Pravo učešća u zvaničnom programu INFOFESTA imaju firme koje iskažu interesovanje, uz konfirmaciju stručnih organa Festivala. Informaciju u vezi uslova kompanijskog učešća se mogu dobiti telefonom (+381 11 21 21 188 i +381 11 42 81 197) ili na e-mail: infofest@infofest.com.

Firma učesnica se prvo opredjeljuje za učesnički status, a zatim bira jednu ili više opcija (formi) nastupa.

 1. Učesnički status može biti:
  a)Osnovno učešće (oznaka: KR) – bazni statusni nivo:
 • evidentiranje Firme u kataloškom registru učesnika;
 • urednički opis Firme u Katalogu INFOFESTA;
 • isticanje logotipa Firme u sklopu grafičkog uređenja Festivala i u video materijalima;
 • pominjanje Firme u najavi, štampanim materijalima i na sajtu;
 • personalna kotizacija za jednog predstavnika firme.

b)Ekskluzivni status (oznaka: ES) – kompanijska registracija sa naglašenim statusnim eksponiranjem. Uključena su prava iz osnovnog statusa, uz prošireni opis u Katalogu, frekventno pominjanje i izdvojeno grafičko markiranje. Ekskluzivni status dodatno obezbjeđuje:

 • besplatnu kolor-oglasnu stranu u festivalskom Katalogu;
 • smještaj sa kotizacijom za jednu osobu u 1/1 sobi hotela »Avala Resort&Villas«, u periodu 30.09.-06.10.2018. (BB).
 1. Opcije kompanijskog nastupa
  a)Izložbena forma – štand/punkt na INFOFEST izložbi, sa nazivom firme u jednoj od opcija prikazanih na sajtu infofest.com (»INFOFEST izložba – vizuelizacija«) i to:
 • VP (cca 12-15 kvm), na markantnoj poziciji, sa radnim i prijemnim pultom, držačem prospektnog materijala, površinama za grafičku obradu, garniturom za sjedanje i strujnim priključkom.
 • SP  (6-10 kvm), sa radnim i prijemnim pultom, površinama za grafičku obradu, garniturom za sjedanje i strujnim priključkom.
 • IP (3×1,5m), sa ravnim površinama za grafičku obradu, info-pultom i strujnim priključkom.
 • GP (1,8×2,4m), sa osvjetljenim sfernim grafičkim panoom i prijemnim pultom.
 • GB – grafički pano dimenzije 1,2×2,4m.

b) Prezentacioni nastup – programski slot 30 min u jednoj od sala u hotelu „Avala“, uz obezbjeđenu projekcionu opremu i ozvučenje.

 • u Kongresnoj sali hotela „Avala“, sa max 211 mjesta (oznaka KON)
 • u Staklenoj sali hotela „Avala“, sa max 135 mjesta (STK)
 1. Promotivne opcije
  a)Pokroviteljstva (Pxx):
 • »Veče prijatelja“ i ceremonija uručenja priznanja (POZ)
 • jedne zvanične programske sesije INFOFESTA (okrugli sto, panel, tribina, »Pulse«) (PNP)
 • akcije »Studenti na INFOFESTU« (PSI)

      b)Oglašavanje i druge opcije:

 • Kolor-oglas u Katalogu (oznaka: OUS)
 • Baner na INFOFEST sajtu (BIS)
 • Brendiranje trake za ID bedževe učesnika (BRD)
 • Umetanje prospektnog materijala u kotizacioni komplet (FUM)
 • Štampa logotipa na kotizacionom box-folderu, uz logotipe drugih firmi (FLO)
 • Ekskluzivna štampa logotipa na kotizacionom box-folderu (FLE)
 • Emitovanje video materijala na plazma sistemu INFOFESTA (EVM)
PRIJAVNI USLOVI ZA POJEDINAČNO UČEŠĆE

 

Kotizacija – učešće bez prevoza i smještaja

Za učesnike koji obezbjeđuju smještaj i prevoz mimo Organizatora, kotizacija iznosi:.

