DVA RESPA PANELA

Regionalna škola Evropske unije za javnu upravu (ReSPA – Regional School for Public Authorities) organizovaće dva panela u okviru zvaničnog programa Infofesta 2019.

Oba panela će tematski biti posvećena primjeni novih tehnologija u unapređenju javne uprave, sa fokusom na e-Government koncept.  Prvi panel će biti na nivou ministara zemalja regiona, a drugi na ekspertskom nivou.