AGENDA

INFOFEST 2019

NEDJELJA

29. septembar 2019
…… – 19:30 hoteli Dolazak, registracija, smještaj
20:30-21:30* Avala-plato Svečano otvaranje (koktel, umjetnički program)

PONEDJELJAK

30. septembar 2019
09:30-13:00 Kongresna sala 17. Međunarodna konferencija „Regulatorna djelatost u sektoru elektronskih komunikacija“: Buduća regulacija za sveobuhvatnu povezanost – sesija 1 (Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i Međunarodna unija za telekomunikacije)
10:00-10:30 Staklena sala S&T Crna Gora: Budućnost je digitalna – Milan Marić, S&T, izvršni direktor
10:45-11:15 Staklena sala Hewlett Packard Enterprise – ekskluzivni učesnik:  Veštačka inteligencija kao izazov budućnosti – Dragan Stanković, HPE, menadžer prodaje servera za Istočnu i Jugoistočnu Evropu i Afriku
11:30-12:00 Staklena sala Ministarstvo javne uprave Crne Gore: Nacionalni okvir interoperabilnosti (NOI) u cilju elektronske razmjene podataka između organa javne uprave
12:15-13:45 Staklena sala prezentacioni pogram: Iz IT albuma Crne Gore – (Privredna komora Crne Gore – Odbor Udruženja ICT)
14:30-17:00 Kongresna sala  17. Međunarodna konferencija „Regulatorna djelatost u sektoru elektronskih komunikacija“: Buduća regulacija za sveobuhvatnu povezanost – sesija 2 (Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i Međunarodna unija za telekomunikacije)
17:00-17:30 Staklena sala Delta Holding: Tehnološke inovacije u uslovima dinamičnog poslovnog modela – Ivan Vasić, Delta Holding, CIO
17:45-18:15 Staklena sala predavanje po pozivu: IT prodaja – principi uspeha – Dejan Cvetković, Microsoft, WorldWide Technical Sales Director
18:15-18:45 Kongresna sala Crnogorski Telekom – ekskluzivni učesnik: „IPification: sigurna autentifikacija korisnika“ – Saša Adžić, Crnogorski Telekom, ekspert za razvoj softvera u B2B sektoru
18:30-19:00 Staklena sala predavanje po pozivu: EuroCloud – sigurna digitalna infrastruktura demokratskih i ekonomskih procesa –  Krešimir Kristić, EuroCloud, potpredsjednik
19:15-19:45 Staklena sala International Consulting and Development: House of Benefits – platforma za fleksibilne beneficije

UTORAK

1. oktobar 2019
09:30-13:00 Kongresna sala 17. Međunarodna konferencija „Regulatorna djelatost u sektoru elektronskih komunikacija“: Buduća regulacija za sveobuhvatnu povezanost – sesija 3 (Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i Međunarodna unija za telekomunikacije)
10:00-10:30 Staklena sala Nextsense: Digitalna transformacija i rad sa e-dokumentimaDaniel Danilovski, Nextsense, izvršni tehnički direktor
10:45-11:15 Staklena sala Symantec: Internet Security Threat Report 2019 – Davor Kodrnja, Symantec, Regional Sales Manager –  Adriatics
11:30-12:00 Staklena sala Enetel Solutions: Digitalizacija državne uprave – softversko rešenje za inspekcijski nadzor – Borko Drašković, Project Manager
12:15-13:45 Staklena sala panel: Digitalizacija u procesu unapređenja poslovnog ambijenta – Registar licenci i elektronska registracija preduzeća (Ministarstvo javne uprave Crne Gore)
16:00-17:45 Kongresna sala Regionalna naučno-stručna konferencija Infofest Pulse 2019: Autorski radovi – sesija 1
16:00-17:30 Staklena sala panel: Digitalna transormacija: Koliko nam je stalo?  (Asocijacija menadžera Crne Gore i Privredna komora Crne Gore)
18:00-19:00 Kongresna sala predavanje po pozivu: Dataizam – revolucija u razumevanju podataka, informacija i algoritama – Dejan Cvetković, Microsoft, WorldWide Technical Sales Director