Kotizacija oznaka cijena (RSD)
jednodnevno učešće DN   5.490,00
učešće do tri dana SAP 10.370,00
učešće više od tri dana SAC 13.420,00

Kotizacija uključuje registraciju sa ID karticom, komplet sa Katalogom i ostalim materijalima, kao i pravo učešća u zvaničnim i pratećim (animativnim) programima. Učesničko pravo za učešće na Festivalu stiče se uplatom kotizacije.

 

Hotelski smještaj

Cijene su navedene po osobi, za jedno noćenje sa doručkom (uključena boravišna taksa i osiguranje).

hotel tip sobe cijena (RSD)
Avala Resort & Villas 1/1 11.165,00
Avala Resort & Villas 1/2   7.995,00
Slovenska plaža 4* 1/1   5.250,00
Slovenska plaža 4* 1/2   4.150,00

(NAPOMENA: „Hotel Avala Resort&Villas“ raspolaže smeštajem u recepcionoj zgradi i u vilama. Sobe se dodjeljuju prema trenutnoj rapoloživosti, pa Organizator nema mogućnosti garantovanja objekta u kome će se soba nalaziti).

Do tri noćenja, zaračunava se kotizacija SAP (10.370,00 din), a za duži boravak – kotizacija SAC (13.420,00 din).

Doplata za dopunsku restoransku uslugu (polupansion – HB ili pansion – FB) dnevno, po osobi:

Restoranska usluga polupansion  (HB) pansion (FB)
Avala Resort & Villas 1.830,00 3.050,00
Slovenska plaža 4*     490,00     980,00

 

 1. Doplata za pogled na more (samo za „Avala Resort &Villas“) je 1.830,00 dinara,dnevno po sobi (oznaka: SV).
 2. Cijene su iskazane po osobi, u dinarima, sa uključenom boravišnom taksom, osiguranjem i porezom.
 3. Cijena avionskog prevoza Beograd-Tivat-Beograd se dobija na upit.
 4. Individualni transfer (do dvije osobe) sa aerodroma Tivat do hotela je 2.800,00 dinara (jedan smjer).
 5. Prijava se vrši dostavom Prijavnog lista koji je sastavni dio ovog dokumenta na (infofest@infofest.com).

Po prijemu Prijavnog lista, operator Organizatora (agencija BTA) dostavlja instrukciju za plaćanje.

Rezervacija izvršena prijavom važi samo u roku plaćanja naznačenom na instrukciji za plaćanje. Izostanak uplate u datom roku automatski poništava rezervaciju, pa ju je potrebno obnoviti.

Registracija učesnika se vrši na INFOFEST – Welcome desku, koji se nalazi u hotelu „Avala Resort & Villas“.

Rok za dostavljanje prijava je 26.09.2018.

 1. Izvršene uplate su neopozive
 2. Za sve dodatne informacije u vezi 25. Festivala informatičkih dostignuća – INFOFEST 2018, možete se obratiti na tel: +381 11 21 21 188 i +381 11 42 81 197, ili e-mail: infofest@infofest.com.
PRIJAVNI USLOVI ZA POJEDINAČNO UČEŠĆE

 

Kotizacija – učešće bez prevoza i smještaja

Za učesnike koji obezbjeđuju smještaj i prevoz mimo Organizatora, kotizacija iznosi:.

Kotizacija oznaka cijena (EUR)
jednodnevno učešće DN 45,00
učešće do tri dana SAP 85,00
učešće više od tri dana SAC 110,00

 

Kotizacija uključuje registraciju sa ID karticom, komplet sa Katalogom i ostalim materijalima, kao i pravo učešća u zvaničnim i pratećim (animativnim) programima. Učesničko pravo za učešće na Festivalu stiče se uplatom kotizacije.

