Daily Archives: 22. 07. 2019

UTVRĐENA TEMA 17. „REGULATORNE“ KONFERENCIJE

Agencija za elektronske komunikacije i Međunarodna unija za telekominikacije, kao suorganizatori 17. Međunarodne konferencije regulatornih tijela u sektoru elektronskih komunikacija, odlučili su da tema ovogodišnjeg skupa bude „Buduća regulacija za sveobuhvatnu povezanost“ („Future Regulation for Inclusive Connectivity“). Konferencija se održava 30. septembra i 1. oktobra, kao specijalni Infofest program.