Personalno učešće

Personalno učešće

a) Učešće sa kotizacijom uključuje registraciju sa ID karticom, kotizacioni komplet sa Katalogom i ostalim materijalima i pravo učešća u zvaničnim i animativnim programima. Učesničko pravo za učešće na Festivalu stiče se uplatom kotizacije.

b) Aranžmansko učešće sa kotizacijom
Aranžmanske cijene važe za jednu osobu, u odabranom hotelu, za tip sobe (1/1 ili 1/2), usluga noćenje/doručak i uključuju kotizaciju.

c) Osnovni aranžmani (noćenje/doručak) mogu biti dopunjeni polupansionskom (HB) ili pansionskom (FB) uslugom.

d) Cijena avionskog prevoza Beograd-Tivat-Beograd se dobija na upit.

e) Prijava se vrši dostavom popunjenog Prijavnog lista, elektronskom poštom na adresu: infofest@infofest.com.

f) Prijavu možete i izvršiti i popunjavanjem elektronske forme.

Po prijemu Prijavnog lista, operator Organizatora, agencija BTA, dostavlja instrukciju za plaćanje.

Rezervacija izvršena prijavom važi samo u roku plaćanja naznačenom na instrukciji za plaćanje. Izostanak uplate u datom roku automatski poništava rezervaciju, pa ju je potrebno obnoviti.

Za učesnike sa sjedištem u Srbiji plaćanje se vrši u dinarima, uz predračun prema aktuelnom kursu na dan plaćanja.

g) Izvršene uplate su neopozive.

h) Za sve dodatne informacije u vezi Festivala informatičkih dostignuća – INFOFEST, možete kontaktirati Organizatora.

– Telefon: +381 11 21 21 188 i 42 81 197
– E-mail: infofest@infofest.com.