIEMENS – “Siemens Business Services – ponuda IT rešenja i usluga”(grupacija Siemens Business Services – SBS)
12.00 12.45 Avala, Žuti salon SIEMENS – “Hipath aplikacije i Real Time Communications” (grupacija Information and Communications -IC)
13.00 13.45 Avala, Žuti salon SIEMENS – “Siemens-ova IT rješenja u medicini” (grupacija Medical Solutions – MS)
17.00 20.00 Avala, Žuti salon Panel: “E-GOVERNMENT – A REALITY FOR S.E.E. COUNTRIES?”

srijeda, 29. septembar

početak završetak Mjesto Sadržaj
10.00 11.00 Avala, Kongresna sala Ekskluzivni učesnik: SBS – Serbian Business Systems
11.15 12.15 Avala, Kongresna sala Ekskluzivni učesnik: Promonte
12.30 13.15 Avala, Kongresna sala Infofest predstavlja: SAP
13.30 14.00 Avala, Kongresna sala Meridian – Kompanijska prezentacija
17.00 17.45 Avala, Kongresna sala Microsoft
18.00 18.45 Avala, Kongresna sala Infofest predstavlja: nacionalna štedionica-banka
19.00 19.45 Avala, Kongresna sala ALLIED TELESYN – “Integracija prenosa podataka, glasa i slike (Triple Play Solution)
10.00 10.45 Avala, Žuti salon PERIHARD INŽENJERING
11.00 11.45 Avala, Žuti salon CENTROBANKA – “Vi, u centru svega!”
12.00 12.30 Avala, Žuti salon NETWORK CO. – “AMP CO Plus”
12.45 13.15 Avala, Žuti salon MICROSOFT
13.30 14.00 Avala, Žuti salon MICROSOFT
17.00 17.45 Avala, Žuti salon Pozivno predavanje: “NAČELA ZAŠTITE I SIGURNOSTI INFORMACIJA” (dr Boško Rodić)
18.00 18.30 Avala, Žuti salon ČIKOM
18.45 19.45 Avala, Žuti salon FOTONA – “Telekomunikacijske mreže nove generacije (NGN)”

četvrtak, 30. septembar

početak završetak mjesto Sadržaj
10.00 11.15 Avala, Kongresna sala ERICSSON – “e-Healt Solution for Your Health Care Environment” (prezentacija funkcionisanja sistema integrisane zdravstvene zaštite – IHCIS)
11.30 12.45 Avala, Kongresna sala ERICSSON – “CoordCom – Ericssonov integrisani sistem za preuzimanje i distribuiranje poziva na broj za hitne slučajeve 112”
13.00 14.00 Avala, Kongresna sala PROMONTE
17.00 17.45 Avala, Kongresna sala TELEKOM CrnE Gore
18.00 18.45 Avala, Kongresna sala Infofest predstavlja: CICSO SYSTEMS
19.00 19.45 Avala, Kongresna sala Infofest predstavlja: IBM – “e-Government on Demand”
10.00 14.30 Avala, Žuti salon Seminar: “REGULATORY ACTIVITIES IN TELECOMMUNICATION TARIFF REGULATION”
18.00 19.00 Avala, Žuti salon WUS Austria – “e-Learning projekat na univerzitetima u Srbiji i Crnoj Gori”
17.00 20.00 Avala, Mali salon Autorski radovi – Sesija 3

petak, 01. oktobar

početak završetak mjesto sadržaj
10.00 11.00 Avala, Kongresna sala Ekskluzivni učesnik: MFC MIKROKOMERC – “Dokument menadžment sistem na Web-u Spider.net. Primena ABBYY alata za automatsku akviziciju podataka – Form Reader i Flexi Capture Studio”
11.15 12.00 Avala, Kongresna sala Infofest predstavlja: ECOTEH – “Zaštita budžeta klijenata – Kyocera Ecosys sistem”
12.15 13.15 Avala, Kongresna sala ČIKOM
12.00 12.30 Avala, Žuti salon MFC MIKROKOMERC
10.00 14.00 Avala, Mali salon Autorski radovi – Sesija 4
20.00 20.45 Avala, Kongresna sala Uručenje priznanja i nagrada. Zatvaranje Festivala.