SRIJEDA

2. oktobar 2019
09:00-16:00 Galerija zatvoreni program – workshop: Connecting and Building Capacities of the CIRT Community in Western Balkans (International Telecommunication Union + DECAF) – prisustvo samo po pozivu ITU
10:00-10:30 Kongresna sala Marg: Digitalizacija poslovnih procesa i dokumenata u praksi – Grega Bernard, Marg, direktor
10:00-10:30 Staklena sala Microsoft: Vještačka inteligencija: gdje smo, gdje idemo – Bojan Prerad, Microsoft Cloud Solutions Architect, Azure Data and AI
10:45-11:15 Staklena sala Prime Zone: Put ka prvoj zoni – Darko Popović, Prime Zone, izvršni direktor
11:30-12:00 Kongresna sala Elektroprivreda Crne Gore:  Digitalna energija 4.0 – Mihailo Gluščević, EPCG – Direkcija za ICT, izvršni rukovodilac
12:15-12:45 Kongresna sala Atos IT Solutions and Services: Od vizije do efikasnog sudskog sistema u pet koraka – Darko Kovačević, Ministarstvo pravde Crne Gore – Direktorat za ICT pravosuđa i bezbjednost podataka, direktor; Lidija Đorđević, Atos IT Solutions and Services, Sales Consultant
12:15-12:45 Staklena sala Enetel Solutions: Sve ono što ste oduvek želeli da znate o mašinskom učenju, a niste imali koga da pitate –  Nikola Jančevski, Product Manager Data Science; Mladen Jovanović, Head of Data Science
13:00-13:30 Staklena sala Ministarstvo javne uprave Crne Gore: Pravni okvir i nacionalni sistemi za unapređenje elektronskog poslovanja javne uprave
16:00-17:30 Kongresna sala Regionalna naučno-stručna konferencija Infofest Pulse 2019: Autorski radovi – sesija 2
17:45-18:15 Kongresna sala Čikom – ekskluzivni učesnik: Pogled s vrha: Augmented Reality na Kanli kuli – Dragoslav Kenjić, Čikom, CTO; Predrag Ćorsović, Čikom, BDM
18:30-19:00 Kongresna sala Crnogorski Telekom – ekskluzivni učesnik: „Atlas Tapestry – Prostorne analize i geo-demografska segmentacija tržišta Igor Ilić, Crnogorski Telekom, menažer na projektu „Atlas“

ČETVRTAK

3. oktobar 2019
10:00-10:30 Staklena sala Čikom – ekskluzivni učesnik: Čikom i moderni data-centri: primjeri dobre prakse u Crnoj Gori – Žarko Drobnjak, Čikom; Dejan Dokmanović, Rittal
10:45-11:15 Staklena sala Enetel Solutions: Postizanje operativne izvrsnosti digitalnom transformacijom kompanije pomoću SAP S/4HANA Cloud rešenja – Ivica Stoičić, SAP Solution Architect
11:30-12:00 Staklena sala e-Smart Systems: Data centar iskustvo ili kako smo potopili naše servere – Green Revolution Cooling – Goran Veljović, e-Smart Systems, direktor prodaje i marketinga
12:30-13:00 Kongresna sala ERASMUS+ projektna prezentacija: Unapređeni obrazovni sistem Crne Gore u oblasti javnog zdravlja, medicinske informatike i upravljanja javnim zdravstvenim institucijama – PHELIM (Univerzitet Donja Gorica)  
12:30-14:00 Staklena sala High-level panel: How is Open Government Helping Reforms in the Country? (Regional School of Public Administration – ReSPA)
13:15-13:45 Kongresna sala Erasmus+ projektna prezentacija: Nacionalni centar i Nacionalna platforma za podršku edukaciji i istraživanju u oblasti javnog zdravlja – PHELIM
16:00-17:45 Staklena sala savjetovanje: Informatika u savremenom sportu – sesija 1 (Crnogorski olimpijski komitet)
17:45-18:15 Kongresna sala Ministarstvo javne uprave Crne Gore: Istraživački alati kao podrška razvoju e-uprave
18:00-19.00 Staklena sala savjetovanje: Tehnologije u prevenciji dopinga – sesija 2 (Crnogorski olimpijski komitet)
19:15-19:45 Kongresna sala Pošta Crne Gore – ekskluzivni učesnik:  Vrijeme poštinih digitalnih servisa: e-pismo i Time Stamp
19:30-20:30 Staklena sala Hakaton: Projekat „odeon“ –„Neka dostupno bude i korisno“ – Privredna komora Crne Gore i Ministarstvo javne uprave Crne Gore (predstavljanje učesnika)
21:00-23:30 Terasa – plaža Infofest: Veče prijatelja (koktel, zabavno-muzički program)

PETAK

4. oktobar 2019
09:00-24:00 Mala sala Hakaton: Projekat „odeon“ –„Neka dostupno bude i korisno“ – Privredna komora Crne Gore i Ministarstvo javne uprave Crne Gore (prvi takmičarski dan)
09:30-12:30 Staklena sala 9. Regionalno savjetovanje: Digitalna teritorija pošte: Osvajamo zajedno (Pošta Crne Gore)
10:00-11:30 Kongresna sala panel: e-Demokratija u Crnoj Gori – mit ili stvarnost? (Ministarstvo javne uprave Crne Gore)
12:30-14:00 Kongresna sala panel: Open Government and Public Service Delivery (Regional School of Public Administration – ReSPA)
12:45-13:15 Staklena sala PaytenInstant Payment – Experience and Challenges – Dušanka Tišma, Payten, Project Manager
19:30-20:00 Staklena sala Infofest: Dodjela nagrada i priznanja. Zatvaranje Festivala
20:00-20:30* Staklena sala Infofest: Za kraj  (muzički program)