 

Hotelski smještaj

Cijene su navedene po osobi, za jedno noćenje sa doručkom (uključena boravišna taksa i osiguranje).

 

hotel tip sobe cijena (EUR)
Avala Resort & Villas 1/1 91,50
Avala Resort & Villas 1/2 65,50
Slovenska plaža 4* 1/1 43,00
Slovenska plaža 4* 1/2 34,00

(NAPOMENA: „Hotel Avala Resort&Villas“ raspolaže smeštajem u recepcionoj zgradi i u vilama. Sobe se dodjeljuju prema trenutnoj rapoloživosti, pa Organizator nema mogućnosti garantovanja objekta u kome će se soba nalaziti).

Do tri noćenja, zaračunava se kotizacija SAP (85,00 eur), a za duži boravak – kotizacija SAC (110,00 eur).

Doplata za dopunsku restoransku uslugu (polupansion – HB ili pansion – FB) dnevno, po osobi:

Restoranska usluga polupansion  (HB) pansion (FB)
Avala Resort & Villas 15,00 25,00
Slovenska plaža 4* 4,00 8,00

 

 1. Doplata za pogled na more (samo za „Avala Resort &Villas“) je 15,00 eura dnevno po sobi (oznaka: SV).
 2. Cijene su iskazane po osobi, u eurima, sa uključenom boravišnom taksom, osiguranjem i porezom.
 3. Cijena avionskog prevoza Beograd-Tivat-Beograd se dobija na upit.
 4. Individualni transfer (do dvije osobe) sa aerodroma Tivat do hotela je 23,00 eura (jedan smjer).
 5. Prijava se vrši dostavom Prijavnog lista koji je sastavni dio ovog dokumenta na (infofest@infofest.com).

 

Po prijemu Prijavnog lista, operator Organizatora (agencija BTA) dostavlja instrukciju za plaćanje.

Rezervacija izvršena prijavom važi samo u roku plaćanja naznačenom na instrukciji za plaćanje. Izostanak uplate u datom roku automatski poništava rezervaciju, pa ju je potrebno obnoviti.

Registracija učesnika se vrši na INFOFEST – Welcome desku, koji se nalazi u hotelu „Avala Resort & Villas“.

 

Rok za dostavljanje prijava je 26.09.2018.

Izvršene uplate su neopozive

Za sve dodatne informacije u vezi 25. Festivala informatičkih dostignuća – INFOFEST 2018, možete se obratiti na tel: +381 11 21 21 188 i +381 11 42 81 197, ili e-mail: infofest@infofest.com.




  Ovim se neopozivo prijavljujem za učešće na INFOFEST-u 2019, prema sledećim naznakama:

  1.KOTIZACIJA


  2.HOTELSKI SMJEŠTAJ

  HOTEL

  TIP SOBE
  1/1 soba – „single used“u 1/2 soba

  PERIOD BORAVKA

  Datum Dolaska:

  Datum Odlaska:

  Noćenja:


  RESTORANSKA USLUGA

  POGLED: MORE (samo Avala)


  3.PREVOZ I TRANSFER

  Zainteresovan/a sam za avionski prevozZainteresovan/a sam za transfer sa aerodroma do hotela

  4.VALUTA

  Rok za dostavu prijava i uplatu je 24.09.2019.

  Hoteli

  Hotelski smještaj za učesnike je obezbjeđen u hotelu „Avala Resort&Villas“ i hotelu „Slovenska plaža“.

  avala-galerija-naslovna-01
  hotel_slovenska_plaza

  Za ostale Budvanske hotele („Mogren“, „Butua“, Astoria“, „Residence“, „Splendid“ …), Organizator može provjeriti raspoloživost, na poseban zahjtev učesnika.

