PRIJAVNI USLOVI ZA POJEDINAČNO UČEŠĆE

 

Kotizacija – učešće bez prevoza i smještaja

Za učesnike koji obezbjeđuju smještaj i prevoz mimo Organizatora, kotizacija iznosi:.

Kotizacija oznaka cijena (RSD)
jednodnevno učešće DN   5.400,00
učešće do tri dana SAP 10.200,00
učešće više od tri dana SAC 13.200,00

Kotizacija uključuje registraciju sa ID karticom, komplet sa Katalogom i ostalim materijalima, kao i pravo učešća u zvaničnim i pratećim (animativnim) programima. Učesničko pravo za učešće na Festivalu stiče se uplatom kotizacije.

 

Hotelski smještaj

Cijene su navedene po osobi, za jedno noćenje sa doručkom (uključena boravišna taksa i osiguranje).

hotel tip sobe cijena (RSD)
Avala Resort & Villas 1/1 10.980,00
Avala Resort & Villas 1/2   7.860,00
Slovenska plaža 4* 1/1   5.640,00
Slovenska plaža 4* 1/2   4.560,00

(NAPOMENA: „Hotel Avala Resort&Villas“ raspolaže smeštajem u recepcionoj zgradi i u vilama. Sobe se dodjeljuju prema trenutnoj rapoloživosti, pa Organizator nema mogućnosti garantovanja objekta u kome će se soba nalaziti).

Do tri noćenja, zaračunava se kotizacija SAP (10.200,00 din), a za duži boravak – kotizacija SAC (13.200,00 din).

Doplata za dopunsku restoransku uslugu (polupansion – HB ili pansion – FB) dnevno, po osobi:

Restoranska usluga polupansion  (HB) pansion (FB)
Avala Resort & Villas 1.800,00 3.000,00
Slovenska plaža 4*     480,00     960,00

 

 1. Doplata za pogled na more (samo za „Avala Resort &Villas“) je 1.800,00 dinara, dnevno po sobi (oznaka: SV).
 2. Cijene su iskazane po osobi, u dinarima, sa uključenom boravišnom taksom, osiguranjem i porezom.
 3. Cijena avionskog prevoza Beograd-Tivat-Beograd i transfera sa/do aerodroma se dobijaju na upit.
 4. Prijava se vrši dostavom Prijavnog lista koji je sastavni dio ovog dokumenta na (infofest@com).
  Po prijemu Prijavnog lista, operator Organizatora (agencija BTA) dostavlja instrukciju za plaćanje.
  Rezervacija izvršena prijavom važi samo u roku plaćanja naznačenom na instrukciji za plaćanje. Izostanak uplate u datom roku automatski poništava rezervaciju, pa ju je potrebno obnoviti.
  Registracija učesnika se vrši na INFOFEST – Welcome desku, koji se nalazi u hotelu „Avala Resort & Villas“.
 5. Rok za dostavljanje prijava je 24.09.2019.
 6. Izvršene uplate su neopozive.
 7. Za sve dodatne informacije u vezi 26. Festivala informatičkih dostignuća – INFOFEST 2019, možete se obratiti na tel: +381 11 21 21 188 i +381 11 42 81 197, ili e-mail: infofest@infofest.com