SUBOTA

5. oktobar 2019
…… – 11:00 hoteli Odjava. Odlazak učesnika

NEDJELJA

29. septembar 2019
…… – 19:30 hoteli Dolazak, registracija, smještaj
20:30-21:30* Avala-plato Svečano otvaranje (koktel, umjetnički program)

PONEDJELJAK

30. septembar 2019
09:30-13:00 Kongresna sala 17. Međunarodna konferencija „Regulatorna djelatost u sektoru elektronskih komunikacija“: Buduća regulacija za sveobuhvatnu povezanost – sesija 1 (Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i Međunarodna unija za telekomunikacije)
10:00-10:30 Staklena sala S&T Crna Gora: Budućnost je digitalna – Milan Marić, S&T, izvršni direktor
10:45-11:15 Staklena sala Hewlett Packard Enterprise – ekskluzivni učesnik:  Veštačka inteligencija kao izazov budućnosti – Dragan Stanković, HPE, menadžer prodaje servera za Istočnu i Jugoistočnu Evropu i Afriku
11:30-12:00 Staklena sala Ministarstvo javne uprave Crne Gore: Nacionalni okvir interoperabilnosti (NOI) u cilju elektronske razmjene podataka između organa javne uprave
12:15-13:45 Staklena sala prezentacioni pogram: Iz IT albuma Crne Gore – (Privredna komora Crne Gore – Odbor Udruženja ICT)
14:30-17:00 Kongresna sala  17. Međunarodna konferencija „Regulatorna djelatost u sektoru elektronskih komunikacija“: Buduća regulacija za sveobuhvatnu povezanost – sesija 2 (Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i Međunarodna unija za telekomunikacije)
17:00-17:30 Staklena sala Delta Holding: Tehnološke inovacije u uslovima dinamičnog poslovnog modela – Ivan Vasić, Delta Holding, CIO
17:45-18:15 Staklena sala predavanje po pozivu: IT prodaja – principi uspeha – Dejan Cvetković, Microsoft, WorldWide Technical Sales Director
18:15-18:45 Kongresna sala Crnogorski Telekom – ekskluzivni učesnik: „IPification: sigurna autentifikacija korisnika“ – Saša Adžić, Crnogorski Telekom, ekspert za razvoj softvera u B2B sektoru
18:30-19:00 Staklena sala predavanje po pozivu: EuroCloud – sigurna digitalna infrastruktura demokratskih i ekonomskih procesa –  Krešimir Kristić, EuroCloud, potpredsjednik
19:15-19:45 Staklena sala International Consulting and Development: House of Benefits – platforma za fleksibilne beneficije

UTORAK

1. oktobar 2019
09:30-13:00 Kongresna sala 17. Međunarodna konferencija „Regulatorna djelatost u sektoru elektronskih komunikacija“: Buduća regulacija za sveobuhvatnu povezanost – sesija 3 (Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i Međunarodna unija za telekomunikacije)
10:00-10:30 Staklena sala Nextsense: Digitalna transformacija i rad sa e-dokumentimaDaniel Danilovski, Nextsense, izvršni tehnički direktor
10:45-11:15 Staklena sala Symantec: Internet Security Threat Report 2019 – Davor Kodrnja, Symantec, Regional Sales Manager –  Adriatics
11:30-12:00 Staklena sala Enetel Solutions: Digitalizacija državne uprave – softversko rešenje za inspekcijski nadzor – Borko Drašković, Project Manager
12:15-13:45 Staklena sala panel: Digitalizacija u procesu unapređenja poslovnog ambijenta – Registar licenci i elektronska registracija preduzeća (Ministarstvo javne uprave Crne Gore)
16:00-17:45 Kongresna sala Regionalna naučno-stručna konferencija Infofest Pulse 2019: Autorski radovi – sesija 1
16:00-17:30 Staklena sala panel: Digitalna transormacija: Koliko nam je stalo?  (Asocijacija menadžera Crne Gore i Privredna komora Crne Gore)
18:00-19:00 Kongresna sala predavanje po pozivu: Dataizam – revolucija u razumevanju podataka, informacija i algoritama – Dejan Cvetković, Microsoft, WorldWide Technical Sales Director