  Kompanijsko učešće

  Pravo učešća u zvaničnom programu INFOFESTA imaju firme koje iskažu interesovanje, uz konfirmaciju stručnih organa Festivala. Informaciju u vezi uslova kompanijskog učešća se mogu dobiti telefonom (+381 11 21 21 188 i +381 11 42 81 197) ili na e-mail: infofest@infofest.com.

  Firma učesnica se prvo opredjeljuje za učesnički status, a zatim bira jednu ili više opcija (formi) nastupa.

  1. Učesnički status može biti:
   a)Osnovno učešće (oznaka: KR) – bazni statusni nivo:
  • evidentiranje Firme u kataloškom registru učesnika;
  • urednički opis Firme u Katalogu INFOFESTA;
  • isticanje logotipa Firme u sklopu grafičkog uređenja Festivala i u video materijalima;
  • pominjanje Firme u najavi, štampanim materijalima i na sajtu;
  • personalna kotizacija za jednog predstavnika firme.

  b)Ekskluzivni status (oznaka: ES) – kompanijska registracija sa naglašenim statusnim eksponiranjem. Uključena su prava iz osnovnog statusa, uz prošireni opis u Katalogu, frekventno pominjanje i izdvojeno grafičko markiranje. Ekskluzivni status dodatno obezbjeđuje:

  • besplatnu kolor-oglasnu stranu u festivalskom Katalogu;
  • smještaj sa kotizacijom za jednu osobu u 1/1 sobi hotela »Avala Resort&Villas«, u periodu 30.09.-06.10.2018. (BB).
  1. Opcije kompanijskog nastupa
   a)Izložbena forma – štand/punkt na INFOFEST izložbi, sa nazivom firme u jednoj od opcija prikazanih na sajtu infofest.com (»INFOFEST izložba – vizuelizacija«) i to:
  • VP (cca 12-15 kvm), na markantnoj poziciji, sa radnim i prijemnim pultom, držačem prospektnog materijala, površinama za grafičku obradu, garniturom za sjedanje i strujnim priključkom.
  • SP  (6-10 kvm), sa radnim i prijemnim pultom, površinama za grafičku obradu, garniturom za sjedanje i strujnim priključkom.
  • IP (3×1,5m), sa ravnim površinama za grafičku obradu, info-pultom i strujnim priključkom.
  • GP (1,8×2,4m), sa osvjetljenim sfernim grafičkim panoom i prijemnim pultom.
  • GB – grafički pano dimenzije 1,2×2,4m.

  b) Prezentacioni nastup – programski slot 30 min u jednoj od sala u hotelu „Avala“, uz obezbjeđenu projekcionu opremu i ozvučenje.

  • u Kongresnoj sali hotela „Avala“, sa max 211 mjesta (oznaka KON)
  • u Staklenoj sali hotela „Avala“, sa max 135 mjesta (STK)
  1. Promotivne opcije
   a)Pokroviteljstva (Pxx):
  • »Veče prijatelja“ i ceremonija uručenja priznanja (POZ)
  • jedne zvanične programske sesije INFOFESTA (okrugli sto, panel, tribina, »Pulse«) (PNP)
  • akcije »Studenti na INFOFESTU« (PSI)

        b)Oglašavanje i druge opcije:

  • Kolor-oglas u Katalogu (oznaka: OUS)
  • Baner na INFOFEST sajtu (BIS)
  • Brendiranje trake za ID bedževe učesnika (BRD)
  • Umetanje prospektnog materijala u kotizacioni komplet (FUM)
  • Štampa logotipa na kotizacionom box-folderu, uz logotipe drugih firmi (FLO)
  • Ekskluzivna štampa logotipa na kotizacionom box-folderu (FLE)
  • Emitovanje video materijala na plazma sistemu INFOFESTA (EVM)
  Personalno učešće (RSD)
  PRIJAVNI USLOVI ZA POJEDINAČNO UČEŠĆE

   

  Kotizacija – učešće bez prevoza i smještaja

  Za učesnike koji obezbjeđuju smještaj i prevoz mimo Organizatora, kotizacija iznosi:.

