Infofest 2008

INFOFEST 2008 – STRUKTURA USPJEHA

Petnaesti, jubilarni Festival informatičkih dostignuća –INFOFEST 2008 je održan u Budvi od 28.septembra do 04. oktobra 2008. godine. Festival je otvoren sa nadom da slijede dani dobre i, uspješne poslovne komunikacije, ali i dani lijepog druženja u predivnom budvanskom ambijentu.

XV INFOFEST – u znaku jubileja

Svečano otvaranje proteklo je, kako je to već i uobičajeno, u lijepoj i prijatnoj atmosferi. To je, naravno, sasvim razumljivo, jer su se sreli stari poznanici, prijatelji iz raznih krajeva. Što zbog obaveza, što zbog udaljenosti, INFOFEST postaje mjesto na kojem se ljudi sreću, druže, razmjenjuju poslovne informacije, sklapaju dogovore…

Nekako je to čak postalo uobičajeno da se sastanci sa poslovnim partnerima planiraju baš za vrijeme INFOFESTa, ovdje u Budvi…

U ime grada domaćina, prisutne je pozdravio g. Lazar Rađenović, potpredsjednik opštine Budva, koji je apostrofirao značaj koji INFOFEST ima za ovu turističku metropolu.

„INFOFEST je model savremenog kongresnog okupljanja koje je izašlo iz standardnih klišea i kongresnih sala i čitav grad inkorporiralo u svoj festivalski duh. Zbog toga se svi Budvani osjećaju dijelom INFOFEST-a i sa radošću iščekuju kraj septembra i novo INFOFEST-druženje“ – rekao je potpredsjednik Rađenović.

Na petnaestom INFOFEST-u, u zvaničnom programu su učestvovali:

EKSKLUZIVNI UČESNICI

Informatika MN, ComTrade Group, Cardinfo Montenegro, Čikom, Saga, Crnogorski telekom, MFC – Mikrokomerc, Pošta Crne Gore, Alcatel Lucent, Digit Montenegro.

»INFOFEST predstavlja«

Energoprojekt – Energodata, ASSECO SEE, Promonte, Microsoft, Ericsson Nikola Tesla, Serbian Business Systems – SBS, SRC sistemske integracije, IBM – International Business Machines, M:TEL, Cisco Systems.

Kompanijska izložba

Saga, MFC – Mikrokomerc, Čikom, Informatika Montenegro, Digit Montenegro, Crnogorski telekom, M:TEL, E-Smart Systems, Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Pošta Crne Gore, Energoprojekt-Energodata.

Ostale forme

Agencija za elektronske komunikacije Crne Gore, Zavod za informatiku i statistiku Beograda, IT Excellence, Pexim, Meridian, JISA InfoReview, Logos, Prointer, MD&Profy, Infostream, EMC, InfoBIT, S&T Crna Gora, Oracle, Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore, Hermes SoftLab, TradeCom, Spinnaker, Axis Communications, 3COM Europe, doMEn, ME-Net, Lexmark International.

Ovogodišnja Konferencija telekomunikacionih regulatora regiona, koja se, kao centralni festivalski interacionalni sadržaj, šesti put odvija u okviru INFOFEST programa, bila je povod da Festival ugosti g. Hamedina Ture-a, predsjednika Svjetske telekomunikacione unije (ITU).

Pokrovitelj otvaranja je bila Agencija za telekomunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore, koja je i nosilac VI međunarodne regulatorne konferencije gde je obrađena tema „Regulacija i liberalizovano tržište“.

U ime Upravnog odbora INFOFEST-a i Vlade Crne Gore, na otvaranju je govorio g. Dušan Simonović, sekretar Sekretarijata za razvoj Crne Gore.

„INFOFEST je svih ovih godina znao da odabere ono najvrjednije, da usmjeri tamo gdje se treba zaputiti, da pomogne razumijevanju svega onoga što sobom nosi moderno doba… Duboko vjerujem da je sličan uticaj INFOFEST imao i na druge države u regionu, na šta smo svi mi koji radimo na organizaciji Festivala izuzetno ponosni.