SRIJEDA

2. oktobar 2019
09:00-16:00 Galerija zatvoreni program – workshop: Connecting and Building Capacities of the CIRT Community in Western Balkans (International Telecommunication Union + DECAF) – prisustvo samo po pozivu ITU
10:00-10:30 Kongresna sala Marg: Digitalizacija poslovnih procesa i dokumenata u praksi – Grega Bernard, Marg, direktor
10:00-10:30 Staklena sala Microsoft: Vještačka inteligencija: gdje smo, gdje idemo – Bojan Prerad, Microsoft Cloud Solutions Architect, Azure Data and AI
10:45-11:15 Staklena sala Prime Zone: Put ka prvoj zoni – Darko Popović, Prime Zone, izvršni direktor
11:30-12:00 Kongresna sala Elektroprivreda Crne Gore:  Digitalna energija 4.0 – Mihailo Gluščević, EPCG – Direkcija za ICT, izvršni rukovodilac
12:15-12:45 Kongresna sala Atos IT Solutions and Services: Od vizije do efikasnog sudskog sistema u pet koraka – Darko Kovačević, Ministarstvo pravde Crne Gore – Direktorat za ICT pravosuđa i bezbjednost podataka, direktor; Lidija Đorđević, Atos IT Solutions and Services, Sales Consultant
12:15-12:45 Staklena sala Enetel Solutions: Sve ono što ste oduvek želeli da znate o mašinskom učenju, a niste imali koga da pitate –  Nikola Jančevski, Product Manager Data Science; Mladen Jovanović, Head of Data Science
13:00-13:30 Staklena sala Ministarstvo javne uprave Crne Gore: Pravni okvir i nacionalni sistemi za unapređenje elektronskog poslovanja javne uprave
16:00-17:30 Kongresna sala Regionalna naučno-stručna konferencija Infofest Pulse 2019: Autorski radovi – sesija 2
17:45-18:15 Kongresna sala Čikom – ekskluzivni učesnik: Pogled s vrha: Augmented Reality na Kanli kuli – Dragoslav Kenjić, Čikom, CTO; Predrag Ćorsović, Čikom, BDM
18:30-19:00 Kongresna sala Crnogorski Telekom – ekskluzivni učesnik: „Atlas Tapestry – Prostorne analize i geo-demografska segmentacija tržišta – Igor Ilić, Crnogorski Telekom, menažer na projektu „Atlas“

ČETVRTAK

3. oktobar 2019
10:00-10:30 Staklena sala Čikom – ekskluzivni učesnik: Čikom i moderni data-centri: primjeri dobre prakse u Crnoj Gori – Žarko Drobnjak, Čikom; Dejan Dokmanović, Rittal
10:45-11:15 Staklena sala Enetel Solutions: Postizanje operativne izvrsnosti digitalnom transformacijom kompanije pomoću SAP S/4HANA Cloud rešenja – Ivica Stoičić, SAP Solution Architect
11:30-12:00 Staklena sala e-Smart Systems: Data centar iskustvo ili kako smo potopili naše servere – Green Revolution Cooling – Goran Veljović, e-Smart Systems, direktor prodaje i marketinga
12:30-13:00 Kongresna sala ERASMUS+ projektna prezentacija: Unapređeni obrazovni sistem Crne Gore u oblasti javnog zdravlja, medicinske informatike i upravljanja javnim zdravstvenim institucijama – PHELIM (Univerzitet Donja Gorica)  
12:30-14:00 Staklena sala High-level panel: How is Open Government Helping Reforms in the Country? (Regional School of Public Administration – ReSPA)
13:15-13:45 Kongresna sala Erasmus+ projektna prezentacija: Nacionalni centar i Nacionalna platforma za podršku edukaciji i istraživanju u oblasti javnog zdravlja – PHELIM
16:00-17:45 Staklena sala savjetovanje: Informatika u savremenom sportu – sesija 1 (Crnogorski olimpijski komitet)
17:45-18:15 Kongresna sala Ministarstvo javne uprave Crne Gore: Istraživački alati kao podrška razvoju e-uprave
18:00-19.00 Staklena sala savjetovanje: Tehnologije u prevenciji dopinga – sesija 2 (Crnogorski olimpijski komitet)
19:15-19:45 Kongresna sala Pošta Crne Gore – ekskluzivni učesnik:  Vrijeme poštinih digitalnih servisa: e-pismo i Time Stamp
19:30-20:30 Staklena sala Hakaton: Projekat „odeon“ –„Neka dostupno bude i korisno“ – Privredna komora Crne Gore i Ministarstvo javne uprave Crne Gore (predstavljanje učesnika)
21:00-23:30 Terasa – plaža Infofest: Veče prijatelja (koktel, zabavno-muzički program)

PETAK

4. oktobar 2019
09:00-24:00 Mala sala Hakaton: Projekat „odeon“ –„Neka dostupno bude i korisno“ – Privredna komora Crne Gore i Ministarstvo javne uprave Crne Gore (prvi takmičarski dan)
09:30-12:30 Staklena sala 9. Regionalno savjetovanje: Digitalna teritorija pošte: Osvajamo zajedno (Pošta Crne Gore)
10:00-11:30 Kongresna sala panel: e-Demokratija u Crnoj Gori – mit ili stvarnost? (Ministarstvo javne uprave Crne Gore)
12:30-14:00 Kongresna sala panel: Open Government and Public Service Delivery (Regional School of Public Administration – ReSPA)
12:45-13:15 Staklena sala PaytenInstant Payment – Experience and Challenges – Dušanka Tišma, Payten, Project Manager
19:30-20:00 Staklena sala Infofest: Dodjela nagrada i priznanja. Zatvaranje Festivala
20:00-20:30* Staklena sala Infofest: Za kraj  (muzički program)

