Novosti

Dodjela nagrada, Infofest 2018.

5. 10. 2018

Nadležna služba Infofest-a je, ove godine, registrovala 1.182 pojedinačnih učesnika. Ovo je po broju učesnika drugi od dosadašnjih 25. festivala. Učesnici su došli uz 24 države što govori o internacionalnoj fizionomiji Infofest-a. dok su 42 poslovna subjekta su imala status institucije odnosno firme-učesnice Infofesta 2018.

Na Zajedničkoj sjednici Upravnog i Programskog odbora 25. Festivala informatičkih dostignuća INFOFEST 2018, održanoj u Budvi 5.10.2018. godine na prijedlog Programskog odbora, Upravni odbor je donio sljedeću odluku:

 1. Za doprinos razvoju i sinergijskom objedinjavanju ICT sektora u Crnoj Gori, dodjeljuje se priznanje – Privrednoj komori Crne Gore.
 2. Grupi autora: dr Miroslav Majstorović, dr Dušan Krstajić i dr Radovan Cvetković dodjeljuje se priznanje za kvalitet rada “Primena koncepata AO i UPP u razvoju ponude životnog osiguranja”, prezentiranog u okviru Regionalne naučno-stručne konferencije “Infofest Pulse 2018”.
 3. Posebnom izrekom Upravni odbor 25. Festivala informatičkih dostignuća – Infofest 2018 zahvaljuje se g. Dejanu Cvetkoviću, CTO-u za digitalnu transformaciju u kompaniji Microsoft, kao predavaču po pozivu na jubilarnom 25. Infofestu.
 4. Kompaniji Infostream dodjeljuje se posebno priznanje za kvalitet rješenja “Registri dozvola i licenci” iz domena digitalizacije poslovnih procesa.
 5. Posebno priznanje dodjeljuje se kompaniji “Saga – New Frontier Group” za rješenje “Geolokacijski servisi: G-fence”.
 6. Za dinamično i uspješno apliciranje najnovijih tehnologija u različite domene primjene, dodjeljuje se priznanje kompaniji E-Smart Systems.
 7. Zbog visoke funkcionalne upotrebljivosti rezultata 8. Regionalnog savjetovanja “Digitalna teritorija pošte”, dodjeljuje se veliko priznanje Pošti Crne Gore.
 8. Za uspješnu transformaciju portoflija sopstvenih rješenja po načelu “Sowtvare as a Service” dodjeljuje se specijalno priznanje kompaniji Lanaco.
 9. Za izuzetan stručni doprinos 16. Međunarodne konferencije “Regulatorna djelatnost u sektoru elektronskih komunikacija: razvoj regulatornog okvira za digitalnu budućnost”, dodjeljuje se veliko priznanje Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.
 10. Nagrada za najbolji autorski rad prezentiran u okviru Regionalne naučno-stručne konferencije “Infofest Pulse 2018” dodjeljuje se grupi autora Leonid Zimonja, Miloš Ljubojević i Srećko Stanković, za rad “Primjena KNX protokola u inteligentnim instalacijama”.
 11. Za najbolje funkcionalno rješenje prezentirano na Infofestu 2018 dodjeljuje se nagrada rješenju “Sistem mjerenja medijskih i potrošačkih navika”, novom proizvodu Crnogorskog Telekoma i Ipsosa.
 12. Za najbolji kompanijski nastup na Infofestu 2018 dodjeluje se velika nagrada kompaniji “Čikom informatički inženjerning”.

Petak, 5. oktobar Infofest

5. 10. 2018

Danas u 09.30h u Staklenoj sali hotela Avala Resort and Villas počelo je 8. Reginalno savjetovanje na temu “Digitalna teritorija pošte” – poštansko poslovanje: izazovi ere elektronskog poslovanja. Savjetovanje “Digitalna teritorija pošte” jeste zanimljiv i produktivan program, koji uz stručne elaboracije, pruža mogućnost direktne komunikacije, prezentovanja primjera najbolje prakse i daje prostor za razmjenu iskustava i dogovaranje buduće saradnje i novih, zajedničkih projekata.

U Konresnoj sali hotela Avala u 10h održan je prezentacioni program organizovan od strane Udruženja za informacione i komunikacione tehnologije Privredne komore Crne Gore na temu ICT sektor u Crnoj Gori. U prezentacionom bloku učestvovale su kompanije: Čikom, S&T, WinSoft. Jugodata, Amplitudo, Data Design, Bild Studio, Montex elektronika, Navira IT Solutions. Cilj ovog programa bio je da učesnici Infofest-a iz „prve ruke“ čuju reprezente relativno mladog ali perspektivnog ICT sektora Crne Gore.

Projektna prezentacija Erasmus+ na temu Enhancement of Study Programs in Public Health – Health Information Management održana je u 12.45h u Staklenoj sali hotela Avala. Prof.dr Ramo Šendelj naveo je puni naziv projekta „Unaprjeđenje studijskih projekata u oblasti prava, menadžmenta i ekonomije, javnog zdravlja i medicinske informatike u Crnoj Gori“. Projekat se realizuje u okviru Erasmus+ programa i ima za cilj da poboljša kvalitet obrazovanja zaposlenih u zdravstvenom sektoru, kako bi mogli na što adekvatniji način da donose odluke i upravljaju savremenim alatima, radi obezbjeđivanja što efikasnijeg i pouzdanijeg zdravstvenog sistema.

U 12h u Kongresnoj sali hotela Avala počeo je panel na temu digitalne ekonomije: sad ili odmah? Panel je organizovan od strane Privredne komore i Asocijacije menadžera Crne Gore i ima za cilj da , prepozna razvojne i sociološke faktore koji nas ubrzavaju ili sputavaju na putu ka digitalnoj ekonomiji. Navedeno je da su bitni elementi za pretpostavku digitalne transformacije društva, a time i ekonomije: razvoj, rasploživost i dostupnost telekomunikacione infrastrukture, zatim, razvoj i dostupnost servisa državne uprave, lokalnih samouprava banaka, namijenjenih građanima i privredi, onda, optimizovanje pravnog okvira, intenzivan razvoj ljudskih resursa i, na kraju, razvoj ICT sektora.

U Staklenoj sali hotela Avala u  19.30h održana je svečana dodjela nagrada i oficijalno zatvaranje festivala.

Mlada flautistkinja Anika Pavićević u Stalenoj sali hotela Avala predstavila se učesnicima Infofest-a svojim muzičkim programom. Njenim nastupom uspješno je završen Infofest 2018 na kojem su sklopljena nova poznanstva, obnovljena stara, sklopljene poslovne saradnje te doživljena nezaboravna iskustva i uspomene.

Četvrtak, 4. oktobar Infofest 2018

4. 10. 2018

Danas je u 11h u Kongresnoj sali održana prezentacija kompanije Symantec na temu Symantec Integrated Cyber Defence. Gospodin Davor Perat iz regionalnog predstavništva ove kompanije u Zagrebu, naveo je da je kompanije osnovana još 1982. godine i da je opstala na tržištu. Mimo toga, govorio je o širokoj lepezi proizvoda Symantec-a u oblasti end point-a, proxy-ja, email-a, cloud-a,; predstavio je koncept integrisane sajber odbrane.

