DRUGI RESPA PANEL

I na drugom panelu koji je organizovala Regionalna škola za javnu administraciju (ReSPA), u fokusu je bila problematika otvorene uprave i isporuke servisa građanima i drugim korisnicima.

Od kompetentnih panelista čuli smo kako se može povećati nivo otvorenosti uprave da bi se ostvario maksimalni rezultat i kako rješavati pitanja uravnoteženja između inovacija i potrebe standardizacije usluga.