Kompanijsko učešće

Pravo učešća u zvaničnom programu INFOFESTA imaju firme koje iskažu interesovanje, uz konfirmaciju stručnih organa Festivala. Informacije u vezi uslova kompanijskog učešća se mogu dobiti telefonom (+ 381 11 21 21 188 i + 381 11 42 81 197) ili na e-mail: infofest@infofest.com. 

Firma učesnica se prvo opredjeljuje za učesnički status, a zatim bira jednu ili više opcija (formi) nastupa.

1. Učesnički status može biti:

a) Osnovno učešće (oznaka: KR) – bazni statusni nivo:

 • evidentiranje Firme u kataloškom registru učesnika;
 • urednički opis Firme u Katalogu INFOFESTA;
 • isticanje logotipa Firme u sklopu grafičkog uređenja Festivala i u video materijalima;
 • pominjanje Firme u najavi, štampanim materijalima i na sajtu;
 • personalna kotizaciju za jednog predstavnika firme.

b) Ekskluzivni status (oznaka: ES) – kompanijska registracija sa naglašenim statusnim eksponiranjem. Uključena su prava iz osnovnog statusa, uz prošireni opis u Katalogu, frekventno pominjanje i izdvojeno grafičko markiranje. Ekskluzivni status dodatno obezbjeđuje:

 • besplatnu kolor-oglasnu stranu u festivalskom Katalogu;
 • smještaj sa kotizacijom za jednu osobu u 1/1 sobi hotela »Avala&Villas«, u periodu 24.09.-30.09.

2) Opcije kompanijskog nastupa

a) Izložbena forma – štand/punkt na INFOFEST izložbi, sa nazivom firme u jednoj od opcija prikazanih na na sajtu manifestacije infofest.com (»INFOFEST izložba – vizuelizacija«) i to:

 • VP (cca 12-14 kvm), na markantnoj poziciji, sa radnim i prijemnim pultom, držačem prospektnog materijala, površinama za grafičku obradu, plazma ekranom i strujnim priključkom.
 • SP (6-10 kvm), sa radnim i prijemnim pultom, površinama za grafičku obradu i strujnim priključkom.
 • IP (3×2,4 m), sa ravnim površinama za grafičku obradu, info-pultom i strujnim priključkom.
 • GP (1,8x2m), sa osvjetljenim sfernim grafičkim panoom dim. 1,8 x 2,4 m i prijemnim pultom.
 • GB – grafički pano dimenzije 1,2 x 1,8 m.

b) Prezentacioni nastup – programski slot 30 min uz obezbjeđenu projekcionu opremu i ozvučenje u:

 • Kongresnoj sali hotela »Avala&Villas« sa max 180 mjesta (oznaka KON);
 • »Staklenoj Sali« hotela »Avala&Villas« sa cca 85 mjesta (PRE);

3) Promotivne opcije

a) Pokroviteljstva (Pxx):

 • »Veče prijatelja i ceremonija uručenja priznanja (POZ);
 • jedne zvanične programske sesije INFOFESTA (okrugli sto, panel, tribina, »Pulse«) (PNP);
 • akcije »Studenti na INFOFESTU« (PSI);

b) Oglašavanje i druge opcije:

 • Kolor-oglas u Katalogu – tiraž 2.000 primjeraka (oznaka: OUS);
 • Baner na INFOFEST sajtu (BIS);
 • Umetanje prospektnog materijala u kotizacioni komplet (FUM);
 • Štampa logotipa na kotizacionom box-folderu, uz logotipe drugih firmi (FLO);
 • Ekskluzivna štampa logotipa na kotizacionom box-folderu (FLE);
 • Emitovanje video materijala na plazma sistemu INFOFESTA (EVM).