Marija Vujić, OSA, rukovodilac prodajnog programa UniDocs  govorila je o Osa Računarskom inženjeringu u 10.45h, u Staklenoj Sali, na temu upravljanja poslovanjem, poslovnim procesima, dokumentima i podacima kroz integralno DMS&ERP rješenje – UniDocs Business Box. Ovom prilikom istakla je da je  DMS sistem neophodan da objedini dokumente, kao stvarne nosioce informacija sa različitim IT sistemima struktuiranog tipa (ERP, CRM, HR, …) i tako uspostave jedinstvo poslovnih procesa i informacija o poslovanju, te optimizuju samo poslovanje.

Kompanija Saga predstavila se na temu tehnologija u službi potrošača 4.0 u 11.30h u Staklenoj sali hotela Avala. Gospodin Vukašin Vlahović, direktor Sektora prodaje inspirativno je obradio temu prodaje, te razložio važnost poznavanja konzumenta, njegovo kretanje, navike, te važnost pravljenja baze podataka za kupca i dobru komunikaciju sa njima.

U 11.45h u Kongresnoj sali renomirana kompanija Čikom imala je prezentaciju na temu digitalne transformacije lokalnih uprava. Govornice Milica Gogić, Ana Nives Radović i Milijana Vukotić Jelušić, na prezentaciji, istakle su da je za transformaciju uprava neophodno krenuti od ljudi, strategija, saradnje, pa tek onda krenuti na samu transformaciju uprave. Pokretači ovakvih transformacija uvijek moraju biti potrebe korisnika.

Današnje predavanje po pozivu na temu  Unique „Green“ Data Center Lefdal Mine održao je Fabian Schäfer, Rittal GmBH &Co. KG, Group Leader Portfoliomanagement IT System Solutions, u 12.30h u Kongresnoj sali hotela Avala. Generalno je govorio o inovativnim rješenjima, koja su implementirana u Lefdal data centru, te otvaraju brojne mogućnosti razvoja DC tehnologije i industrije i ukazuju na potpuno nove pravce na ovom polju.

Dragan Ninić, menadžer sektora za razvoj poslovanja u kompaniji Lanaco, govorio je na temu iskustva u SaaS distribuciji softvera, u 12.15h u Staklenoj sali hotela Avala. Istakao je prednosti i izazove pri implementaciji SaaA softvera i dao Lanaco odgovor: koncept vertikalnog pristupa,. Spomenuti su i brendovi: EcoOne, EdulS, Soho Station 24, Careoll.

Kompanija Infostream imala je prezentaciju na temu digitalizacije poslovnog procesa – registri dozvola i licence u 13h u Staklenoj sali hotela Avala. Generalno je bilo riječi o: potrebi za razvojem i implementacijom digitalnog upravnog postupka, softverskoj arhitekturi informacionog sistema, upravnom postupku i podjeli uloga u sistemu, opisu procesa, izvještavanju i administraciji, digitalizaciji upravnog postupka u informacionom sistemu Direkcije za saobraćaj Crne Gore.

Nakon prezentacija, učesnici Infofesta uživali su u muzici fantastičnog dueta violin i viola, sa nazivom “Dame Infofestu”, koje su izvele savremene kompozicije u 13.30h u Aperitiv baru hotela Avala.

Druga sesija naučne-stručne konferencije Info Pulse 2018, koja je počela u 16h u Kongresnoj sali predstavila je pet radova, koji su pokazali naučne i stručne rezultate u različitim oblastima.

U isto vrijeme u Staklenoj sali hotela Avala održano je savjetovanje za učesnike Infofest-a na temu informatike u savremenom sportu – tehnologije u prevenciji dopinga. Ivan Vasiljević I Bojan Mašanović govorili su o dijagnostici kao fundamentalnoj vrijednosti, koja je pokretač svih vrhunskih rezultata u sportu i naveli kako svaki ozbiljan sportista mora koristiti alate za dijagnostiku kako bi mjerio, testirao i evaluirao svoje rezultate. Ovaj metod mora biti i opšte primjenjiv kad je riječ o sportu. Takođe, spomenut je i časopis Fakulteta za sport, te su se i kroz primjere iz opšte prakse, objasnile stavke prezentacije.

Pošta Crna Gore imala je retrospektivnu prezentaciju.  Aleksandra Perović, rukovodilac Službe za filateliju i međunarodnu saradnju govorila je o tome kako su prezentirani proizvodi Pošte na samom Infofest-u, koji, kao prostor i povod, koji okuplja više od 1000 učesnika iz različitih oblasti, mahom IT sektora, jeste idelano mjesto kako za promociju, tako i za sklapanje novih poznanstava, poslovne saradnje…

“Veče sa prijateljima”, uz bend “Beauty and the Beast”, i najveće hitove domaće i strane pop i rock muzike, na terasi Restorana “Avala”, uz dobro vino i mnoštvo učesnika, na divan način je zaključilo divan festivalski dan.

Srijeda, 3. oktobar Infofest 2018.

3. 10. 2018

Danas u 9h u Kongresnoj sali hotela Avala Resort and Villas održana je radionica ITU-a u saradnji sa Ministarstvom ekonomije Crne Gore na temu Fostering Entrepreneurship and Start up Ecosystems in Montenegro. Radionica je imala cilj da omogući učesnicima da steknu obuhvatno razumijevanje razvoja digitalnih ekosistema, uključujući politiku dizajniranja, implementaciju programa i projekata.

U 10h u Staklenoj sali hotela Avala održana je prezentacija kompanije InfoDom na temu modernizacije javne uprave putem interoperabilnih E2E usluga. Prof. dr Slavko Vidović, generalni direktor InfoDoma i Goran Marković, direktor razvoja poslovanja generalno su govorili o potrebi današnjeg društva da digitalizuje svoju javnu upravu. Mimo spomenutog, naveli su i Smart Industry ekosastave: proaktivne univerzitete, inovativnu privredu, pametnu javnu upravu, otvorene medije i društvo znanja.

Hewlett Packard Enterprise u 10.45h u Staklenoj sali imao je prezentaciju na temu digitalne pobjede – na koji način kompanije ostvaruju pun potencijal u vremenima ubrzane transformacije. Govornik Duško Milošević, HPE Territory Sales Manager – Public and Telco, naveo je da je za kompanije ključno da one transformišu tržište, a ne tržište njih kao i da je nužno gledati pozitivno na digitalizaciju.

U 12h u Staklenoj sali hotela Avala Resort and Villas, kompanija Oracle imala je prezentaciju na temu Evolution of Cloud – Oracle Cloud Platform Autonomous Services. Gospodin Predrag Pečenica, Solution Engineer ponudio je učesnicima platformu, koja je potpuno automna (self-driving, self-securing, self-repairing) i koja može pomoći pri smanjivanju troškova, rizika i ubrzanja donošenje odluka.

Prezentacija na temu Securing Key Attack Vectors Through Advanced Threat Protection održana je danas u 11.45h u Kongresnoj sali hotela Avala Resort and Villas. Gospodin Tomislav Tucibat, Regional Accounts Manager – Adriatics kompanije Fortinet, naveo je da je za optimalnu zaštitu potrebno: pojednostaviti, koordinisati, sarađivati putem Fortinet Security Fabric.

Kompanija Prime Zone prezentovala je na temu gradova budućnosti (Smart Cities) u 12.15h u  Staklenoj sali hotela Avala. Gospodin Vojislav Genić, SAP West Balkans je istakao da su gradovi u početnoj fazi transformacije u pametne gradove i da se sam proces mora odvijati na više nivoa i podrazumijeva: upravljanje, transport, ljude, ekonomiju i E&R.