  Kotizacija oznaka cijena (RSD)
  jednodnevno učešće DN   5.490,00
  učešće do tri dana SAP 10.370,00
  učešće više od tri dana SAC 13.420,00

  Kotizacija uključuje registraciju sa ID karticom, komplet sa Katalogom i ostalim materijalima, kao i pravo učešća u zvaničnim i pratećim (animativnim) programima. Učesničko pravo za učešće na Festivalu stiče se uplatom kotizacije.

   

  Hotelski smještaj

  Cijene su navedene po osobi, za jedno noćenje sa doručkom (uključena boravišna taksa i osiguranje).

  hotel tip sobe cijena (RSD)
  Avala Resort & Villas 1/1 11.165,00
  Avala Resort & Villas 1/2   7.995,00
  Slovenska plaža 4* 1/1   5.250,00
  Slovenska plaža 4* 1/2   4.150,00

  (NAPOMENA: „Hotel Avala Resort&Villas“ raspolaže smeštajem u recepcionoj zgradi i u vilama. Sobe se dodjeljuju prema trenutnoj rapoloživosti, pa Organizator nema mogućnosti garantovanja objekta u kome će se soba nalaziti).

  Do tri noćenja, zaračunava se kotizacija SAP (10.370,00 din), a za duži boravak – kotizacija SAC (13.420,00 din).

  Doplata za dopunsku restoransku uslugu (polupansion – HB ili pansion – FB) dnevno, po osobi:

  Restoranska usluga polupansion  (HB) pansion (FB)
  Avala Resort & Villas 1.830,00 3.050,00
  Slovenska plaža 4*     490,00     980,00

   

  1. Doplata za pogled na more (samo za „Avala Resort &Villas“) je 1.830,00 dinara,dnevno po sobi (oznaka: SV).
  2. Cijene su iskazane po osobi, u dinarima, sa uključenom boravišnom taksom, osiguranjem i porezom.
  3. Cijena avionskog prevoza Beograd-Tivat-Beograd se dobija na upit.
  4. Individualni transfer (do dvije osobe) sa aerodroma Tivat do hotela je 2.800,00 dinara (jedan smjer).
  5. Prijava se vrši dostavom Prijavnog lista koji je sastavni dio ovog dokumenta na (infofest@infofest.com).

  Po prijemu Prijavnog lista, operator Organizatora (agencija BTA) dostavlja instrukciju za plaćanje.

  Rezervacija izvršena prijavom važi samo u roku plaćanja naznačenom na instrukciji za plaćanje. Izostanak uplate u datom roku automatski poništava rezervaciju, pa ju je potrebno obnoviti.

  Registracija učesnika se vrši na INFOFEST – Welcome desku, koji se nalazi u hotelu „Avala Resort & Villas“.

  Rok za dostavljanje prijava je 26.09.2018.

  1. Izvršene uplate su neopozive
  2. Za sve dodatne informacije u vezi 25. Festivala informatičkih dostignuća – INFOFEST 2018, možete se obratiti na tel: +381 11 21 21 188 i +381 11 42 81 197, ili e-mail: infofest@infofest.com.
  Personalno učešće (EUR)
  PRIJAVNI USLOVI ZA POJEDINAČNO UČEŠĆE

   

  Kotizacija – učešće bez prevoza i smještaja

  Za učesnike koji obezbjeđuju smještaj i prevoz mimo Organizatora, kotizacija iznosi:.

  Kotizacija oznaka cijena (EUR)
  jednodnevno učešće DN 45,00
  učešće do tri dana SAP 85,00
  učešće više od tri dana SAC 110,00

   

  Kotizacija uključuje registraciju sa ID karticom, komplet sa Katalogom i ostalim materijalima, kao i pravo učešća u zvaničnim i pratećim (animativnim) programima. Učesničko pravo za učešće na Festivalu stiče se uplatom kotizacije.