Zbog toga će, siguran sam, i naredni festivalski dani, kao i godine pred nama, proticati u jačanju „Strukture uspjeha“.

Poslije ovih riječi, g. Simonović je proglasio otvorenim jubilarni XV INFOFEST. Organizator se potrudio da učesnici u umjetničkom programu budu na nivou jubileja. Čuli smo gudački kvartet škole Andre Navara i fascinantni ženski vokalni sastav „Alata“ iz Podgorice. U takvoj atmosferi, poslužen je i tradicionalno bogat koktel dobrodošlice.

Pored redovnog programskog sadržaja, specifičnost INFOFEST-a čine POSEBNI PROGRAMI

VI međunarodna Konferencija regulatornih tijela u sektoru telekomunikacija

„REGULACIJA I LIBERALIZOVANO TRŽIŠTE“

Agencija za telekomunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore će na INFOFEST- u 2008, već šestu godinu za redom, organizovati međunarodnu konferenciju “Regulatorna djelatnost u sektoru telekomunikacija”. Konferencija će biti održana 29. i 30. septembra 2008. godine.

Dosadašnje teme Konferencije bile su „Iskustva u oblasti regulacije“, „Metodi realizacije univerzalnog servisa“, „Elementi uvođenja liberalizacije“, „Ključni regulatorni izazovi za liberalizaciju tržišta telekomunikacija Jugoistočne Evrope“ i „Neophodni elementi za uvođenje konkurencije u telekomunikacijama“.

Sagledavanjem dostignutog stepena liberalizacije i konkurencije u sektoru telekomunikacija, Organizator je donio odluku da se ovogodišnja Konferencija održi pod nazivom “Regulacija i liberalizovano tržište”.

Na Konfereniji će, kao i do sada, iskustva razmijeniti predstavnici regulatornih tijela, ministarstava i telekomunikacionih operatora iz regiona, reprezenti Međunarodne unije za telekomunikacije, Evropske unije i Evropske komisije i eksperti kompetentnih međunarodnih institucija i univerziteta. Razmjena iskustava o novoj ulozi nacionalnih regulatornih tijela na liberalizovanom tržištu sa uspostavljenom konkurencijom će biti od velike koristi za planiranje budućih aktivnosti regulatornih tijela. Tokom Konferencije će se razmatrati pitanja nezavisnosti regulatornih tijela, barijera na koje nailaze regulatorna tijela, ključnih pravaca regulacije radi veće liberalizacije, odnosa sa resornim ministarstvima u pogledu ovlašćenja i nadležnosti, zainteresovanosti operatora za dobrom regulacijom tržišta, statusa „malih“ operatora, zaštite i informisanosti korisnika, sigurnosti mreža i servisa, novih servisa i druge teme.

Na Konferenciji će učestvovati i generalni sekretar ITU, dr. Hamadoun Touré, što predstavlja još jedno priznanje kvaliteta ove stručne Konferencije koja je, po svom značaju i doprinosu, već odavno prepoznata kao vodeći skup nacionalnih regulatornih tijela u regionu Jugoistočne Evrope.
Pozivno predavanje sa tribinom

„UNESCO I INFORMACIONA EMANCIPACIJA DRUŠTVA“

Abdul Waheed Khan – pomoćnik generalnog direktora UNESCO za ICT

Sektor UNESCO-a za komunikacije i informacije (Communication and Information Sector – CI) je, u današnjoj formi, osnovan još 1990. godine. Sektor se sastoji od tri organizacione cjeline (divisions) – za razvoj komunikacija, za slobodu izražavanja, demokratiju i mir i za informaciono društvo.

Ovaj Sektor je uglavnom fokusiran na razvoj programa informatičkog obrazovanja koji će pomoći u razvoju sposbnosti za prijem, kritičku procjenu i upotrebu informacija u profesionalnom i privatnom životu. UNESCO je, kroz CI Sektor, koncentrisan i na dugoročne obrazovne programe za medije i informacione stručnjake, posebno u zemljama u razvoju.

