Na Zajedničkoj sjednici Upravnog i Programskog odbora 26. Festivala informatičkih dostignuća INFOFEST 2019, održanoj u Budvi 4.10.2019. godine na predlog Programskog odbora, Upravni odbor je donio sljedeću:

ODLUKU

  1. Dodjeljuje se priznanje kompaniji Payten za inovativnost rješenja u okviru instant-payment sistema prezentiranog na Infofestu 2019.
  2. Za razvoj platforme zasnovane na vještackoj inteligenciji, dodjeljuje se priznanje kompaniji
  3. Posebno priznanje za primjenu elektronskih servisa u poštanskom saobraćaju na primjeru elektronskog pisma i vremenskog pečata dodjeljuje se Pošti Crne Gore.
  4. Posebno priznanje za kvalitet IT rješenja dodjeljuje se kompaniji Enetel Solutions za projekat Digitalizacija državne uprave- softversko rješenje za inspekcijski nadzor.
  5. Kompaniji Čikom informatički inženjering dodjeljuje se posebno priznanje za atraktivnost i primjerenost primjene ICT u povećanju dostupnosti kulturno-istorijskih vrijednosti, kroz primjer Kanli kule.
  6. Dodjeljuje se specijalno priznanje kompaniji Atos IT Solutions & Services, za sudski informacioni sistem Ministarstva pravde Crne Gore, predstavljen u prezentaciji «Od vizije do efikasnog sudskog sistema u pet koraka».
  7. Za najatraktivniju prezentaciju realizovanu u programu Infofest 2019 proglašava se «Digitalna transformacija i rad sa e-dokumentima» kompanije Nextsence
  8. Nagrada za najbolji autorski rad u okviru regionalne naučno-stručne konferencije Infofest-Pulse 2019, dodjeljuje se autorima Zariji Miliću i Tripu Matijeviću za rad «Roboti (RPA) u bankarstvu».
  9. Nagrada za najbolje projektno rješenje prezentirano na Infofestu 2019, dodjeljuje se kompaniji Crnogorski Telekom za projekat IPification: sigurna autentifikacija korisnika.

POSEBNA ODLUKA
Upravnog odbora Infofesta 2019 (sjednica od 4.10.2019.)

A) Upravni odbor konstatuje da su samo dva učesnika Inofesta 2019 individualno participirala na svih 26 dosadasnjih Festivala – direktora Infofesta Milan Mrvaljević i gospodin Nikola Marković, predsjednik Društva informatičara Srbije, kome se dodjeljuje posebno priznanje.

B) Upravni odbor konstatuje da je Serbian Business Systems – SBS jedina kompanija u statusu zvaničnog učesnika svih dosadašnjih 26. Festivala informatičkih dostignuća, pa joj, za tako iskazan kontinuitet kvaliteta, dodjeluje specijalno priznanje.

C) Imajući u vidu ukupan doprinos razvoju neposredne stručne komunikacije subjekata u domenu regulatornog djelovanja, a koja se realizuje kroz međunarodnu konferenciju «Regulatorna djelatnost u sektoru elektronskih komunikacija», Infofest iskazuje posebnu zahvalnost Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i dodjeljuje joj specijalnu nagradu.

D) Višedecenijsko superiorno i dobro osmišljeno učešće kompanije Čikom informatički inženjering na Infofestu, materijalizovano je brojnim nagradama za najbolji kompanijski nastup na Festivalu. U namjeri da otvori kompetitivni prostor i drugim ICT subjektima, Upravni odbor Infofesta je odlučio da, mimo standardnih nagrada, svoju zahvalnost Čikomu iskaže specijalnim poklonom.