U 12.30h u Kongresnoj sali, Elektroprivreda Crne Gore održala je prezentaciju na temu digitalne strategije u energetskoj kompaniji. Gospodin Mihailo Gluščević, EPCG – Direkcija za ICT, izvršni rukovodilac, zaključio je da su za jednu ovakvu strategiju ključni: alati, inicijative, uređeni pravni dokumenti, trgovina, pružanje ICT usluga i krovni ugovori.

U organizaciji Ministarstva javne uprave održana je panel diskusija na temu tehnologije, privatnosti I politike privatnosti za digitalnu ekonomiju,. Eksperti iz oblasti zaštite privatnosti I savremenih tehnologija govorili su da se udruženim naporima može stvoriti ambijent u kojem će u 21. vijeku dostupnost podataka, s jedne, i očuvanje podataka s druge strane, postojati zajedno, u svim oblastima.

Pozivno predavanje gospodina Dejana Cvetkovića, CTO Digital Transformation, u Microsoftu, na temu Vještačke inteligencije i njenog uticaja, izazvalo je veliko interesovanje učesnika, a počelo je danas u 17.45h u Staklenoj sali hotela Avala Resort and Villas. Na ovom sjajnom predavanju uz šarmantan istorijski osvrt kroz ilustrativne primjere, gospodin Cvetković je slikovito i više nego uspješno prikazao uticaj AI na naš život danas, uz pitanje za sve nas, kako će uticati AI na naš život kroz 25 godina?

Ministarstvo javne uprave imalo je još jednu prezentaciju danas u 18h u Kongresnoj sali, na temu open data: život u svijetu u kojem upravljaju podaci.  Bojana Bajić, načelnica Direkcija za elektronske registre, govorila je o pojmu otvorenih podataka i navela da su to: informacije koje nastaju djelovanjem organa javne vlasti, a čijom se upotrebom u komercijalne i/ili nekomercijalne svrhe može stvoriti dodatna vrijednost, digitalni podaci dostupni na internetu, koji se mogu ponovo upotrijebiti u svrhu različitu od one za koju su nastali, objavljuju se u otvorenom i mašinski čitljivom formatu koji je moguće računarski obrađivati i analizirati. Mimo spomenutog, navela je i portal otvorenih podaka – dostupan svima.

Kompanija Crnogorski Telekom u 18.45h u Kongresnoj sali imala je prezentaciju na temu smart rješenja Crnogorskog Telekom – primjeri iz prakse. Vuk Vukašinović i Radovan Vukotić, predstavnici kompanije govorili su o NB-IOT mobilnoj tehnologiji, koja je specijalno prilagođena za IoT i zahtjeve prenosa malih količina podataka. Naveli su i dobre primjere iz prakse: monitoring kvaliteta vazduha i nivoa buke u Herceg Novom i pametno navodnjavanje vinograda u Podgorici.

U Kongresnoj sali hotela Avala na kraju današnjeg dana održana je retrospektivna prezentacija dostignuća kompanije Čikom na temu 25 godina informatičke evolucije. Vladan Tabaš, generalni direktor je spomenuo neke od poslovnih uspjeha kompanije, kako je kompanija rasla uz Infofest, istakao brojne projekte poput: WAN Uprava carina Crne Gore, prvi IBS u Srbiji i Crnoj Gori, eDMS Državnih organa Crne Gore, sistemsku infarstruktura za eDMS i brojne  druge.

U čast Infofest-ovih i Čikomovih 25 godina, organizovana su dva sjajna koncerta. U sklopu ovog Posebnog programa, učesnike je oduševio sjajan gitarski duo „Bulatović – Nikčević“, umjetnici koji od zaborava čuvaju crnogorske melodije, a koji su kvalitetnim izvedbama svjetskih klasika zavrijedili nastupe u najprestižnijim koncertnim dvoranama svijeta. Od 21h na plažnom baru „Avale“ realizovan je još jedan lijep poklon učenicima 25.-og Infofest-a, rok koncert benda „Crveno i crno“, majstora klupske svirke, prepoznate i van granica Crne Gore. Time je završeno ovo divno budvansko Infofest veče za pamćenje.

Utorak, 2. oktobar Infofest 2018.

2. 10. 2018

Danas u 09.30h u Kongresnoj sali hotela Avala Resort and Villas, počela je posljednja sesija 16. Međunarodne konferencije na temu regulatorne djelatnosti u sektoru elektronskih komunikacija. Na konferenciji je bilo riječi o: novim regulatornim alatima za efikasno djelovanje regulatora, uključujući mapiranje infrastrukture, mjerenje kvaliteta usluga i monitoring radio-frekvencijskog spektra. Brojni predstavnici vladinog sektora, kao i drugi učesnici, posjetili su koferenciju.

Nakon toga, nastavljeno je u informatičkom maniru. U 10h u Staklenoj sali hotela Avala Resort and Villas gospodin Igor Jovićević, izvršni direktor i osnivač kompanije Infostream, predstavio je open alat EIK za biznis analizu big data u osiguravajućim društvima. Riječ je generalno bilo o pojmu big data i koristima od njihove analize.

U 10.45h u Staklenoj sali hotela Avala Resort and Villas, gospodin Dušan Sikimić, predstavnik Bassilichi kompanije, govorio je o fenomenu blockchain-a u tehnologiji i predstavio ga je sa apsekta povećane sigurnosti komunikacije mrežama. Definisana je razlika blockchain-a kao univerzalno primjenjive tehnologije i njegove partikularne primjene.

Gospodin Nemanja Pejić u Staklenoj sali hotela Avala Resort and Villas u 11.30h iz kompanija E-Smart System, koja se već 18 godina bavi bezbjednošću informacionih sistema i zaštitom, a od sada i u cloud-u, nam je omogućio „pogled ispod haube“ na alate, pomoću kojih se to realizuje.

Panel One-stop-shop u Crnoj Gori predstavljen od strane Ministarstva javne uprave, počeo je danas u 12.15h u Staklenoj sali hotela Avala Resort and Villas. One-stop-shop je predstavljen kao jedinstven prostor za pružanje usluga javne uprave, koji omogućava građanima Crne Gore da od javne uprave dobiju sve usluge na jednom mjestu.

Nakon programskog djela, učesnici Infofest-a su se u 14h opustili u Pivnici hotela Avala Resort and Villas uz muzički program talentovanog saksofoniste Antona Melnikova.

Regionalna naučno-stručna konferencija Infofest Pulse 2018 počela je danas u Kongresnoj sali u 17h. Radovi su predstavili naučne i stručne rezultate u različitim oblastima.

U 17h u Staklenoj sali hotela Avala Resorts and Villas održana je tribina na temu blochain-a i budućnosti primjena u tehnologiji i društvu. Renomirani eksperti u oblasti blockchain tehnologija: Shaun Kahn (osnivač kompanije Glass Capital), Ivan Bjelajac (predsjednik Blockchain inicijative Srbije i izvršni direktor kompanije MVP Workshop) i Marko Kovačević (predsjednik Odbora direktora MVP Workshop). Generalno je bilo riječi o samoj blockchain tehnolgiji, novoj tehnologiji, koja decentralizovana i omućava jednake šanse svima. Tribina je bila posvećena načinima implementacije blockchain tenologiji u bliskoj budućnosti u zemljama u regionu,

Ministarstvo javne uprave je u 17.45h u Kongresnoj sali održalo prezentaciju na temu elektronske uprave u Crnoj Gori tj. konceptu building blokova. Riječ je bilo o konceptu, koji će omogućiti korisnicima da komuniciraju sa javnom upravom kad god oni žele na način da podaci do uprave dolaze automatski putem sigurne, jedinstvene identifikacije građana u nacionalom okviru interoperabilnosti, koji je usklađen sa Evropskim okvirom za interoperabilnost.