Druga djelatna oblast sektora je podizanje kapaciteta za primjenu IC tehnologija u obrazovanju, kroz obezbjeđenje obuke za instruktore. U tom domenu, posebna pažnja se pridaje unapređenju kapaciteta kroz sistem elektronske uprave u cilju poboljsanja sitema informisanja i dostupnosti servisa, kako bi se ohrabrili građani da participiraju u procesu odlučivanja i da bi se uticalo na državne organe da povećaju stepen odgovornosti, transparentnosti i efikasnosti.

Sektorom upravlja indijski ekspert Abdul Wahed Khan, pomoćnik generalnog direktora UNESCO koji će održati uvodno predavanje po pozivu Organizatora INFOFEST-a. Predavanjem „Uloga UNESCO-a u jačanju ICT kapaciteta sa fokusom na edukaciji“ gospodin Khan će dati pregled mogućnosti intenzivnijeg angažovanja ove organizacije u regionu. Predavanje će imati i smisao uvoda za raspravu o pitanjima iz nadležnosti sektora.

Okrugli sto

„RAZVOJ SOFTVERA U FUNKCIJI BANKARSKOG POSLOVANJA“

Agilnost Privredne komore Beograda posebno je vidljiva kroz angažovanje njenih Odbora za informatiku i Odbora za bankarstvo koji, intenzivnom uzajamnog komunikacijom, pronalaze sinergijske efekte informaciono komunikacionih tehnologija i savremenog bankarskog poslovanja. Na toj kolaborativnoj platformi, uz saradnju koordinacionog tijela za unapređenje elektronskog poslovanja, definisana je, i uvrštena u program jubilarnog INFOFEST-a, posebna sesija u formi okruglog stola, na temu „Razvoj softvera u funkciji bankarskog poslovanja“.

Cilj rasprave je da se utvrdi stepen neophodne fleksibilnosti aplikativnog softvera u odnosu na stalne potrebe banaka da inovativno unapređuju svoju ponudu. Uvodna izlaganja imaće vodeći eksperti za bankarski softver čije reference i iskustvo nedvojbeno potvrđuju sa kolikom pažnjom se ova programska sesija priprema.

Medijator okruglog stola je Milan Janković, predsjednik Privredne komore Beograda. Za „Key Notes“ su zaduženi Petar Stefanović (AIK banka), predsjednik Odbora za bankarstvo, Borisav Bojković, predsjednik Odbora za informatiku (General Ekonomik) i Snežana Batev, predsjednik Koordinacionog tijela za unapređenje e-poslovanja (Dunav-osiguranje).

Očekuje se učešće oko 60 predstavnika banaka iz regiona, ali i brojnih predstavnika ponuđača bankarskih ICT rješenja.

Savjetovanje

„ IMPLEMENTACIJA I BUDUĆNOST PUTA U DRUŠTVO ZNANJA“

Crna Gora spada u države koje su, posljednjih godina, radikalno unaprijedile svoj informatički kapacitet, kako u komercijalnom ICT sektoru, tako i u stepenu primjene ovih tehnologija u značajnim javnim i privrednim institucijama. Telekomunikaciona infrastruktura je kvalitetna i stabilna, a nivo opšte informatičke kulture vidno raste iz godine u godinu.

Dokument „Strategija razvoja informacionog društva – Put u društvo znanja“, koju je Crna Gora usvojila prije nekoliko godina, očigledno je doprinio takvom progresu. Međutim, nijedan strateški dokument, posebno onaj koji se odnosi na tako dinamičnu oblast kakva je ICT, ne smije biti tretiran statički. Strategiju, dakle, treba kontinuirano pratiti, modifikovati i dograđivati saglasno iskustvima iz prethodne implementacione faze, promjenama opštih okolnosti i trendovima u razvoju visokih tehnologija.

Upravo ova činjenica bila je motiv da resorno nadležni organi Vlade Crne Gore, u saradnji sa Odborom za informatiku Privredne komore Crne Gore, iniciraju ideju da se, baš na XV INFOFEST-u, održi savjetovanje u okviru koga će se osvijetliti dosadašnji rezultati i iskustva u realizaciji Strategije razvoja informacionog društva i skiciraju dalji pravci djelovanja, kao i eventualne modifikacije same Strategije.