SUBOTA

5. oktobar 2019
…… – 11:00 hoteli Odjava. Odlazak učesnika
Kompletan Program

NEDJELJA

29. septembar 2019
…… – 19:30 hoteli Dolazak, registracija, smještaj
20:30-21:30* Avala-plato Svečano otvaranje (koktel, umjetnički program)

PONEDJELJAK

30. septembar 2019
09:30-13:00 Kongresna sala 17. Međunarodna konferencija „Regulatorna djelatost u sektoru elektronskih komunikacija“: Buduća regulacija za sveobuhvatnu povezanost – sesija 1 (Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i Međunarodna unija za telekomunikacije)
10:00-10:30 Staklena sala S&T Crna Gora: Budućnost je digitalna – Milan Marić, S&T, izvršni direktor
10:45-11:15 Staklena sala Hewlett Packard Enterprise – ekskluzivni učesnik:  Veštačka inteligencija kao izazov budućnosti – Dragan Stanković, HPE, menadžer prodaje servera za Istočnu i Jugoistočnu Evropu i Afriku
11:30-12:00 Staklena sala Ministarstvo javne uprave Crne Gore: Nacionalni okvir interoperabilnosti (NOI) u cilju elektronske razmjene podataka između organa javne uprave
12:15-13:45 Staklena sala prezentacioni pogram: Iz IT albuma Crne Gore – (Privredna komora Crne Gore – Odbor Udruženja ICT)
14:30-17:00 Kongresna sala  17. Međunarodna konferencija „Regulatorna djelatost u sektoru elektronskih komunikacija“: Buduća regulacija za sveobuhvatnu povezanost – sesija 2 (Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i Međunarodna unija za telekomunikacije)
17:00-17:30 Staklena sala Delta Holding: Tehnološke inovacije u uslovima dinamičnog poslovnog modela – Ivan Vasić, Delta Holding, CIO
17:45-18:15 Staklena sala predavanje po pozivu: IT prodaja – principi uspeha – Dejan Cvetković, Microsoft, WorldWide Technical Sales Director
18:15-18:45 Kongresna sala Crnogorski Telekom – ekskluzivni učesnik: „IPification: sigurna autentifikacija korisnika“ – Saša Adžić, Crnogorski Telekom, ekspert za razvoj softvera u B2B sektoru
18:30-19:00 Staklena sala predavanje po pozivu: EuroCloud – sigurna digitalna infrastruktura demokratskih i ekonomskih procesa –  Krešimir Kristić, EuroCloud, potpredsjednik
19:15-19:45 Staklena sala International Consulting and Development: House of Benefits – platforma za fleksibilne beneficije

UTORAK

1. oktobar 2019
09:30-13:00 Kongresna sala 17. Međunarodna konferencija „Regulatorna djelatost u sektoru elektronskih komunikacija“: Buduća regulacija za sveobuhvatnu povezanost – sesija 3 (Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i Međunarodna unija za telekomunikacije)
10:00-10:30 Staklena sala Nextsense: Digitalna transformacija i rad sa e-dokumentimaDaniel Danilovski, Nextsense, izvršni tehnički direktor
10:45-11:15 Staklena sala Symantec: Internet Security Threat Report 2019 – Davor Kodrnja, Symantec, Regional Sales Manager –  Adriatics
11:30-12:00 Staklena sala Enetel Solutions: Digitalizacija državne uprave – softversko rešenje za inspekcijski nadzor – Borko Drašković, Project Manager
12:15-13:45 Staklena sala panel: Digitalizacija u procesu unapređenja poslovnog ambijenta – Registar licenci i elektronska registracija preduzeća (Ministarstvo javne uprave Crne Gore)
16:00-17:45 Kongresna sala Regionalna naučno-stručna konferencija Infofest Pulse 2019: Autorski radovi – sesija 1
16:00-17:30 Staklena sala panel: Digitalna transormacija: Koliko nam je stalo?  (Asocijacija menadžera Crne Gore i Privredna komora Crne Gore)
18:00-19:00 Kongresna sala predavanje po pozivu: Dataizam – revolucija u razumevanju podataka, informacija i algoritama – Dejan Cvetković, Microsoft, WorldWide Technical Sales Director