U 21h u Aperitiv baru hotela Avala Resort and Villas muzičkim programom U smiraj renomirane, crnogorske umjetnice Marije Božović zaključen je još jedan uspješan Infofest dan!

Ponedjeljak, 1.oktobar

1. 10. 2018

Danas je u 09.30h u kongresnoj sali hotela Avala Resort and Villas otvorena 16. Međunarodna konferencija na temu razvoja regulatornog okvira za digitalnu budućnost. Danas su održane dvije sesije konferencije.  U prvoj sesiji riječ je bilo o globalnim i regionalnim trendovima u razvoju ICT politika i regulatornih okvira za digitalnu budućnost dok je druga sesija bila posvećena uvođenju različitih širokopojasnih infrastruktura velikih brzina, novim tehnologijama i njihovom uticaju na razvoj regulatornog okvira za digitalnu budućnost (5G, internet stvari, vještačka inteligencija) kao i regulatornim izazovima i mogućnostima u oblasti analize tržišta, rominga, kvaliteta usluga, prava korisnika i njihove zaštite, nivoa elektromagnetnih polja u kontekstu implementacije 5G.

Milan Marić, direktor kompanije S&T Crna Gora i Rudi Ponikvar, direktor kompanije S&T u Sloveniji danas su održali prezentaciju na temu digitalnog identiteta u 10.45h u staklenoj sali hotela Avala Resort and Villas.

U 11h danas u staklenoj sali hotela Avala Resort and Villas održan je ReSPA-in panel na temu „Future of Public Services and Use of Information Techologies in the Western Balkans Region“. Na panelu je bilo riječi o: ISA2 programu, o kojem je govorio Mr Georges Lobo, predstavnik Evropske komisije, WSA nagradi, koju je predstavila Mr Nora Wolloch, kao i regionalnoj studiji o pružanju usluga – ključne poruke i otvorena komunikacija sa javnošću.

Dejan Despotović, predstavnik kompanije Fujitsu vodio je prezentaciju Fujitsu u SAP okruženju u staklenoj Sali hotela Avala Resort and Villas u 13.30h. Atmosferu je unaprijedio Mladen Nikčević, mladi crnogorski gitarista svojim Duša, prsti, zvuk muzičkim programom u aperitiv baru hotela Avala Resort and Villas u 14h.

Nakon kratkog predaha, nastavili smo sa program te je u 15h u staklenoj Sali hotela Avalas Resort and Villas održana radionica na temu ISA2 u Crnoj Gori: interoperabilna rješenja za javnu administraciju. Na ovoj radionici eksperti iz Evropske komisije predstavili su učesnicima rezultate ovog programa i približili mogućnost za njegovo korišćenje.

Ministarstvo javne upravo održalo je prezentaciju na temu digitalnog identiteta i nacionalnog identifikacionog dokumenta (NID) – pitanje slobode i povjerenja u 18h u kongresnoj sali hotela Avala Resort and Villas. Na prezentaciji se govorilo o značenju digitalnog identiteta, NID-a kao i poboljšanju javnih usluga. Magistar Dejan Abazović, državni sekretar u Ministarstvu javne uprave vodio je učesnike Infofest-a kroz prezentaciju.

Posljednja prezentacija, ali ne i najmanje značajna bila je prezentacij kompanije Crnogorski Telekom, za koju je Marjan Popović predstavio novi proizvod u saradnji sa Ipsos-om na temu budućnosti mjerenja medijskih i potrošačkih navika putem digitalnih tehnologija. Prezentacija je održana danas u kongresnoj sali hotela Avala Resort and Villas u 18.45h.

Prvi dan se završio ranije kako bi učesnici imali vremena da uživaju u čarima Budve i sačuvali energiju za naredni, još uzbudljivi Infofest dan!

Jubilarni, 25. festival informatičkih dostignuća – INFOFEST 2018 svečano je večeras otvoren u Budvi.

30. 09. 2018

25. INFOFEST otvorio je Branimir Gvozdenović, potpredsjednik Skupštine Crne Gore, jedan od utemeljivača i višegodišnji predsjednik Savjeta festivala, koji je govorio o misiji i značaju INFOFEST-a kroz 25 godina, te istakao značaj ovakvih okupljanja u doba digitalizacije.

Ministarka javne uprave Suzana Pribilović govorila je o značaju INFOFEST-a za Crnu Goru, a posebnu pažnju posvetila je sadržajima, koje će Ministarstvo predstaviti na INFOFEST-u.
Kemal Huseinović, direktor za infrastrukturu, regulatorno okruženje, sajber sigurnost i ICT aplikacije Međunarodne unije za telekomunikacije govorio je o novim tehnologijama s posebnim akcentom na 5G mobilnu generaciju.

Gudački kvartet Amuletik i glumac Slaviša Grubiša svojim su nastupima uljepšali jubilarno INFOFEST veče.

Festival informatičkih dostignuća – INFOFEST 2018, kao manifestacija od državnog značaja, i ove godine ugostiće više od 1000 učesnika.

Telegram Predsjednika države Infofest-u

30. 09. 2018

Povodom vašeg značajnog jubleja – četvrt vijeka lnfofesta, u nemogućnosti da prisustvujem svečanom otvaranju, upućujem vam najsrdačnije čestitke i najbolje želje za usješan rad.

Počeci lnfofesta su se podudarili sa odlukom Vlade Crne Gore da iskoristi nadolazeći razvojno-tehnološki talas i da intenzivnijim uključivanjem u nove trendove, smanji ubjedljivi zaostatak koji је, kao i ostale države regiona, imala u odnosu na informatički i komunikaciono razvijeni svijet. U tome је misija lnfofesta Ьila pionirska. Osmišljena је platforma u čijem kreiranju učestvuju svjetski tehnološki lideri, vodeće ICT kompanije iz regiona, ugledni eksperti iz cijelog svijeta, mladi i inventivni stručnjaci. Na tom opredjeljenju, lnfofest је izrastao u najkvalitetniji i najznačajniji ICT događaj u regionu, i postao mjesto objave novih tehnoloških rješenja, sklapanja međudržavnih, komercijalnih i stručnih dogovora, uspostavljanja partnerstva i kreiranja vizije bržeg i efektnijeg korišćenja plodova globalnog razvojnog zamaha.

Proces digitalizacije Crne Gore, koji је važan segment državne politike, nova је šansa i značajna pretpostavka njenog modernog razvoja. Zato posebno raduje što to pitanje dominira agendom lnfofest 2018, u različitim, prvenstveno ekonomskim, domenima. Siguran sam da ćеmо i nakon jublarnog 25-og lnfofest okupljanja Ьiti bogatiji za konstruktivne, produktivne i inspirativne rezultate i poruke koje ćе poboljšati razumijevanje crnogorske digitalne stvarnosti i budućnosti.

