Odabrani radovi

REGIONALNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA “ICT PULSE 2018”

Odabrani radovi će biti prezentirani u dvije sesije:

Sesija 1: Utorak, 02.10. od 16:00-17:30 (Kongresna sala)

 • PostgreSQL – open source, objektno relaciona baza podataka (PostgreSQL – open source, O/R database) – Snežana Šućurović
 • Projektna nastava zasnovana na istraživanju Project Teaching Based on a Research – Milijana Petrović
 • Primena koncepata AO i UPP u razvoju ponude životnog osiguranja – dr Milosav Majstorović, dr Dušan Krstajić, dr Radovan Cvetković
 • Uticaj digitalne globalizacije na marketing – mr Miloš Trkulja
 • Proširena realnost kao deo mobilnog učenja – Slavica Radosavljević, Vitomir Radosavljević, Biljana Grgurović, Gordana Jelić

Sesija 2: Četvrtak, 04.10. od 16:00-17:30 (Kongresna sala)

 • Virtuelizacija servera u jednom javnom preduzeću – Nemanja Mihajlović, Natalija Vugdelija, Nenad Kojić
 • Impact of Making Decision on Business Succes – Divna Bosiočić Kesić
 • Primjena KNX protokola u inteligentnim instalacijama – Leonid Zimonja, Miloš Ljubojević, Srećko Stanković, Vojkan Vasković
 • Zaštita korporativnog data centra NGFW (Next Generation Firewall) rešenjem – Draško Stojanović
 • Procena inharmoničnosti bas sekcije Steinway B klavira primenom računara – Zoran Milivojević, Zoran Veličković
 • Education in Medical Informatics: Future Perspectives and Applications – Bojana Tošić, Max Seitz, Renate Nantschev, Ivana Ognjanović, Anđela Jakšić Stojanović, Petra Knaup, John Mantas, Elske Ammenwerth, Rosa Adany