SRIJEDA

2. oktobar 2019
09:00-16:00 Galerija zatvoreni program – workshop: Connecting and Building Capacities of the CIRT Community in Western Balkans (International Telecommunication Union + DECAF) – prisustvo samo po pozivu ITU
10:00-10:30 Kongresna sala Marg: Digitalizacija poslovnih procesa i dokumenata u praksi – Grega Bernard, Marg, direktor
10:00-10:30 Staklena sala Microsoft: Vještačka inteligencija: gdje smo, gdje idemo – Bojan Prerad, Microsoft Cloud Solutions Architect, Azure Data and AI
10:45-11:15 Staklena sala Prime Zone: Put ka prvoj zoni – Darko Popović, Prime Zone, izvršni direktor
11:30-12:00 Kongresna sala Elektroprivreda Crne Gore:  Digitalna energija 4.0 – Mihailo Gluščević, EPCG – Direkcija za ICT, izvršni rukovodilac
12:15-12:45 Kongresna sala Atos IT Solutions and Services: Od vizije do efikasnog sudskog sistema u pet koraka – Darko Kovačević, Ministarstvo pravde Crne Gore – Direktorat za ICT pravosuđa i bezbjednost podataka, direktor; Lidija Đorđević, Atos IT Solutions and Services, Sales Consultant
12:15-12:45 Staklena sala Enetel Solutions: Sve ono što ste oduvek želeli da znate o mašinskom učenju, a niste imali koga da pitate –  Nikola Jančevski, Product Manager Data Science; Mladen Jovanović, Head of Data Science
13:00-13:30 Staklena sala Ministarstvo javne uprave Crne Gore: Pravni okvir i nacionalni sistemi za unapređenje elektronskog poslovanja javne uprave
16:00-17:30 Kongresna sala Regionalna naučno-stručna konferencija Infofest Pulse 2019: Autorski radovi – sesija 2
17:45-18:15 Kongresna sala Čikom – ekskluzivni učesnik: Pogled s vrha: Augmented Reality na Kanli kuli – Dragoslav Kenjić, Čikom, CTO; Predrag Ćorsović, Čikom, BDM
18:30-19:00 Kongresna sala Crnogorski Telekom – ekskluzivni učesnik: „Atlas Tapestry – Prostorne analize i geo-demografska segmentacija tržišta Igor Ilić, Crnogorski Telekom, menažer na projektu „Atlas“

ČETVRTAK

3. oktobar 2019
10:00-10:30 Staklena sala Čikom – ekskluzivni učesnik: Čikom i moderni data-centri: primjeri dobre prakse u Crnoj Gori – Žarko Drobnjak, Čikom; Dejan Dokmanović, Rittal
10:45-11:15 Staklena sala Enetel Solutions: Postizanje operativne izvrsnosti digitalnom transformacijom kompanije pomoću SAP S/4HANA Cloud rešenja – Ivica Stoičić, SAP Solution Architect
11:30-12:00 Staklena sala e-Smart Systems: Data centar iskustvo ili kako smo potopili naše servere – Green Revolution Cooling – Goran Veljović, e-Smart Systems, direktor prodaje i marketinga
12:30-13:00 Kongresna sala ERASMUS+ projektna prezentacija: Unapređeni obrazovni sistem Crne Gore u oblasti javnog zdravlja, medicinske informatike i upravljanja javnim zdravstvenim institucijama – PHELIM (Univerzitet Donja Gorica)  
12:30-14:00 Staklena sala High-level panel: How is Open Government Helping Reforms in the Country? (Regional School of Public Administration – ReSPA)
13:15-13:45 Kongresna sala Erasmus+ projektna prezentacija: Nacionalni centar i Nacionalna platforma za podršku edukaciji i istraživanju u oblasti javnog zdravlja – PHELIM
16:00-17:45 Staklena sala savjetovanje: Informatika u savremenom sportu – sesija 1 (Crnogorski olimpijski komitet)
17:45-18:15 Kongresna sala Ministarstvo javne uprave Crne Gore: Istraživački alati kao podrška razvoju e-uprave
18:00-19.00 Staklena sala savjetovanje: Tehnologije u prevenciji dopinga – sesija 2 (Crnogorski olimpijski komitet)
19:15-19:45 Kongresna sala Pošta Crne Gore – ekskluzivni učesnik:  Vrijeme poštinih digitalnih servisa: e-pismo i Time Stamp
19:30-20:30 Staklena sala Hakaton: Projekat „odeon“ –„Neka dostupno bude i korisno“ – Privredna komora Crne Gore i Ministarstvo javne uprave Crne Gore (predstavljanje učesnika)
21:00-23:30 Terasa – plaža Infofest: Veče prijatelja (koktel, zabavno-muzički program)

PETAK

4. oktobar 2019
09:00-24:00 Mala sala Hakaton: Projekat „odeon“ –„Neka dostupno bude i korisno“ – Privredna komora Crne Gore i Ministarstvo javne uprave Crne Gore (prvi takmičarski dan)
09:30-12:30 Staklena sala 9. Regionalno savjetovanje: Digitalna teritorija pošte: Osvajamo zajedno (Pošta Crne Gore)
10:00-11:30 Kongresna sala panel: e-Demokratija u Crnoj Gori – mit ili stvarnost? (Ministarstvo javne uprave Crne Gore)
12:30-14:00 Kongresna sala panel: Open Government and Public Service Delivery (Regional School of Public Administration – ReSPA)
12:45-13:15 Staklena sala PaytenInstant Payment – Experience and Challenges – Dušanka Tišma, Payten, Project Manager
19:30-20:00 Staklena sala Infofest: Dodjela nagrada i priznanja. Zatvaranje Festivala
20:00-20:30* Staklena sala Infofest: Za kraj  (muzički program)

SUBOTA

5. oktobar 2019
…… – 11:00 hoteli Odjava. Odlazak učesnika
29. septembar

NEDJELJA

29. septembar 2019
…… – 19:30 hoteli Dolazak, registracija, smještaj
20:30-21:30* Avala-plato Svečano otvaranje (koktel, umjetnički program)
30. septembar

