PRIJAVNI USLOVI ZA POJEDINAČNO UČEŠĆE

 

Kotizacija – učešće bez prevoza i smještaja

Za učesnike koji obezbjeđuju smještaj i prevoz mimo Organizatora, kotizacija iznosi:.

Kotizacija oznaka cijena (RSD)
jednodnevno učešće DN   5.490,00
učešće do tri dana SAP 10.370,00
učešće više od tri dana SAC 13.420,00

Kotizacija uključuje registraciju sa ID karticom, komplet sa Katalogom i ostalim materijalima, kao i pravo učešća u zvaničnim i pratećim (animativnim) programima. Učesničko pravo za učešće na Festivalu stiče se uplatom kotizacije.

 

Hotelski smještaj

Cijene su navedene po osobi, za jedno noćenje sa doručkom (uključena boravišna taksa i osiguranje).

hotel tip sobe cijena (RSD)
Avala Resort & Villas 1/1 11.165,00
Avala Resort & Villas 1/2   7.995,00
Slovenska plaža 4* 1/1   5.250,00
Slovenska plaža 4* 1/2   4.150,00

(NAPOMENA: „Hotel Avala Resort&Villas“ raspolaže smeštajem u recepcionoj zgradi i u vilama. Sobe se dodjeljuju prema trenutnoj rapoloživosti, pa Organizator nema mogućnosti garantovanja objekta u kome će se soba nalaziti).

Do tri noćenja, zaračunava se kotizacija SAP (10.370,00 din), a za duži boravak – kotizacija SAC (13.420,00 din).

Doplata za dopunsku restoransku uslugu (polupansion – HB ili pansion – FB) dnevno, po osobi:

Restoranska usluga polupansion  (HB) pansion (FB)
Avala Resort & Villas 1.830,00 3.050,00
Slovenska plaža 4*     490,00     980,00

 

  1. Doplata za pogled na more (samo za „Avala Resort &Villas“) je 1.830,00 dinara,dnevno po sobi (oznaka: SV).
  2. Cijene su iskazane po osobi, u dinarima, sa uključenom boravišnom taksom, osiguranjem i porezom.
  3. Cijena avionskog prevoza Beograd-Tivat-Beograd se dobija na upit.
  4. Individualni transfer (do dvije osobe) sa aerodroma Tivat do hotela je 2.800,00 dinara (jedan smjer).
  5. Prijava se vrši dostavom Prijavnog lista koji je sastavni dio ovog dokumenta na (infofest@infofest.com).

Po prijemu Prijavnog lista, operator Organizatora (agencija BTA) dostavlja instrukciju za plaćanje.

Rezervacija izvršena prijavom važi samo u roku plaćanja naznačenom na instrukciji za plaćanje. Izostanak uplate u datom roku automatski poništava rezervaciju, pa ju je potrebno obnoviti.

Registracija učesnika se vrši na INFOFEST – Welcome desku, koji se nalazi u hotelu „Avala Resort & Villas“.

Rok za dostavljanje prijava je 26.09.2018.

  1. Izvršene uplate su neopozive
  2. Za sve dodatne informacije u vezi 25. Festivala informatičkih dostignuća – INFOFEST 2018, možete se obratiti na tel: +381 11 21 21 188 i +381 11 42 81 197, ili e-mail: infofest@infofest.com.