Jos jednom vam čestitam jublej i upućujem najbolje želje i srdačne pozdrave svim učesnicima lnfofesta.

Milo Đukanović

OTVARANJE U NEDJELJU

27. 09. 2018

Ceremonija otvaranja jubilarnog 25. Infofesta održaće se u nedjelju, 30. septembra u 20:30 časova, na ulaznom platou hotela „Avala Resort&Villas“, pod pokroviteljstvom Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i Međunarodne unije za telekomunikacije.

Uz prijatan umjetnički program, učesnicima će se obratiti predstavnici države Crne Gore, organizatora i Međunarodne telekomunikacione unije. Otvaranje se završava koktelom za sve prisutne.

POTPREDSJEDNIK SKUPŠTINE OTVARA INFOFEST

27. 09. 2018

Jubilarni Infofest će, na svečanoj ceremoniji 30. septembra, otvoriti Branimir Gvozdenović, potpredjednik Skupštine Crne Gore.

Gospodin Gvozdenović spada u začetnike informatičkog razvoja u Crnoj Gori i jedan je od idejnih tvoraca Festivala informatičkih dostignuća.

MINISTARKA SUZANA PRIBILOVIĆ GOVORI NA OTVARANJU

27. 09. 2018

Ministarstvo javne uprave Crne Gore je suorganizator jubilarnog Infofesta koji je Vlada Crne Gore, još 1993. godine, proglasila manifestacijom od državnog značaja.

U ime Ministarstva, na ceremoniji otvaranja Infofesta učesnicima će se obratiti ministarka, gospođa Suzana Pribilović.

ITU POZDRAVE DONOSI KEMAL HUSEINOVIĆ

27. 09. 2018

Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU) koja, već godinama, učestvuje na Infofestu, imaće predstavnika među govornicima na otvaranju Infofesta 2018.

Prisutne će pozdraviti Kemal Huseinović, ITU direktor Odjela za infrastrukturu, regulatorno okruženje, sajber-sigurnos i aplikacije.

BEDŽ OBAVEZAN ZA SVE UČESNIKE

27. 09. 2018

Po dolasku na Festival, svi učesnici Infofesta treba da se jave Registracionom pultu Organizatora, u ulaznom holu hotela „Avala“, gdje će preuzeti svoj identifikacioni bedž i kotizacioni komplet sa Katalogom, programom i ostalim materijalima.

Nošenje identifikacionog bedža je obavezno na svim zvaničnim i animativnim programima Festivala.

BESPLATAN PRISTUP INFOFESTU

27. 09. 2018

Crnogorski Telekom, kao oficijelni Internet servis provajder Infofesta, obezbijedio je kvalitetan bežični pristup Internetu za sve registrovane učesnike jubilarnog Festivala.

U svim radnim i izložbenim prostorima Festivala, na raspolaganju će biti kapacitet 1 Gbps/1Gbps (upload/download). Pristupnu šifru učesnici mogu dobiti na Welcome Desk-u.

PREDSTAVNICI ISA² PROGRAMA U CRNOJ GORI

24. 09. 2018

Crna Gora je postala prva zemlja West Balkans 6 regije (WB6) i prva država kandidat za članstvo u Evropskoj Uniji koja je pristupila programu Evropske Komisije pod nazivom Interoperability Solutions for Public Administration, Businesses and Citizens (ISA²).

Predstavnici Generalnog direktorata za informatiku Evropske Komisije (DG DIGIT – Directorate General for Informatics) dolaze na Infofest 2018 gdje će, u saradnji sa Ministarstvom javne uprave Crne Gore, održati panel na kome će učesnicima približiti evropski okvir interoperabilnosti i najznačajnija rješenja koja se mogu primijeniti u regiji. Biće riječi i o modelima korišćenja sredstva koja su, na nivou Evropske Unije, opredijeljena za ovaj program.

PRIJAVIO SE I PAYTEN

4. 09. 2018

“Posljednji voz” za učešće na jubilarnom Infofestu uhvatila je i kompanija Payten, članica grupacije Asseco South Eastern Europe (ASEE).

Iako je Payten novi brend u grupaciji Asseco, ova firma ima prepoznatljiv tržišni imidž i zadovoljne korisnike još iz vremena kada je, takođe u okviru Asseco SEE grupe, funkcionisala kao poslovna jedinica Paymenta.

I ČIKOM PROSLAVLJA JUBILEJ

4. 09. 2018

Trajanje kompanije Čikom se poklapa sa trajanjem Infofesta. Zbog toga će Čikom svoju 25-tu godišnjicu obilježiti posebnim programom.

Poslije prezentacije pod nazivom “Čikomovih 25 godina informatičke evolucije” (srijeda, 3.10.), imaćemo prilike da prisustvujemo koncertu čuvenog gitarskog dueta Bulatović-Nikčević, a zatim ćemo, uz popularni bend “Crveno i crno” uživati u zabavnom programu.

ORACLE U SRIJEDU, MICROSOFT U ČETVRTAK…

4. 09. 2018

Pored ranije objavljene satnice posebnih programa (paneli, savjetovanja, tribine…), već sada se zna da će prezentaciju u ponedjeljak (1.10.) imati TeleGroup, S&T, Fujitsu, Crnogorski telekom … u utorak (2.10.) InfoStream, Bassilichi, E-Smart, MJU, … u srijedu (3.10.) InfoDom, HPE, Oracle, Prime Zone, EPCG, Čikom, Fortinet… u četvrtak (4.10.) Microsoft, OSA, Saga, Lanaco, Pošta CG, Symantec… u petak (5.10.) crnogorski ICT sektor, Erasmus+, AMM…

Konačna agenda Infofesta, sa temama, odnosno nazivima svih pojedinačnih sesija biće objavljena 15. septembra.

AVALA VEĆ TIJESNA

4. 09. 2018

Samo  u prva tri dana nakon što je Organizator distribuirao pozive za personalno učešće na Infofestu, primljeno je više do 200 personalnih prijava. Po tradiciji, najveća je tražnja smještaja u hotelu “Avala Resort & Villas” u kome se održavaju svi zvanični programi. Kapaciteti koje je organizator zakupio u ovom hotelu (140 jedinica) su već pri kraju, tako da će Organizator od Avale tražiti dodatni smještajni kontigent.

Hotel “Mogren” je, za prvu polovinu Infofesta, zauzet još u najavnoj fazi, a za drugu je raspoloživo još 10-tak smještajnih jedinica. Za sada, dovoljno mjesta ima u “Slovenskoj plaži” gdje je Organizator ugovorio isključivo kapacitete sa 4*.

ODABRANI AUTORSKI RADOVI

4. 09. 2018

Programski odbor Infofesta 2018 je završio recenziju radova koji su, po javnom pozivu Organizatora, dostavljeni za učešće na ovogodišnjoj regionalnoj naučno-stručnoj konferenciji ICT Pulse.

Ukupno 11 radova je uvršteno u zvanični program. Radovi će biti objavljeni u festivalskom Katalogu i nominovani za nagrade.

Pogledajte odabrane radove.

OBJAVLJEN NAJAVNI PROGRAM

14. 08. 2018

Organizator jubilarnog Infofesta objavio je teme i najavu termina specijalnih programskih sesija, kako bi učesnici Infofesta, prema svom interesovanju, mogli opredijeliti period boravka na Festivalu.