PONEDJELJAK

30. septembar 2019
09:30-13:00 Kongresna sala 17. Međunarodna konferencija „Regulatorna djelatost u sektoru elektronskih komunikacija“: Buduća regulacija za sveobuhvatnu povezanost – sesija 1 (Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i Međunarodna unija za telekomunikacije)
10:00-10:30 Staklena sala S&T Crna Gora: Budućnost je digitalna – Milan Marić, S&T, izvršni direktor
10:45-11:15 Staklena sala Hewlett Packard Enterprise – ekskluzivni učesnik:  Veštačka inteligencija kao izazov budućnosti – Dragan Stanković, HPE, menadžer prodaje servera za Istočnu i Jugoistočnu Evropu i Afriku
11:30-12:00 Staklena sala Ministarstvo javne uprave Crne Gore: Nacionalni okvir interoperabilnosti (NOI) u cilju elektronske razmjene podataka između organa javne uprave
12:15-13:45 Staklena sala prezentacioni pogram: Iz IT albuma Crne Gore – (Privredna komora Crne Gore – Odbor Udruženja ICT)
14:30-17:00 Kongresna sala  17. Međunarodna konferencija „Regulatorna djelatost u sektoru elektronskih komunikacija“: Buduća regulacija za sveobuhvatnu povezanost – sesija 2 (Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i Međunarodna unija za telekomunikacije)
17:00-17:30 Staklena sala Delta Holding: Tehnološke inovacije u uslovima dinamičnog poslovnog modela – Ivan Vasić, Delta Holding, CIO
17:45-18:15 Staklena sala predavanje po pozivu: IT prodaja – principi uspeha – Dejan Cvetković, Microsoft, WorldWide Technical Sales Director
18:15-18:45 Kongresna sala Crnogorski Telekom – ekskluzivni učesnik: „IPification: sigurna autentifikacija korisnika“ – Saša Adžić, Crnogorski Telekom, ekspert za razvoj softvera u B2B sektoru
18:30-19:00 Staklena sala predavanje po pozivu: EuroCloud – sigurna digitalna infrastruktura demokratskih i ekonomskih procesa –  Krešimir Kristić, EuroCloud, potpredsjednik
19:15-19:45 Staklena sala International Consulting and Development: House of Benefits – platforma za fleksibilne beneficije
1. oktobar

UTORAK

1. oktobar 2019
09:30-13:00 Kongresna sala 17. Međunarodna konferencija „Regulatorna djelatost u sektoru elektronskih komunikacija“: Buduća regulacija za sveobuhvatnu povezanost – sesija 3 (Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i Međunarodna unija za telekomunikacije)
10:00-10:30 Staklena sala Nextsense: Digitalna transformacija i rad sa e-dokumentimaDaniel Danilovski, Nextsense, izvršni tehnički direktor
10:45-11:15 Staklena sala Symantec: Internet Security Threat Report 2019 – Davor Kodrnja, Symantec, Regional Sales Manager –  Adriatics
11:30-12:00 Staklena sala Enetel Solutions: Digitalizacija državne uprave – softversko rešenje za inspekcijski nadzor – Borko Drašković, Project Manager
12:15-13:45 Staklena sala panel: Digitalizacija u procesu unapređenja poslovnog ambijenta – Registar licenci i elektronska registracija preduzeća (Ministarstvo javne uprave Crne Gore)
16:00-17:45 Kongresna sala Regionalna naučno-stručna konferencija Infofest Pulse 2019: Autorski radovi – sesija 1
16:00-17:30 Staklena sala panel: Digitalna transormacija: Koliko nam je stalo?  (Asocijacija menadžera Crne Gore i Privredna komora Crne Gore)
18:00-19:00 Kongresna sala predavanje po pozivu: Dataizam – revolucija u razumevanju podataka, informacija i algoritama – Dejan Cvetković, Microsoft, WorldWide Technical Sales Director
2. oktobar

