DELTINE TEHNOLOŠKE INOVACIJE

Prvog programskog dana pažnju je privuklo sadržajno izlaganje Ivana Vasića, izvršnog direktora za informatiku renomirane kompanije Delta Holding.

Predavanje pod nazivom „Tehnološke inovacije u uslovima dinamičnog poslovnog modela“ obuhvatilo je status i planove ovog velikog poslovnog sistema, prepoznatljivog po visokom nivou inovativne primjene IC tehnologija u svom poslovanju.