Personalno učešće

SAC
SAP
DN
Avala Resort&Villas
Slovenska Plaža 4*
U 1/1 sobi-single used
u 1/2 sobi
BB
HB
FB
Da
Ne
Avionski prevoz
Transfer sa aerodroma

PRIJAVNI USLOVI ZA POJEDINAČNO UČEŠĆE

Kotizacija

Kotizacija uključuje registraciju sa ID karticom, komplet sa Katalogom i ostalim materijalima i pravo učešća u zvaničnim i animativnim programima. Učesničko pravo za učešće na Festivalu stiče se uplatom kotizacije.

Kotizacija sr

Hotelski smještaj

 • Cijene smještaja su navedene po osobi za osnovnu jediničnu uslugu (noćenje sa doručkom, porez, boravišna taksa i osiguranje).

 • Za jedno ili dva noćenja, zaračunava se kotizacija SAP (85,00 eur), a za duži boravak – kotizacija SAC (110,00 eur).
 • Osnovna usluga (noćenje/doručak) možu biti dopunjeni polupansionskom (HB) ili pansionskom (FB) uslugom, uz sledeće doplate (dnevno, po osobi):

 • Doplata za pogled na more (samo za „Avala Resort &Villas“) je 15,00 eura dnevno po sobi (oznaka: SV).
 • Cijena avionskog prevoza Beograd-Tivat-Beograd se dobija na upit.
 • Individualni transfer (do dvije osobe) sa aerodroma Tivat do hotela je 18,00 eura (jedan smjer).
 • Prijava se vrši dostavom prijavnog lista na: infofest@infofest.com
 • Po prijemu Prijavnog lista, operator Organizatora (agencija BTA) dostavlja instrukciju za plaćanje.
 • Rezervacija izvršena prijavom važi samo u roku plaćanja naznačenom na instrukciji za plaćanje. Izostanak uplate u datom roku automatski poništava rezervaciju, pa ju je potrebno obnoviti.
 • Za učesnike sa sjedištem u Srbiji plaćanje se vrši u dinarima, uz predračun prema kursu na dan plaćanja.
 • Registracija učesnika se vrši na INFOFEST – Welcome desku, koji se nalazi u hotelu „Avala Resort & Villas“.
 • Rok za dostavljanje prijava je 19.09.2017.
 • Izvršene uplate su neopozive
 • Za sve dodatne informacije u vezi 24. Festivala informatičkih dostignuća – INFOFEST 2017, možete se obratiti na tel: +381 11 21 21 188 i +381 11 42 81 197,  ili e-mail: infofest@infofest.com.

Prijavu možete i izvršiti i popunjavanjem elektronske forme.