Objavljen je i spisak kompanija koje su potvrdile učešće u prezentacionom dijelu programa. Najavni program možete pogledati ovdje.

STIGLA PRIJAVA SYMANTEC-a

10. 08. 2018

Američka softverska kompanija Symantec potvrdila je da će, i ove godine, biti među učesnicima Festivala informatičkih dostignuća.

Globalni lider u kreiranju i isporuci sigurnosnih rješenja “sljedeće generacije” imaće prezentaciju u zvaničnom Infofest programu.

DEJAN CVETKOVIĆ PREDAVAČ PO POZIVU

10. 08. 2018

Dejan Cvetković, jedan od vodećih menadžera kompanije Microsoft prihvatio je poziv organizatora da, bude predavač u zvaničnom programu ovogodišnjeg jubilarnog Infofesta.

Tema koju će ovaj izuzetno zanimljivi izlagač obraditi je više nego atraktivna: “Artificial Intelligence – The Future”.

POVRATAK eSMART-a U INFOFEST DRUŠTVO

10. 08. 2018

Jedna od najznačajnijih ICT kompanija u regionu, beogradski eSmart Systems će, poslije nekoliko godina pause, ponovo učestvovati na Infofestu.

Pored izložbenog nastupa, eSmart će imati i prezentaciju novosti  iz svoje obuhvatne ponude.

NTO CRNE GORE POKROVITELJ “VEČERI PRIJATELJA”

10. 08. 2018

Tradicionalno Infofest-ovo “Veče prijatelja” održaće se na terasi Avale, u četvrtak 4. oktobra, uz  kvalitetan muzički program i bogato posluženje.

Pokrovitelj ovog animativnog programa je Nacionalna turistička organizacija Crne Gore koja već godinama prati i podržava budvanski informatički Festival.

PRIME ZONE DEBITUJE NA INFOFESTU

10. 08. 2018

Mlada podgorička firma Prime Zone prvi put će se naći među kompanijama učesnicama Infofesta.

Stručnjaci ove kompanije, prepoznatljive kao Fujitsu partnera u za Crnu Goru, imaće zvaničnu prezentaciju u ex-catedra programu Festivala.

ČIKOMOVO VEČE

10. 08. 2018

Učešće Čikoma na Infofestu 2018 će, pored ostalog, proteći u obilježavanju značajnog jubileja ove kompanije – 25 godina postojanja.

Tim povodom, nakon zvanične prezentacije u Kongresnoj sali Avale (3.10.), Čikom će pokloniti učesnicima sjajan umjetnički program, a zatim prirediti zabavno-muzički hepening na terasi hotela.

INFOFEST POZVAO JORN SKAANE-a

10. 08. 2018

U namjeri da učesnike Infofesta upozna sa jednim od najmodernijih data centara u svijetu – norveškim Lefdal Mine-om, Organizator je pozvao Jorna Skaanea, izvršnog direktora, da održi tematsko predavanja na Infofestu 2018.

Lefdal Mine je poznat kao jedinstveni “zeleni” data centar.

SAP „EKSKLUZIVNI UČESNIK“

9. 08. 2018

Potvrdom učešća na jubilarnom Infofestu, SAP se pridružio grupi vodećih svjetskih informatičkih kompanija koje dolaze u Budvu, na 25. Festival informatičkih dostignuća.

SAP će, ove godine, imati status ekskluzivnog učesnika Infofesta.

MICROSOFT I OVE GODINE SA INFOFESTOM

9. 08. 2018

Infofest spada među rijetke konferencija u našem regionu na kojima, već godinama, svoj zvanični nastup ima jedna od najznačajnijih softverskih kompanija na svijetu – Microsoft.

Tako će i program jubilarnog Festivala biti obogaćen prezentacionim nastupom stručnjaka ove kompanije.

SAGA I SBS – DVADESETPETI PUT NA INFOFESTU

9. 08. 2018

Saga i Serbian Business Systems su jedine kompanije koje, od prvog Infofesta davne 1994. godine, do danas, nisu propustile zvanično učešće u programu Festivala.

I na jubilarnom 25-tom Infofestu, Saga i SBS će nastaviti kontinuitet dolaska u Budvu, i to kao ekskluzivni učesnici.

I CRNOGORSKI TELEKOM EKSKLUZIVNO

9. 08. 2018

Učešće Crnogorskog Telekoma na Infofestu već godinama predstavlja jedno bitnih i inovativnih programskih uporišta budvanskog Festivala.

Vodeći crnogorski isporučilac komunikacionih usluga će ponovo bti „ekskluzivni učesnik“ Infofesta, sa dvije projektne prezentacije u ex-catedra programu. Pored toga, Crnogorski Telekom je, i ove godine, zvanični ISP provajder Festivala koji će, svim učesnicima, obezbijediti kvalitetan i kapacitativan Internet servis.

MINISTARSTVO EKONOMIJE INSTITUCIONALNI UČESNIK

9. 08. 2018

Ministarstvo ekonomije, u čijoj je nadležnosti domen komunikacija u Crnoj Gori, potvdiilo je da će, i ove godine, na institucionalnom nivou, učestvovati u programu Infofesta.

Ministarstvo će naknadno definisati format svog programskog nastupa.

COK O ULOZI INFORMATIKE U VRHUNSKOM SPORTU

9. 08. 2018

Crnogorski olimpijski komitet (COK) nastavlja saradnju sa organizatorom Infofesta, pa će, i ove godine biti nosilac, sada već tradicionalnog savjetovanja o ulozi savremenih informatičkih tehnologija u vrhunskom sportu.

Novost u ovoj saradnji je organizovanje posebnog panela koji će se baviti ulogom tehnologija u prevenciji dopinga, odnosno u sprečavanju upotrebe nedozvoljenih supstanci.

Obije pomenute sesije su na programu Infofest u četvrtak, 4. oktobra.

GRUPNO UČEŠĆE CRNOGORSKIH ICT FIRMI

9. 08. 2018

Privredna komora Crne Gore će, preko svog Udruženja za ICT, organizovati grupni Infofest-nastup crnogorskih informatičkih kompanija. Učešće podrazumjeva zajednički izložbeni prostor i pojedinačno predstavljanje firmi u okviru posebnog plenarnog programa.

Kroz ovu formu učešća festivalska publika će moći da bolje upozna firme Jugodata, Montex Elektronika, Bild Studio, Navira IT Solution, WinSoft, Data Design i Amplitudo, uz već etablirane učesnike Infofesta, kompanije Čikom i S&T.

TELEGROUP U PREZENTACIONOM PROGRAMU

9. 08. 2018

Kompanija TeleGroup, jedna od vodećih regionalnih firmi sa međunarodnim renomeom, spada u redovne učesnike budvanskog informatičkog Festivala.

Na jubilarnom Infofestu, stručnjaci Telegrupa će imati prezentaciju u ponedjeljak 1. oktobra.

DVA PANELA MINISTARSTVA JAVNE UPRAVE

9. 08. 2018

Ministarsvo javne uprave Crne Gore koje je suorganizator Infofesta 2018 biće, pored ostalog, nosilac dva zanimljiva programa diskusionog tipa.

Prvi panel pod nazivom „One-stop-shop u Crnoj Gori – potreba i mogućnost“ je planiran za utorak, 2. oktobra, a drugi čija je tema „Tehnologija, privatnost i politike privatnosti za digitalnu ekonomiju – od lokalnog, do globalnog“ će biti održan u srijedu, 3. oktobra.

