U skladu sa programskim opredjeljenjima Stručnog odbora, u okviru INFOFESTA 2018. će se, kao poseban program, održati regionalna naučno-stručna konferencija “ICT Pulse”. Na Konferenciji će biti prezentirani radovi prikupljeni po ovom Javnom pozivu, koji dobiju pozitivnu recenziju Programskog odbora Festivala.

Odabrani radovi će biti uvršteni u festivalski, odnosno konferencijski program i publikovani u Katalogu Infofesta