TELEGROUP U PREZENTACIONOM PROGRAMU

Kompanija TeleGroup, jedna od vodećih regionalnih firmi sa međunarodnim renomeom, spada u redovne učesnike budvanskog informatičkog Festivala.

Na jubilarnom Infofestu, stručnjaci Telegrupa će imati prezentaciju u ponedjeljak 1. oktobra.