RESPA PANEL O JAVNIM SERVISIMA

9. 08. 2018

Međunarodna organizacija ReSPA (Regional School of Public Administration) nosilac je specijalnog Infofest programa o inovativnim eServisima koji će se, u formi panela, održati u ponedjeljak, 1. oktobra. Ova sesija će obuhvatiti prikaz studije o javnim uslugama u regionu, pregled savremenih javnih elektronskih servisa i nabolja iskustva u primjeni koncepta „pametnih“ gradova.

Na panelu će učestvovati predstavnici institucija za javnu upravu država regiona i eminentni eksperti iz inostranstva. Program je otvorenog tipa i dostupan je svim registrovanim učesnicima Infofesta.

RADIONICA ITU O ICT CENTRIČNOM EKOSISTEMU

9. 08. 2018

I ove godine se nastavlja saradnja Infofesta i Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU – International Telecommunication Union).

ITU će, na jubilarnom Infofestu, organizovati radionicu o ICT zasnovanim centričnim inovativnim ekosistemima. Radionica je na programu u srijedu, 3. oktobra.

ERASMUS+ PROJEKAT PH-ELIM NA INFOFESTU

9. 08. 2018

Posljednjeg radnog dana Infofesta na programu je prezentacija Erasmus+ projekta pod nazivom „Unapređenje studijskih programa u oblasti javnog zdravlja, zdravstvenog menadžmenta, zdravstvene ekonomije i zdravstvene informatike“ (PH-ELIM – Enhancement of Study Programs in Public Health Low, Health Management, Health Economics and Health Informatics).

Ova jednosatna sesija će u fokusu imati predstavljanje novog programa master studija na crnogorskim univerzitetima o informatičkom upravljanju u zdravstvu (Health Information Management).

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE SUORGANIZATOR

24. 07. 2018

Ministarstvo javne uprave, kao resorno nadležni organ Vlade Crne Gore, je suorganizator jubilarnog 25-tog Festivala informatičkih dostignuća – Infofest 2018.
Podsjetimo da je 1993. godine, odlukom Vlade Crne Gore iz 1993. godine, Infofest proglašen manifestacijom od državnog značaja.

BEOGRADSKI DIGIT POTVRDIO UČEŠĆE

24. 07. 2018

Sve učesnike jubilarnog Infofesta obradovaće činjenica da je zvanično učešće na Festivalu potvrdila i firma Digit, jedna od najuglednijih informatičkih kompanija sa naših prostora.
Referentnost Digita zasnovana je na kvalitetu projektovanja, razvoja i implementacije informacionih sistema, uz korišćenje najsavremenijih razvojnih proizvoda i alata.

FUJITSU U PREZENTACIONOM PROGRAMU

24. 07. 2018

Još jedan od svjetskih tehnoloških lidera, kompanija Fujitsu, dolazi na jubilarni Infofest.
Stručnjaci ove firme će, u prezentacionom dijelu programa, predstaviti najnovija tehnološka dostignuća u svojoj ponudi.

DOLAZI I ORACLE

24. 07. 2018

Jedan od nespornih svjetskih informatičkih giganata, kompanija Oracle, biće zvaničan učesnik jubilarnog Infofesta.
Od stručnjaka ove firme čućemo novosti iz njihovih razvojnih laboratorija, u prezentacionom dijelu programa Festivala.

UTVRĐENA TEMA „REGULATORNE“ KONFERENCIJE

24. 07. 2018

Specijalni program jubilarnog Infofesta je 16. Međunarodna konferencija „Regulatorna djelatnost u sektoru elektronskih komunikacija“ koju zajednički organizuju Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore (EKIP) i Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU).
Ovogodišnja Konferencija se održava 1. i 2. oktobra, a Organizatori su saopštili da je tema „Razvoj regulatornog okvira za digitalnu budućnost”.

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE JOŠ JEDNOM U BUDVI

24. 07. 2018

Stručnjaci kompanije Hewlett Packard Enterprise će, i ove godine, u prezentacionom dijelu Infofesta, imati zanimljiva izlaganja u vezi najnovijih segmenata ponude ove firme.
Ne treba posebno naglašavati da HPE spada u sam svjetski tehnološki vrh, uz izuzetan tržišni renome.

OVE GODINE – I BASSILICHI NA INFOFESTU

24. 07. 2018

Kompanija BassiliciCEE je značajan tržišni subjekt u domenu prodaje i održavanja bankomata i terminala za kartična plaćanja. Firma je poznata i po sopstvenim „multi-brand“ softverskim rješenjima koja omogućavaju nezavisnost korisnika od prodavca, kao i fleksibilnu integraciju i implementaciju dodatnih usluga.
Ovo će biti drugo učešće kompanije Bassilichi u zvaničnom programu Infofesta.

LANACO EKSKLUZIVNI UČESNIK

24. 07. 2018

Posljednih godina, banjalučka kompanija Lanaco je nezaobilazan učesnik Festivala informatičkih dostignuća.
Lanaco je jedna od vodećih IT firmi u regionu, sa sjajnim razvojnim rezultatima i izuzetnim referencama u državnoj upravi, energetici, zdravstvu, obrazovanju i ostalim privrednim sektorima.
Na 25-tom Infofestu, Lanaco će učestvovati u izložbenom i prezentacionom programu, u statusu ekskluzivnog učesnika.

DVIJE PREZENTACIJE INFOSTREAM-a

24. 07. 2018

Podgorički Infostream je, bez sumnje, bio najprijatnije iznenađenje prošlogodišnjeg Infofesta, što je potvrđeno i odgovarajućim priznanjem Programskog odbora.
Infostream će, i ove godine, sa dvije prezentacije učestvovati u ex-catedra programu Infofesta.

ZAGREBAČKI INFODOM MEĐU UČESNICIMA

24. 07. 2018

InfoDom Grupa je fokusirana na izgradnju kompanija znanja, kao i na integraciju poslovanja zasnovanu na upravljanju znanjem, poslovnim procesima i projektima.
Učešće InfoDoma na Festivalu informatičkih dostignuća uvijek je izazivalo pažnju Infofest publike, zbog tematske inovativnosti i inspirativnosti.

NI INFOLINK NE IZOSTAJE SA 25-tog INFOFESTA

24. 07. 2018

Beogradski Infolik je kompanija koja uspješno implementira tehnološke inovacije i modernizuje interne poslovne procese kod svojih korisnika.
Infolink je redovan učesnik budvanske informatičke smotre, pa je i ove godine potvrdio svoje učešće na jubilarnom Infofestu.

INFOFEST PREZENTACIJA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE

24. 07. 2018

Stručnjaci Direkcije za ICT crnogorske Elektroprivrede će, i ove godine, u prezentacionom dijelu Infofesta, predstaviti svoja aktuelna informatička rješenja i planove razvoja svog informacionog sistema.
Učešće Elektroprivrede Crne Gore doprinijeće da se, u programu Festivala, pored ponuđačkih poruka, čuje i glas velikih konzumenata informacionih tehnologija.

