REGIONALNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA INFOFEST-PULSE
(hotel “Avala Resort & Villas”, Kongresna sala):

Sesija 1 / utorak, 01.10. od 16:00 – 17:45

 • KRITERIJUMI ZA USPJEH PROJEKTA I BI SISTEMA – Divna Bosiočić Kesić
 • ARHITEKTURA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE e_USLUGAMA – Radovan Cvetković, Dušan Krstajić, Mihailo Jovanović, Zoran Mišić, Nenad Aničić
 • IoT i primjena u vojne svrhe, mogućnosti i IZAZOVI – Enver Karasuljić
 • PRIMENA KRUSKALOVOG I FLOJDOVOG ALGORITMA U IMPLEMENTACIJI LAVIRINTA – Suzana Marković, Jasmina Novaković, Anja Marković
 • UPRAVLJANJE RADIO PRISTUPNIM MREŽAMA WI-FI 6 – Klaus Samardžić
 • PERFORMANSE MODIFIKOVANOG AGC ALGORITMA ZA POPRAVKU KVALITETA SLIKE SA VELIKIM KONTRASTOM – Zoran Milivojević, Nataša Savić, Zoran Veličković

Sesija 2 / srijeda, 02.10. od 16:00 – 17:30

 • VIDEO WATERMARKING ALGORITAM BAZIRAN  NA KONCEPTU VEĆINSKOG ODLUČIVANJA – Zoran Veličković, Zoran Milivojević, Marko Veličković
 • ANALIZA MOGUĆIH POSLJEDICA SAJBER NAPADA NA ZDRAVSTVENI INFORMACIONI SISTEM CRNE GORE – Maša Lemajić, Ivana Ognjanović
 • ZAŠTITA OD UNUTRAŠNJIH PRIJETNJI U ORGANIZACIJAMA – Duško Šuškavčević, Ivana Ognjanović
 • UTICAJ ONLINE MARKETINGA I DRUŠTVENIH MREŽA NA PROMOCIJU I PRODAJU PROIZVODA I USLUGA – Boban Vasiljević, Milan Vuksan
 • ROBUSNOST SVD AUDIO VODENOG ŽIGA NA MP3 KOMPRESIJU – Bojan Prlinčević, Zoran Milivojević
 • ROBOTI (RPA) U BANKARSTVU – Zarija Milić, Tripo Matijević