Odabrani radovi

REGIONALNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA “ICT PULSE 2017”

Odabrani radovi će biti prezentirani u dvije sesije:

Sesija 1: Utorak 26. septembar od 16:00-17:30

 • Razvoj e-Farmacije Srbije i integracija sa e-Upravom u delu regulative lekova – Tatjana Stojadinović
 • Primena Facebook-a u nastavi – Milijana Petrović
 • Jedno rešenje Web aplikacije za udaljeno generisanje, modifikovanje i snimanje zvuka – Đorđe Petrović, Nenad Kojić, Milanko Kragović, Natalija Vugdelija
 • Analiza uticaja kvantnih algoritama za faktorizaciju na savremene kriptografske sisteme – Dragomir Stevanović
 • Implementacija McAfee SIEM (Sistem Information and Security Management) Sistema u mreži Komercijalne banke AD Beograd – Draško Stojanović
 • 5G Systems – a Foundation for Industries Transformation – Vanesa Čačković, Željko Popović

Sesija 2: četvrtak, 28. septembar od 16:00-17:15

 • Personalna biometrijska identifikacija zasnovana na skremblovanom vodenom žigu – Zoran Veličković, Zoran Milivojević, Dejan Blagojević, Marko Veličković
 • Primena računara za ocenjivanje kvaliteta vibrata – Zoran Milivojević, Dragiša Balanesković, Zoran Veličković, Darko Brodić
 • Primena Internet of Things u poštanskom saobraćaju – Jelena Milutinović, Biljana Grgurović
 • A Free, Simple and Choice Reaction Time Software and its Application in Fatigue Detection – dr Mirjana Dejanović, dr Igor Dejanović, dr Nenad Milošević
 • Alati za brz razvoj softvera bazirani na jezicima specifičnim za domen – dr Igor Dejanović, dr Mirjana Dejanović, dr Gordana Milosavljević