Vizuelizacija izložbe

 

INFOFEST izložba predstavlja unifikovan projekat, a firme učesnice mogu odabrati formu obrade izložbenog prostora, prema sledećim okvirnim primerima:

 Štand VP                                                              Štand SP

 SIP

Izložbeni punkt IP                                               Grafički punkt GP

IP GP

Grafički pano GB

GB