   

  Hotelski smještaj

  Cijene su navedene po osobi, za jedno noćenje sa doručkom (uključena boravišna taksa i osiguranje).

   

  hotel tip sobe cijena (EUR)
  Avala Resort & Villas 1/1 91,50
  Avala Resort & Villas 1/2 65,50
  Slovenska plaža 4* 1/1 43,00
  Slovenska plaža 4* 1/2 34,00

  (NAPOMENA: „Hotel Avala Resort&Villas“ raspolaže smeštajem u recepcionoj zgradi i u vilama. Sobe se dodjeljuju prema trenutnoj rapoloživosti, pa Organizator nema mogućnosti garantovanja objekta u kome će se soba nalaziti).

  Do tri noćenja, zaračunava se kotizacija SAP (85,00 eur), a za duži boravak – kotizacija SAC (110,00 eur).

  Doplata za dopunsku restoransku uslugu (polupansion – HB ili pansion – FB) dnevno, po osobi:

  Restoranska usluga polupansion  (HB) pansion (FB)
  Avala Resort & Villas 15,00 25,00
  Slovenska plaža 4* 4,00 8,00

   

  1. Doplata za pogled na more (samo za „Avala Resort &Villas“) je 15,00 eura dnevno po sobi (oznaka: SV).
  2. Cijene su iskazane po osobi, u eurima, sa uključenom boravišnom taksom, osiguranjem i porezom.
  3. Cijena avionskog prevoza Beograd-Tivat-Beograd se dobija na upit.
  4. Individualni transfer (do dvije osobe) sa aerodroma Tivat do hotela je 23,00 eura (jedan smjer).
  5. Prijava se vrši dostavom Prijavnog lista koji je sastavni dio ovog dokumenta na (infofest@infofest.com).

   

  Po prijemu Prijavnog lista, operator Organizatora (agencija BTA) dostavlja instrukciju za plaćanje.

  Rezervacija izvršena prijavom važi samo u roku plaćanja naznačenom na instrukciji za plaćanje. Izostanak uplate u datom roku automatski poništava rezervaciju, pa ju je potrebno obnoviti.

  Registracija učesnika se vrši na INFOFEST – Welcome desku, koji se nalazi u hotelu „Avala Resort & Villas“.

   

  Rok za dostavljanje prijava je 26.09.2018.

  Izvršene uplate su neopozive

  Za sve dodatne informacije u vezi 25. Festivala informatičkih dostignuća – INFOFEST 2018, možete se obratiti na tel: +381 11 21 21 188 i +381 11 42 81 197, ili e-mail: infofest@infofest.com.

  PRIJAVNI LIST




   Ovim se neopozivo prijavljujem za učešće na INFOFEST-u 2019, prema sledećim naznakama:

   1.KOTIZACIJA


   2.HOTELSKI SMJEŠTAJ

   HOTEL

   TIP SOBE
   1/1 soba – „single used“u 1/2 soba

   PERIOD BORAVKA

   Datum Dolaska:

   Datum Odlaska:

   Noćenja:


   RESTORANSKA USLUGA

   POGLED: MORE (samo Avala)


   3.PREVOZ I TRANSFER

   Zainteresovan/a sam za avionski prevozZainteresovan/a sam za transfer sa aerodroma do hotela

   4.VALUTA

   Rok za dostavu prijava i uplatu je 24.09.2019.

   Hoteli

   Hoteli

   Hotelski smještaj za učesnike je obezbjeđen u hotelu „Avala Resort&Villas“ i hotelu „Slovenska plaža“.

   avala-galerija-naslovna-01
   hotel_slovenska_plaza

   Za ostale Budvanske hotele („Mogren“, „Butua“, Astoria“, „Residence“, „Splendid“ …), Organizator može provjeriti raspoloživost, na poseban zahjtev učesnika.