SRIJEDA

2. oktobar 2019
09:00-16:00 Galerija zatvoreni program – workshop: Connecting and Building Capacities of the CIRT Community in Western Balkans (International Telecommunication Union + DECAF) – prisustvo samo po pozivu ITU
10:00-10:30 Kongresna sala Marg: Digitalizacija poslovnih procesa i dokumenata u praksi – Grega Bernard, Marg, direktor
10:00-10:30 Staklena sala Microsoft: Vještačka inteligencija: gdje smo, gdje idemo – Bojan Prerad, Microsoft Cloud Solutions Architect, Azure Data and AI
10:45-11:15 Staklena sala Prime Zone: Put ka prvoj zoni – Darko Popović, Prime Zone, izvršni direktor
11:30-12:00 Kongresna sala Elektroprivreda Crne Gore:  Digitalna energija 4.0 – Mihailo Gluščević, EPCG – Direkcija za ICT, izvršni rukovodilac
12:15-12:45 Kongresna sala Atos IT Solutions and Services: Od vizije do efikasnog sudskog sistema u pet koraka – Darko Kovačević, Ministarstvo pravde Crne Gore – Direktorat za ICT pravosuđa i bezbjednost podataka, direktor; Lidija Đorđević, Atos IT Solutions and Services, Sales Consultant
12:15-12:45 Staklena sala Enetel Solutions: Sve ono što ste oduvek želeli da znate o mašinskom učenju, a niste imali koga da pitate –  Nikola Jančevski, Product Manager Data Science; Mladen Jovanović, Head of Data Science
13:00-13:30 Staklena sala Ministarstvo javne uprave Crne Gore: Pravni okvir i nacionalni sistemi za unapređenje elektronskog poslovanja javne uprave
16:00-17:30 Kongresna sala Regionalna naučno-stručna konferencija Infofest Pulse 2019: Autorski radovi – sesija 2
17:45-18:15 Kongresna sala Čikom – ekskluzivni učesnik: Pogled s vrha: Augmented Reality na Kanli kuli – Dragoslav Kenjić, Čikom, CTO; Predrag Ćorsović, Čikom, BDM
18:30-19:00 Kongresna sala Crnogorski Telekom – ekskluzivni učesnik: „Atlas Tapestry – Prostorne analize i geo-demografska segmentacija tržišta – Igor Ilić, Crnogorski Telekom, menažer na projektu „Atlas“
3. oktobar

ČETVRTAK

3. oktobar 2019
10:00-10:30 Staklena sala Čikom – ekskluzivni učesnik: Čikom i moderni data-centri: primjeri dobre prakse u Crnoj Gori – Žarko Drobnjak, Čikom; Dejan Dokmanović, Rittal
10:45-11:15 Staklena sala Enetel Solutions: Postizanje operativne izvrsnosti digitalnom transformacijom kompanije pomoću SAP S/4HANA Cloud rešenja – Ivica Stoičić, SAP Solution Architect
11:30-12:00 Staklena sala e-Smart Systems: Data centar iskustvo ili kako smo potopili naše servere – Green Revolution Cooling – Goran Veljović, e-Smart Systems, direktor prodaje i marketinga
12:30-13:00 Kongresna sala ERASMUS+ projektna prezentacija: Unapređeni obrazovni sistem Crne Gore u oblasti javnog zdravlja, medicinske informatike i upravljanja javnim zdravstvenim institucijama – PHELIM (Univerzitet Donja Gorica)  
12:30-14:00 Staklena sala High-level panel: How is Open Government Helping Reforms in the Country? (Regional School of Public Administration – ReSPA)
13:15-13:45 Kongresna sala Erasmus+ projektna prezentacija: Nacionalni centar i Nacionalna platforma za podršku edukaciji i istraživanju u oblasti javnog zdravlja – PHELIM
16:00-17:45 Staklena sala savjetovanje: Informatika u savremenom sportu – sesija 1 (Crnogorski olimpijski komitet)
17:45-18:15 Kongresna sala Ministarstvo javne uprave Crne Gore: Istraživački alati kao podrška razvoju e-uprave
18:00-19.00 Staklena sala savjetovanje: Tehnologije u prevenciji dopinga – sesija 2 (Crnogorski olimpijski komitet)
19:15-19:45 Kongresna sala Pošta Crne Gore – ekskluzivni učesnik:  Vrijeme poštinih digitalnih servisa: e-pismo i Time Stamp
19:30-20:30 Staklena sala Hakaton: Projekat „odeon“ –„Neka dostupno bude i korisno“ – Privredna komora Crne Gore i Ministarstvo javne uprave Crne Gore (predstavljanje učesnika)
21:00-23:30 Terasa – plaža Infofest: Veče prijatelja (koktel, zabavno-muzički program)
4. oktobar

PETAK

4. oktobar 2019
09:00-24:00 Mala sala Hakaton: Projekat „odeon“ –„Neka dostupno bude i korisno“ – Privredna komora Crne Gore i Ministarstvo javne uprave Crne Gore (prvi takmičarski dan)
09:30-12:30 Staklena sala 9. Regionalno savjetovanje: Digitalna teritorija pošte: Osvajamo zajedno (Pošta Crne Gore)
10:00-11:30 Kongresna sala panel: e-Demokratija u Crnoj Gori – mit ili stvarnost? (Ministarstvo javne uprave Crne Gore)
12:30-14:00 Kongresna sala panel: Open Government and Public Service Delivery (Regional School of Public Administration – ReSPA)
12:45-13:15 Staklena sala PaytenInstant Payment – Experience and Challenges – Dušanka Tišma, Payten, Project Manager
19:30-20:00 Staklena sala Infofest: Dodjela nagrada i priznanja. Zatvaranje Festivala
20:00-20:30* Staklena sala Infofest: Za kraj  (muzički program)
5. oktobar

SUBOTA

5. oktobar 2019
…… – 11:00 hoteli Odjava. Odlazak učesnika