Kompanijsko učešće

Pravo učešća u zvaničnom programu INFOFESTA imaju firme koje iskažu interesovanje, uz konfirmaciju stručnih organa Festivala. Informaciju u vezi uslova kompanijskog učešća se mogu dobiti telefonom (+381 11 21 21 188 i +381 11 42 81 197) ili na e-mail: infofest@infofest.com.

Firma učesnica se prvo opredjeljuje za učesnički status, a zatim bira jednu ili više opcija (formi) nastupa.

 1. Učesnički status može biti:
  a)Osnovno učešće (oznaka: KR) – bazni statusni nivo:
 • evidentiranje Firme u kataloškom registru učesnika;
 • urednički opis Firme u Katalogu INFOFESTA;
 • isticanje logotipa Firme u sklopu grafičkog uređenja Festivala i u video materijalima;
 • pominjanje Firme u najavi, štampanim materijalima i na sajtu;
 • personalna kotizacija za jednog predstavnika firme.

b)Ekskluzivni status (oznaka: ES) – kompanijska registracija sa naglašenim statusnim eksponiranjem. Uključena su prava iz osnovnog statusa, uz prošireni opis u Katalogu, frekventno pominjanje i izdvojeno grafičko markiranje. Ekskluzivni status dodatno obezbjeđuje:

 • besplatnu kolor-oglasnu stranu u festivalskom Katalogu;
 • smeštaj sa kotizacijom za jednu osobu u 1/1 sobi hotela „Avala“ (BB), u periodu 29.09-05.10.2019.
 1. Opcije kompanijskog nastupa
  a)Izložbena forma – štand/punkt na INFOFEST izložbi, sa nazivom firme u jednoj od opcija prikazanih na sajtu infofest.com (»INFOFEST izložba – vizuelizacija«) i to:
 • VP (cca 12-15 kvm), na markantnoj poziciji, sa radnim i prijemnim pultom, držačem prospektnog materijala, površinama za grafičku obradu, garniturom za sjedanje i strujnim priključkom.
 • SP  (6-10 kvm), sa radnim i prijemnim pultom, površinama za grafičku obradu, garniturom za sjedanje i strujnim priključkom.
 • IP (3×1,5m), sa ravnim površinama za grafičku obradu, info-pultom i strujnim priključkom.
 • GP (1,8×2,4m), sa osvjetljenim sfernim grafičkim panoom i prijemnim pultom.
 • GB – grafički pano dimenzije 1,2×2,4m.

b) Prezentacioni nastup – programski slot 30 min u jednoj od sala u hotelu „Avala“, uz obezbjeđenu projekcionu opremu i ozvučenje.

 • u Kongresnoj sali hotela „Avala“, sa max 211 mjesta (oznaka KON)
 • u Staklenoj sali hotela „Avala“, sa max 135 mjesta (STK)
 1. Promotivne opcije
  a)Pokroviteljstva (Pxx):
 • »Veče prijatelja“ i ceremonija uručenja priznanja (POZ)
 • jedne zvanične programske sesije INFOFESTA (okrugli sto, panel, tribina, »Pulse«) (PNP)
 • akcije »Studenti na INFOFESTU« (PSI)

      b)Oglašavanje i druge opcije:

 • Kolor-oglas u Katalogu (oznaka: OUS)
 • Baner na INFOFEST sajtu (BIS)
 • Brendiranje trake za ID bedževe učesnika (BRD)
 • Umetanje prospektnog materijala u kotizacioni komplet (FUM)
 • Štampa logotipa na kotizacionom box-folderu, uz logotipe drugih firmi (FLO)
 • Ekskluzivna štampa logotipa na kotizacionom box-folderu (FLE)
 • Emitovanje video materijala na plazma sistemu INFOFESTA (EVM)