ABAZOVIĆ PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

24. 07. 2018

Na predlog Ministarstva javne uprave Crne Gore koje je, uz kompaniju Biznis Link, suorganizator Infofesta, za predsjednika Upravnog odbora Festivala informatičkih dostignuća izabran je mr Dejan Abazović, državni sekretar u Ministarsvu.
Cijela karijera Dejana Abazovića, u različitim institucijama, obilježena je značajnim uspjesima i referencama u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija.

PROFESOR KRSTAJIĆ NOVI ČLAN PROGRAMSKOG ODBORA

24. 07. 2018

Upravni odbor jubilarnog Infofesta je, za novog člana Programskog odbora, izabrao prof. dr Boža Krstajića, redovnog profesora Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore.
Po referencama profesora Krstajića i po njegovom renomeu u informatičkim krugovima će, može se zaključiti da će ovo imenovanje predstavljati novi kvalitet u radu ovog važnog festivalskog organa.

ENEL PS NA INFOFEST IZLOŽBI

17. 07. 2018

Kompanija ENEL PS je, već više od dvije decenije, vodeći ponuđač vrhunski dizajniranih, savremeno projektovanih i pažljivo realizovanih data-centara.

Na jubilarnom Infofestu, ENEL PS će se predstaviti na svom izložbenom punktu u hotelu Avala, u okviru Infofest-izložbe.

ROK ZA PRIJAVU KOMPANIJSKOG UČEŠĆA PRI KRAJU

17. 07. 2018

Prvi selekcioni krug za kompanijski nastup u zvaničnom programu 25. Festivala informatičkih dostignuća ističe 20. jula.

Broj raspoloživih mjesta na Infofest izložbi, kao i prezentacionih slotova u ex-catedra programu je ograničen, pa Organizator sugeriše firmama koje su dobile poziv da imaju u vidu pomenuti istek roka.

S&T U PREZENTACIONOM PROGRAMU

17. 07. 2018

Sa 2.200 zaposlenih u više od 20 država (prvenstveno) Centralne i Istočne Evrope, S&T predstavlja jednu od vodećih kompanija u oblasti IT rješenja i servisa u ovom regionu. S&T je tradicionalni učesnik Festivala informatičkih dostignuća. Tako će, i ove godine, učesnici Infofesta imati priliku da čuju zanimljivu i ubjedljivu prezentaciju stručnjaka ove kompanije.

OSA PONOVO NA INFOFESTU

17. 07. 2018

Od svog osnivanja 1989. godine, kompanija OSA računarski inženjering je orijentisana na softverska rješenja za upravljanje dokumentima, GIS rješenja, primjenu CAD tehnologije, kao i na najsavremeniju tehnologiju štampe tehničke i poslovne dokumentacije.

OSA spada među subjekte koji su, prvih godina Infofesta, u program Festivala donosile informacije o ključnim tehnološkim inovacijama. Zato raduje obnavljanje zvaničnog učešća ove firme, posebno zbog ovogodišnjeg jubileja Infofesta.

NA INFOFESTU O BLOCKCHAIN FENOMENU

17. 07. 2018

Poseban panel na ovogodišnjem Infofestu biće posvećen temi „Blokchain i budućnost tehnologija“.

Za uvodničare ove zanimljive i krajnje aktuelne sesije, Organizator Festivala je pozvao nekoliko eminentnih i dokazanih eksperata u domenu primjene blockchain tehnologije (Shaun Kahn, Ivan Bjelajac, Marko Kovačević).

ČIKOM I INFOFEST – VRŠNJACI

17. 07. 2018

Kompanija Čikom informatički inženjering iz Podgorice je jedna od rijetkih IT kompanija čiji je razvoj i tržišni uzlet tekao paralelno sa cijelim periodom postojanja Infofesta.

Ove godine, Čikom proslavlja 25-tu godišnjicu postojanja, što se poklapa sa jubilejom budvanskog informatičkog festivala. Nema sumnje da će „vršnjaci“ ove godine dostojno obilježiti svoje četvrtvjekovno zajedništvo.

FORTINET I RDC – PRVE PRIJAVLJENE FIRME UČESNICE

28. 06. 2018

Renomirana kompanija Fortinet dostavila je prijavu za učešće na 25. Infofestu. Fortinet će učestvovati u prezentacionom dijelu programa. Po tradiciji, odmah po prijemu poziva, prijavu je dostavio i Radio difuzni centar Crne Gore.

U TOKU JE DOSTAVA AUTORSKIH RADOVA

28. 06. 2018

U programu jubilarnog Infofest 2018 je i regionalna naučno-stručna konferencija „ICT Pulse 2018“ na kojoj će biti predstavljeni najbolji autorski radovi odabrani po Javnom pozivu organizatora, objavljenom na ovom sajtu. Odabrani radovi se publikuju u festivalskom Katalogu, prezentiraju u zvaničnom programu i nominuju za nagrade Infofesta. Radovi se primaju do 1. avgusta, a nakon toga započinje proces recenzije od strane Programskog odbora.

I OVE GODINE „REGULATORNA“ KONFERENCIJA

28. 06. 2018

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore (EKIP), u saradnji sa Međunarodnom telekomunikacionom unijom (ITU), i ove godine organizuje, 16. po redu, Međunarodnu konferenciju o regulatornoj djelatnosti u oblasti elektronskih komunikacija. Ova Konferencija, koja predstavlja specijalni Infofest program, održaće se 1. i 2. oktobra u Kongresnoj sali „Avale“.

POŠTA CRNE GORE NOSILAC SAVJETOVANJA POŠTANSKIH UPRAVA REGIONA

28. 06. 2018

Pošta Crne Gore će pozvati predstavnike svih poštanskih uprava regiona na 8. tematsko savjetovanje „Digitalna teritorija pošte“ koje će biti poseban Infofest program, 4. i 5. oktobra. Savjetovanje je dobra prilika za razmatranje novih modela primjene ICT u poštanskom poslovanju i uvođenja novih, prvenstveno elektronskih servisa u ponudu pošte.

UPUĆENI POZIVI ZA KOMPANIJSKO UČEŠĆE

25. 06. 2018

Saglasno odluci stručnih organa Infofesta, Organizator je distribuirao Pozive za kompanijsko učešće u zvaničnom programu jubilarnog Festivala. Rok za prijavljivanje je 20. jul. Renomirani internacionalni vendori kao i vodeće ICT firme našeg regiona nastupaće u prezentacionim i diskusionim programima, kao i na Infofest izložbi.

POZIV AUTORIMA

15. 06. 2018

Jedan od posebnih programa 25-tog Infofesta biće i tradicionalna regionalna naučno-stručna konferencija „ICT Pulse“. Pored izlagača po pozivu, Programski odbor Festivala će, za program Konferencije, odabrati najbolje radove primljene po Javnom pozivu koji je objavljen OVDE.
Odabrani radovi se objavljuju u Katalogu Festivala i nominuju za festivalske nagrade.

Rok za dostavljanje radova, saglasno objavljenom uputstvu, je 1. avgust 2018. godine.

JUBILARNI INFOFEST – U AVALI

14. 06. 2018

Festival informatičkih dostignuća i kompanija Beppler&Jacobson postigli su dogovor po kome će se jubilarni 25. Infofest 2018 održati u budvanskom hotelu Avala Resort & Villas, u periodu od 30. septembra do 6. oktobra.

Osim „Avale“, Organizatori Infofesta su obezbijedili smještajne kontigente za učesnike i u hotelima „Mogren“, „Slovenska Plaža“, „Butua“ i „Majestic“