INFOFEST 2004 – AUTORSKI RADOVI

 • IMPLEMENTACIJA INFRASTRUKTURE ZA UPRAVLJANJE PRIVILEGIJAMA (Snežana Šućurović, Institut Mihajlo Pupin, Beograd)
 • Kreiranje c# aplikacija za multimedijalnu reprodukciju (Mr Goran Aritonović, Beogradska poslovna škola)
 • Primer realizacije j2ee rešenja uz korišćenje mvc uzora (Darko Dražić, Tijana Marković, dr Vidan Marković, DDOR ad Novi Sad, Novi Sad)
 • Poslovi privatnog preduzetništva na primeru opštine Zrenjanin (Prof. dr Alempije Veljović, Zoran Eremija, Tehnički fakultet Čačak, Miodrag Bogunović, Nada Titin, Savka Bjeković, Iboja Radanović, Jarmila Hromčik, Dragan Marković, Mirča Sekošan, Snežana Naić, Emilija Perc, Opština Zrenjanin)
 • WEB pristup višekriterijumskim metodama odlučivanja (Milan Lj. Gocić, Gradska uprava grada Niša)
 • MOGUĆNOSTI skladištenja xml dokumenata u oracle 10g bazu podataka (Sanja Kekić, Vojvođanska banka ad, Novi Sad)
 • Informacioni sistem kao podrška unapređenju standarda poslovanja preduzeća (Borka Vulešić, Ana Vuletić, Srđan Đorić, Aleksandar Obrenov, Bankom doo Zemun)
 • Call centar u funkciji elektronskog poslovanja, sms – loto (Srecko Stanković, Srpske Pošte ad Banja Luka)
 • Simulator računarske mreže zasnovan na web-u (Nenad Jovanović, Viša poslovna škola – Blace, Ranko Popović, Fakultet tehničkih nauka iz Kosovske Mitrovice)
 • Aplikacija za nadzor i upravljanje hdsl sistemom (Sanja Damjanović, Mirjana Stojanović, Dejan Lazarević, Vladimir Krstić, Institut Mihajlo Pupin, Beograd)
 • Animadb – aplikacija za upravljanje resursima pristupne telekomunikacione mreže (Dean Bilafer, Vasilije Zloković, Telekom Crne Gore, Mr Zoran Veljović, Elektrotehnički fakultet Podgorica)
 • Klijentska aplikacija u sistemu za trgovanje beogradske berze (Radojko Miladinović, Slobodan Bezbradica, Beogradska berza, Beograd)
 • Realizacija projekta daljinskog trgovanja na beogradskoj berzi (Radojko Miladinović, Miloš Tucaković, Beogradska berza, Beograd)
 • Integrisana medicinska dokumentacija – najviši domet primene informacionih tehnologija u zdravstvu (Milovan Obradović, Vojnomedicinska akademija, Beograd)
 • “Telecg” – a pilot web-based telemedicine system (S.Stojanovic, M. Pavlicic, S.Krivokapic, Ministry of Helath of Montenegro, S&M, R.Stojanovic, Department of Electrical Engineering, University of Montenegro, S&M, Z.Srzentic, Hospital of Bar, S&M, I.Obradovic, European Dynamic, Athens, Greece, V.Keleris, University Hospital, Heraklion, Greece)
 • Prilog metodologiji razvoja fazi ekspertnih sistema (Jaroslav E. Poliščuk, Elektrotehnički fakultet, Podgorica)
 • Elementi arhitekture virtuelnog univerziteta: razvoj hipermedijalnog okruženja učenja (Doc. dr Angelina Njeguš, Fakultet poslovne studije Megatrend univerziteta u Beogradu)
 • Sistemi za upravljanje elektronskim dokumentima (Dragan Đokić, Marija Tepavac Mijačić, Aleksandar Perić, JP PTT saobraćaja „Srbija“, Direkcija za informacione tehnologije)
 • Measuring the performance of erp software, balanced scorecard approach (Mihail Kitanovski, Dynamic Consulting Skopje, Skopje, Makedonija)
 • Jedan predlog hardverske zaštite softvera (Petar Uzunović, Mirko Vermezović, Dejan Senić, Institut za primenjenu matematiku i elektroniku, Beograd)
 • Verifying correctness of web service composition (Nikola Milanović, Miroslav Malek, Humboldt University, Berlin)
 • Interoperabilnost sertifikacionih tela (Goran Kunjadić, Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Fakultet za poslovnu informatiku – Beograd)
 • Poslovno modelovanje na bazi biznis profila uml-a u interativno-inkrementalnom razvoju softvera (Dražen Brđanin, Slavko Marić, Krstan Bošnjak, Elektrotehnički fakultet Banja Luka)
 • Informacioni sistem konzularnih prihoda (dr Jasmina Novaković, Megatrend univerzitet primenjenih nauka, Beograd)
 • Prilog razvoju informacioni podsistem za izradu potražnice u poštanskom saobraćaju (Marko Jevtić, Fakultet poslovne studije, Megatrend univerzitet primenjenih nauka, Beograd, dr Alempije Veljović, Katedra za industrijski menadžment, Tehnički fakultet Čačak)
 • Internet tehnologije u intranet okruženju studentske službe (Duško Parezanović, Gimnazija Ivanjica, Dušan Stefanović, Priridno matematički fakultet, Kragujevac)
 • Primena metodologije kompjuterskog adaptivnog testiranja u aplikaciji kapi (Jelena Anđelković, prof dr Gordana Milosavljević, Fakultet organizacionih nauka, Beograd)
 • Pretraživanje multimedijalnih podataka (Mr Ana Kovačević, Fakultet civilne odbrane, Prof. dr Miroslav Bojović, Elektrotehnički fakultet, Beograd)
 • Isgen meta-model za razvoj kompleksnih informacionih sistema (Igor Dejanović, Gordana Milosavljević, Branko Perišić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad)
 • Migracija softvera i primer dizajna softverskog alata (Veselin Gredić, Vazduhoplovno opitni centar – Batajnica)
 • INTEGRISANJE HETEROGENIH LEKSIČKIH RESURSA (Ranka Stanković, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd, Cvetana Krstev, Filološki fakultet, Beograd, Duško Vitas, Matematički fakultet, Beograd, Ivan Obradović, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd, Gordana Pavlović Lažetić, Matematički fakultet, Beograd)

PRESS CLIPPING – INFOFEST 2004

Mediji su nezaobilazni deo logistike INFOFEST-a. Tradicionalno, veliki broj redakcija štampanih i elektronskih medija prati dešavanja Festivala.

Tokom godina, menjali su se uslovi i mogućnosti saradnje, proširivali se oblici izveštavanja uslovljeni novim tehnološkim mogućnostima, ali srž priče je ostala nepromijenjena. Prava i potpuna informacija!

Ovdje možete preuzeti press clipping INFOFEST 1994.